2Krónikák 8:1–18

  • Salamon további építkezései (1–11.)

  • Megszervezik a templomnál bemutatott imádatot (12–16.)

  • Salamon hajóraja (17–18.)

8  Salamon 20 év alatt építette föl Jehova házát és a maga házát*.+  Ezután újjáépítette a városokat, amelyeket Hírám+ adott neki, majd letelepítette ott az izraelitákat*.  Továbbá Salamon elment Hamát-Cóbába, és meghódította.  Aztán újjáépítette* Tadmort a pusztában, és az összes raktárvárost+, amelyet Hamátban+ épített.  Felépítette Felső-Bét-Horont+ és Alsó-Bét-Horont+ is, falakkal, kapukkal és reteszekkel megerősített városokká téve ezeket,  továbbá Baálátot+ és Salamon összes raktárvárosát, a szekerek minden városát,+ a lovasok városait, és mindent, amit fel szeretett volna építeni Jeruzsálemben, a Libanonon, és mindenhol azon a területen, ahol uralkodott.  Mindazokat, akik megmaradtak a hettiták, amoriták, periziták, hivviták és jebusziták közül,+ akik nem tartoztak Izraelhez,+  vagyis ezeknek a leszármazottait, akik megmaradtak az országban – akiket az izraeliták nem irtottak ki+ –, Salamon arra kötelezte, hogy kényszermunkát végezzenek; így van ez ma is.+  Az izraeliták közül azonban Salamon senkit sem kényszerített rabszolgamunkára,+ mert ők voltak a harcosai, segédtisztjeinek a vezetői, valamint szekérhajtóinak és lovasainak a vezetői.+ 10  Salamon királynak 250 főmegbízottja volt, ezek munkafelügyelők voltak a nép felett.+ 11  Salamon továbbá felhozta a fáraó lányát+ Dávid városából abba a házba, amelyet neki épített,+ mert ezt mondta: „Bár a feleségem ő, ne lakjon Dávidnak, Izrael királyának a házában, mert szentek azok a helyek, ahova Jehova ládája került.”+ 12  Salamon aztán égőáldozatokat+ mutatott be Jehovának Jehova oltárán+, amelyet az előcsarnok+ előtt épített. 13  A napi gyakorlat szerint áldozatokat mutatott be Mózes parancsával összhangban sabbatonként,+ az újholdak idején,+ valamint a meghatározott ünnepeken, háromszor egy évben:+ a kovásztalan kenyerek ünnepén,+ a hetek ünnepén+ és a lombsátorünnepen*+. 14  Továbbá kijelölte a papok osztályait+ a szolgálatra apja, Dávid előírása szerint, meg a lévitákat a megbízatási helyükre, hogy dicséretet zengjenek,+ és szolgáljanak a papok előtt a napi gyakorlatnak megfelelően. A kapuőrök osztályait is kijelölte a különböző kapukhoz,+ mert ez volt Dávidnak, az igaz Isten emberének a parancsa. 15  Nem tértek el a király parancsától, amely a papoknak és a lévitáknak szólt minden dologra és a raktárakra nézve. 16  Így Salamon minden munkáját jól megszervezték* attól a naptól fogva, hogy Jehova házának az alapját lerakták,+ egészen az építkezés befejezéséig. Ily módon Jehova háza elkészült.+ 17  Ekkor ment el Salamon Ecjon-Geberbe+ és Elótba+, a tenger partjára, Edom földjére.+ 18  Hírám+ hajókat és tapasztalt hajósokat küldött neki a szolgáival. Ezek Salamon szolgáival együtt elmentek Ofírba+, hoztak onnan 450 talentum* aranyat,+ és elvitték Salamon királynak.+

Lábjegyzetek

Vagy: „palotáját”.
Szó szerint: „Izrael fiait”.
Vagy: „felépítette”.
Vagy: „az ideiglenes hajlék ünnepén”.
Vagy: „elvégezték”.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.