2Krónikák 33:1–25

33  Manassé+ 12 évesen kezdett uralkodni, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben.+  Manassé azt tette, amit Jehova rossznak tart, és azoknak a nemzeteknek az utálatos szokásait követte, amelyeket Jehova kiűzött Izrael népe elől.+  Újra megépítette a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás lerombolt,+ oltárokat állított fel a Baáloknak, és szent rudakat* készített. Meghajolt az ég egész serege előtt, és imádta* azokat.+  Oltárokat is épített Jehova házában,+ amelyről Jehova ezt mondta: „Örökké Jeruzsálemben lesz a nevem.”+  Jehova házának két udvarában+ oltárokat épített az ég egész seregének.  Továbbá elégette* a saját fiait+ a Hinnom fiának völgyében+. Mágiát űzött,+ jóslással és varázslással foglalkozott, szellemidézőket és jósokat tartott.+ Sok olyasmit művelt, amit Jehova rossznak tart, hogy bosszantsa őt.  A faragott bálványt, amelyet készített, elhelyezte az igaz Isten házában,+ amelyről Isten ezt mondta Dávidnak és a fiának, Salamonnak: „Ezt a házat és Izrael valamennyi törzse közül Jeruzsálemet választottam ki, hogy örökre ott legyen a nevem.+  Nem fogom kiűzni Izraelt arról a földről, amelyet kijelöltem ősapáiknak, ha gondosan megtartják mindazt, amit megparancsoltam nekik, az egész törvényt, a rendeleteket és bírói döntéseket, amelyeket Mózes által adtam nekik.”  Manassé folyamatosan rossz irányba vezette Júdát és Jeruzsálem lakosait, és rávette őket, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint azok a nemzetek, amelyeket Jehova kiirtott az izraeliták elől.+ 10  Jehova újra meg újra beszélt Manasséhoz és a népéhez, de ők nem figyeltek.+ 11  Ezért Jehova elküldte ellenük Asszíria királyának hadvezéreit, és elfogták Manassét horgokkal*, rátettek két rézbilincset, és elvitték Babilonba. 12  Nyomorúságában Istenének, Jehovának a jóindulatáért könyörgött*, és nagyon megalázta magát ősapái Istene előtt. 13  Kitartóan imádkozott hozzá, Istent pedig megindította a könyörgése. Meghallgatta a jóindulatáért való könyörgését, és visszavitte őt Jeruzsálembe, a királyságába.+ Manassé ekkor ismerte fel, hogy Jehova az igaz Isten.+ 14  Ezután épített egy külső falat Dávid városához+ a Gihontól+ nyugatra, a völgyben, egészen a Hal kapuig+, majd tovább az Ófel+ körül. Nagyon magasra építette. Hadvezéreket is kijelölt minden megerősített városba Júdában. 15  Eltávolította az idegen isteneket meg a faragott bálványt Jehova házából,+ és minden oltárt, amelyet Jehova házának hegyén+ és Jeruzsálemben épített, majd kidobatta azokat a városból. 16  Sőt, helyreállította Jehova oltárát+, és közösségi áldozatokat+ meg hálaáldozatokat+ mutatott be rajta. Továbbá meghagyta Júdának, hogy Jehovát, Izrael Istenét szolgálja. 17  A nép azonban még mindig áldozott a magaslatokon, de csak Jehovának, az ő Istenének. 18  Manassé egyéb dolgai, Istenéhez intézett imája és a látnokok szavai, akik Jehovának, Izrael Istenének nevében beszéltek hozzá, le vannak írva Izrael királyainak történelmi feljegyzésében. 19  Látnokainak az írásaiban pedig fel van jegyezve az imája+, hogy hogyan hallgatta meg Isten a könyörgését, milyen bűnöket követett el, hogy hűtlen volt,+ illetve hogy hol épített magaslatokat és állított fel szent rudakat*+ meg faragott bálványokat, még mielőtt megalázta magát. 20  Végül Manassé meghalt, és eltemették őt a háza közelében. A fia, Ámon lett a király utána.+ 21  Ámon+ 22 évesen kezdett uralkodni, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben.+ 22  Apjához, Manasséhoz hasonlóan ő is azt tette, amit Jehova rossznak tart.+ Áldozatokat mutatott be az összes faragott bálványnak, melyet az apja, Manassé készített,+ és imádta* azokat. 23  De ő nem alázta meg magát Jehova előtt,+ mint ahogy az apja, Manassé,+ hanem még súlyosabb bűnöket követett el. 24  Végül a szolgái összeesküvést szőttek ellene,+ és megölték őt a házában. 25  De az ország népe végzett mindazokkal, akik összeesküvést szőttek Ámon király ellen,+ és a fiát, Jósiást+ tették királlyá helyette.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „szolgálta”.
Szó szerint: „átvitte a tűzön”.
Esetleg: „az üregekben”.
Vagy: „megenyhítette Istenének, Jehovának az arcát”.
Szó szerint: „szolgálta”.