5Mózes 1:1–46

  • Indulás a Hóreb-hegytől (1–8.)

  • Vezetők és bírák kinevezése (9–18.)

  • Engedetlenség Kádes-Barneánál (19–46.)

    • Izrael nem akar bemenni a földre (26–33.)

    • Nem sikerül legyőzni Kánaánt (41–46.)

1  Mózes beszélt az izraelitákkal a Jordán vidékén a pusztában, a kietlen síkságon Szúf előtt, Párán, Tófel, Lábán, Hacerót és Dizaháb között.  Az út 11 napig tart a Hórebtől Kádes-Barneáig+ a Szeir-hegyhez vezető úton.  A 40. évben,+ a 11. hónap 1. napján Mózes mindent elmondott az izraelitáknak*, amire Jehova utasította.  Ez azután volt, hogy legyőzte Szihont+, az amoriták királyát, aki Hesbonban lakott, és Ógot+, Básán királyát, aki Astarótban, Edreiben lakott.+  Mózes elkezdte magyarázni a törvényt+ a Jordán vidékén, Moáb földjén, és így szólt:  „Jehova, a mi Istenünk ezt mondta nekünk a Hórebnél: »Elég sokáig laktatok már ezen a hegyvidéken.+  Forduljatok meg, induljatok el, és menjetek az amoriták+ hegyvidékére és a környékére: az Arabára+, a hegyvidékre, a Sefélára, a Negebbe és a tengerpartra+. Menjetek a kánaániták földjére. Menjetek el egészen a Libanonig*+ és a nagy folyóig, az Eufráteszig+.  Nézzétek, nektek adom ezt a földet. Menjetek be, vegyétek birtokba a földet, amely felől megesküdött Jehova az ősapáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak+ és Jákobnak+, hogy nekik és az utódaiknak* adja.+«  Én pedig abban az időben megmondtam nektek: »Nem vagyok képes egyedül vezetni benneteket.+ 10  Jehova, a ti Istenetek sok utódot adott nektek, és ma már annyian vagytok, mint csillag az égen.+ 11  Adjon nektek még több utódot Jehova,+ a ti ősapáitok Istene, legyetek ezerszer többen, mint most vagytok, és áldjon meg benneteket, ahogy megígérte nektek!+ 12  Egymagam hogyan hordozhatnám el a terheiteket, hogyan küzdhetnék meg a bajaitokkal, és hogyan viselhetném el a veszekedéseiteket?+ 13  Válasszatok ki a törzseitekből bölcs, értelmes és tapasztalt férfiakat, és kinevezem őket, hogy a vezetőitek legyenek.+« 14  Ekkor így feleltetek nekem: »Jó az, amit kértél tőlünk.« 15  Kineveztem hát a törzsfőiteket, bölcs és tapasztalt férfiakat, hogy irányítsanak titeket, és legyenek ezrek, százak, ötvenek, tízek vezetői és a törzseitek tisztviselői.+ 16  És abban az időben erre utasítottam a bíráitokat: »Amikor meghallgatjátok a testvéreiteket, igazságosan ítéljétek+ mindenki ügyét, akár izraelitával, akár bevándorlóval+ van peres ügye. 17  Ne ítéljetek részrehajlóan+. Az alacsony rangú embert ugyanúgy hallgassátok meg, mint a befolyásos embert.+ Ne félemlítsenek meg titeket emberek,+ mert amikor ítéltek, Istent képviselitek.+ Ha pedig egy ügyet túl nehéznek találtok, tárjátok elém, és én meghallgatom.+« 18  Abban az időben elmondtam nektek mindazt, amit tennetek kell. 19  Azután, ahogy Jehova, a mi Istenünk parancsolta nekünk, útnak indultunk a Hórebtől, és bejártuk azt az egész hatalmas és félelmetes pusztát+, amelyet láttatok az amoriták+ hegyvidéke felé vezető úton, és végül megérkeztünk Kádes-Barneába+. 20  Akkor ezt mondtam nektek: »Megérkeztetek az amoriták hegyvidékére, amelyet Jehova, a mi Istenünk nekünk ad. 21  Nézzétek, Jehova, a ti Istenetek nektek adta ezt a földet. Menjetek fel, vegyétek birtokba, ahogy Jehova, ősapáitok Istene mondta nektek.+ Ne féljetek, és ne rettegjetek!« 22  De ti mind hozzám jöttetek, és ezt mondtátok: »Küldjünk ki magunk előtt férfiakat, hogy kémleljék ki nekünk a földet, és hozzanak hírt arról, hogy melyik úton menjünk, és hogy milyen városok vannak ott.«+ 23  Ezt jó javaslatnak találtam, ezért kiválasztottam közületek 12 férfit, mindegyik törzsből egyet.+ 24  Akkor ők felmentek a hegyekbe,+ eljutottak egészen Eskol völgyéig, és kikémlelték azt a földet. 25  Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, hoztak nekünk belőle, és ezt mondták: »Jó az a föld, melyet Jehova, a mi Istenünk ad nekünk.«+ 26  De ti nem akartatok felmenni, hanem fellázadtatok Jehova, a ti Istenetek utasítása ellen.+ 27  Morgolódtatok a sátraitokban, és ezt mondtátok: »Jehova gyűlöl minket. Azért hozott ki Egyiptom földjéről, hogy kiszolgáltasson bennünket az amoritáknak, és megsemmisítsenek minket. 28  Milyen lesz az a hely, ahova menni fogunk? Testvéreink elbátortalanítottak minket*,+ mert ezt mondták: ’Az emberek ott erősebbek és magasabbak, mint mi. A városaik hatalmasak, az egekig meg vannak erősítve,*+ és még az anákok+ fiait is láttuk ott.’« 29  Ezért ezt mondtam nektek: »Ne rettenjetek meg, és ne féljetek tőlük!+ 30  Jehova, a ti Istenetek megy előttetek. Ő harcol értetek,+ ahogyan Egyiptomban is tette a szemetek láttára.+ 31  És a pusztában is láttátok, hogy Jehova, a ti Istenetek úgy hordozott titeket az úton mindvégig, míg el nem jutottatok erre a helyre, ahogyan egy apa hordozza a fiát.« 32  De mindezek ellenére sem hittetek Jehovában, a ti Istenetekben,+ 33  aki előttetek ment az úton, hogy kikémlelje, hol táborozhattok le. Éjjel tűzben, nappal pedig felhőben jelent meg, hogy mutassa nektek az utat.+ 34  Jehova mindvégig hallotta, miről beszéltek. Meg is haragudott, és ünnepélyesen megesküdött:+ 35  »Ebből a gonosz nemzedékből egyetlen ember sem fogja meglátni azt a jó földet, mely felől megesküdtem, hogy az ősapáitoknak adom,+ 36  kivéve Kálebet, Jefunné fiát. Ő meglátja majd, és neki meg a fiainak adom azt a földet, ahol járt, mivel ő teljes szívvel* követte Jehovát.+ 37  (Még rám is megharagudott Jehova miattatok, és ezt mondta: ’Te sem fogsz bemenni oda.+ 38  Józsué, Nún fia, a szolgád*+ viszont bemegy.+ Erősítsd meg őt,*+ mert az ő segítségével fogja Izrael birtokba venni az örökségét.’) 39  A gyermekeitek pedig, akikről azt mondtátok, hogy zsákmányul esnek,+ és a fiaitok, akik ma még nem tudják, mi a jó és mi a rossz, be fognak menni arra a földre, és nekik adom azt.+ 40  Ti pedig forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger útján.+« 41  Ekkor így feleltetek nekem: »Vétkeztünk Jehova ellen. De most felmegyünk, és harcolunk, úgy, ahogy Jehova, a mi Istenünk parancsolta nekünk!« És mindannyian felkötöttétek a fegyvereiteket, és azt gondoltátok, könnyű lesz felmennetek a hegyre.+ 42  Jehova azonban így szólt hozzám: »Mondd meg nekik: ’Ne menjetek fel, és ne harcoljatok, mert nem vagyok veletek! Ha mégis felmentek, az ellenségeitek legyőznek titeket.’«+ 43  Én elmondtam ezt nektek, de ti nem hallgattatok rám, hanem fellázadtatok Jehova utasítása ellen, és elbizakodottan megpróbáltatok felmenni a hegyre. 44  Akkor az amoriták, akik azon a hegyen laktak, kijöttek ellenetek, elűztek titeket, mint ahogyan a méhek teszik, és szétszórtak benneteket a Szeiren, egészen Hormáig. 45  Azután visszatértetek, és sírtatok Jehova előtt, de Jehova nem hallgatott meg titeket, és nem figyelt rátok. 46  Ezért laktatok Kádesben olyan sokáig.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Izrael fiainak”.
Nyilvánvalóan a Libanoni-hegységig.
Szó szerint: „magvuknak”.
Szó szerint: „megolvasztották a szívünket”.
Vagyis magasba nyúló falaik vannak.
Szó szerint: „teljesen”.
Szó szerint: „aki előtted áll”.
Esetleg: „Isten megerősítette őt”.