2Korintusz 9:1–15

  • Ösztönzés az adakozásra (1–15.)

    • „Isten a vidám adakozót szereti” (7.)

9  A szenteknek végzett szolgálatról*+ pedig fölösleges írnom nektek,  mert tudom, hogy készségesek vagytok, amivel dicsekszem is a makedón testvéreknek, hiszen Akhája most már egy éve készen áll. Buzgalmatok a legtöbbjüket fellelkesítette.  De elküldöm a testvéreket, hogy ne hiába dicsekedjünk a nagylelkűségetekkel, és hogy valóban készen legyetek, mint ahogy mondtam is, hogy készen lesztek.  Máskülönben, ha jönnének velem makedón testvérek, és nem lennétek készen, akkor nemcsak mi vallanánk szégyent, mert bíztunk bennetek, hanem ti is.  Emiatt szükségesnek tartottam, hogy arra ösztönözzem a testvéreket, hogy menjenek el előre hozzátok, és készítsék elő a megígért bőkezű ajándékotokat, hogy az érződjön rajta, hogy bőkezűen adjátok, nem pedig kényszerből.  Ami pedig az eddig elmondottakat illeti: aki szűkmarkúan vet, aratni is szűken fog, és aki bőkezűen vet, aratni is bőven fog.+  Mindenki tegyen úgy, ahogy elhatározta a szívében, ne kelletlenül* vagy kényszerből,+ mert Isten a vidám adakozót szereti.+  Isten továbbá képes arra, hogy olyan mértékben mutassa ki irántatok a ki nem érdemelt kedvességét, hogy mindig mindenetek meglegyen, sőt, olyan sok mindenetek legyen, hogy mindenféle jót tudjatok tenni.+  (Mint ahogy meg van írva: „Bőségesen* osztogatott, adott a szegényeknek, igazságossága örökre megmarad.”+ 10  Aki pedig bőségesen ad magot a magvetőnek, illetve ennivalóul kenyeret, megadja és megsokasítja majd a vetőmagotokat, és segít, hogy sok jót arassatok igazságos tetteitek eredményeként.) 11  Isten bőségesen megáld titeket, hogy nagylelkűek lehessetek mindenben, és az erőfeszítéseink által a nagylelkűségetek arra indít másokat, hogy hálát adjanak Istennek. 12  Mert ez a szolgálat, amely javára válik másoknak, nemcsak megadja a szenteknek azt, amire szükségük van,+ hanem ahhoz is hozzájárul, hogy sokan nagyon hálásak legyenek Istennek. 13  A nekik küldött segély arra indítja őket, hogy dicsőítsék Istent, mert engedelmesen azt teszitek, amit mindenkinek hirdettek, amikor a Krisztusról szóló jó hírről beszéltek, és mert bőkezűen adtok nekik is, és mindenki másnak is.+ 14  És könyörögnek értetek, amivel kifejezik, mennyire szeretnek titeket, hiszen páratlan ki nem érdemelt kedvességgel bánik veletek Isten. 15  Hála legyen Istennek a leírhatatlan ajándékáért!

Lábjegyzetek

Vagy: „nyújtott segítségről”.
Vagy: „vonakodva”.
Vagy: „nagylelkűen”.