2Krónikák 31:1–21

  • Ezékiás véget vet a hitehagyásnak (1.)

  • A papok és a léviták megfelelő ellátásban részesülnek (2–21.)

31  Amint befejezték mindezt, az ott levő izraeliták mindnyájan elmentek Júda városaiba, összetörték a szent oszlopokat,+ kivágták a szent rudakat*,+ és lerombolták a magaslatokat+ meg az oltárokat+ egész Júdában, Benjáminban, Efraimban meg Manasséban,+ míg csak teljesen meg nem semmisítették őket. Aztán az izraeliták mind visszatértek a városaikba, mindenki a maga birtokára.  Ezután Ezékiás kijelölte a papok osztályait+ és a léviták osztályait+, mindegyik papot és lévitát a maga szolgálatára.+ Ők ajánlották fel az égőáldozatokat és a közösségi áldozatokat, illetve szolgáltak, hálát adtak és dicséretet zengtek Jehova udvarainak* a kapuiban.+  A király adott a saját vagyonából az égőáldozatokra,+ beleértve a reggeli és az esti égőáldozatokat,+ valamint a sabbatokon+, az újholdak idején+ és az ünnepi időszakokban+ bemutatandó égőáldozatokat, úgy, ahogy meg van írva Jehova törvényében.  Ezenkívül megparancsolta a Jeruzsálemben lakó népnek, hogy adják meg a papokat és a lévitákat megillető részt,+ hogy azok teljesen Jehova törvényének szentelhessék magukat*.  Amint ki lett adva ez a rendelet, az izraeliták sok gabonát, újbort, olajat,+ mézet és mindenféle termést adtak, mindenből az első termést.+ Bőséggel hoztak tizedet mindenből.+  Izrael és Júda népe, akik Júda városaiban laktak, szintén elhozták a marhákból és a juhokból a tizedet, meg a szent dolgokból,+ melyeket az Istenüknek, Jehovának szenteltek. Elhozták, és halmokba rakták azokat.  A 3. hónapban+ kezdték el halmokba rakni az adományaikat, és a 7. hónapban+ fejezték be.  Amikor Ezékiás meg a fejedelmek eljöttek, és látták a halmokat, dicsőítették Jehovát, és megáldották az ő népét, Izraelt.  Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat, hogy honnan van ez a sok adomány, 10  Azária, a Cádók házából való magas rangú pap pedig ezt mondta neki: „Amióta elkezdték hozni az adományokat Jehova házába,+ a nép jóllakásig eszik, sőt bőven marad is, mert Jehova megáldotta az ő népét, és ilyen sok a maradék.”+ 11  Ezékiás akkor meghagyta, hogy készítsenek raktárhelyiségeket*+ Jehova házában, és el is készítették azokat. 12  Hűségesen behordták az adományt, a tizedet+ és a szent dolgokat; ezekre a lévita Konánia felügyelt mint vezető, és Simei, a testvére volt a második. 13  Jéhiel, Azaziás, Náhát, Asáhel, Jerimót, Jozabád, Eliel, Ismákia, Mahát és Benája megbízottak voltak, akik támogatták Konániát meg a testvérét, Simeit Ezékiás király utasítása szerint, és Azária volt az igaz Isten házának vezetője. 14  A lévita Kóré, Jimnah fia volt a kapuőr a keleti oldalon,+ ő felügyelt az igaz Istennek adott önkéntes adományokra,+ és ő osztotta szét a Jehovának szánt adományokat+ és az egészen szent dolgokat+. 15  Az ő irányítása alatt voltak Éden, Minjámin, Jésua, Semája, Amária és Sekánia a papok városaiban+, bizalmi tisztségben, hogy egyenlően osszák szét ezeket testvéreiknek az osztályaik+ szerint, nagynak és kicsinek egyaránt. 16  Ez azon felül volt, amit szétosztottak azoknak a 3 éves és annál idősebb fiúknak és férfiaknak, akik a származási jegyzékben szerepeltek, akik naponta eljöttek, hogy Jehova házában szolgáljanak, és ellássák a kötelezettségeiket az osztályaik szerint. 17  A papok származási jegyzéke nemzetségeik szerint lett elkészítve,+ a 20 éves és annál idősebb lévitáké+ pedig az osztályaik+ kötelezettségei szerint. 18  A származási jegyzékbe feljegyezték az összes gyermeküket, a feleségüket, a fiaikat és a lányaikat, a léviták egész közösségét – mert bizalmi tisztségük miatt megszentelték magukat a szent szolgálatra –, 19  csakúgy, mint Áron leszármazottait, a papokat, akik a környező városok legelőinek földjein éltek.+ Minden városban voltak név szerint kijelölt férfiak, akik kiosztották az ételt minden férfinak a papi családokból, és mindenkinek, aki a léviták származási jegyzékében szerepelt. 20  Ezékiás így járt el egész Júdában, és továbbra is azt tette, amit Jehova, az ő Istene jónak és helyesnek tartott, és hűséges volt hozzá. 21  Mindent, amit azért tett, hogy az ő Istenét imádja – akár az igaz Isten házánál végzett szolgálattal,+ akár a törvénnyel meg a parancsolattal kapcsolatban –, teljes szívvel tette, és sikerrel járt.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „táborainak”.
Vagy: „szorosan ragaszkodhassanak Jehova törvényéhez”.
Vagy: „étkezőhelyiségeket”.