2Krónikák 23:1–21

  • Jójada közbelép; Joás lesz a király (1–11.)

  • Atáliát megölik (12–15.)

  • Jójada reformjai (16–21.)

23  A 7. évben Jójada bátran cselekedett, és egyezséget* kötött a századparancsnokokkal,+ név szerint Azáriával, Jerohám fiával, Izmaellel, Johanán fiával, Azáriával, Obed fiával, Maáséjával, Adája fiával, és Elisáfáttal, Zikri fiával.  Ezután bejárták Júdát, és összegyűjtötték a lévitákat+ Júda minden városából, meg Izrael nemzetségfőit. Amikor eljöttek Jeruzsálembe,  az egész gyülekezet szövetséget kötött+ a királlyal az igaz Isten házában, Jójada pedig így szólt hozzájuk: „A király fia fog uralkodni, úgy, ahogy Jehova megígérte Dávid fiai felől.+  Ezt tegyétek: Egyharmad rész a papok és a léviták közül, akik szolgálatban lesznek+ sabbaton, kapuőrök+ legyenek.  Egyharmad rész a király házánál*+, egyharmad rész pedig az Alap kapunál legyen, és az egész nép Jehova házának az udvaraiban legyen.+  Senkit se engedjetek bemenni Jehova házába, csak a papokat és a szolgálatot végző lévitákat.+ Ezek mehetnek be, mert szent csoport ők, és az egész nép tegyen eleget Jehova iránti kötelezettségének.  A léviták vegyék körül a királyt minden oldalról, mindegyikőjük fegyverrel a kezében. Aki behatol a házba, azt meg kell ölni. Maradjatok a királlyal, bármerre megy is*!”  A léviták és egész Júda pedig pontosan azt tették, amit Jójada pap megparancsolt. Mindegyikük maga mellé vette az embereit, a sabbaton szolgálatban levőket, és azokat, akik nem voltak szolgálatban sabbaton,+ mert Jójada pap nem mentette fel az osztályokat+ a szolgálat alól.  Jójada pap ekkor odaadta a századparancsnokoknak+ Dávid király lándzsáit, kis pajzsait* és kerek pajzsait,+ amelyek az igaz Isten házában voltak.+ 10  Aztán felállította az egész népet, mindegyiküket fegyverrel* a kezében, a ház jobb oldalától a ház bal oldaláig, az oltárnál és a háznál, körülfogva a királyt. 11  Ezután kihozták a király fiát+, rátették a koronát* meg az Isten törvényét tartalmazó tekercset*+, és királlyá tették őt. Jójada és a fiai felkenték őt, és ezt mondták: „Éljen sokáig a király!”+ 12  Amikor Atália meghallotta a futkosó nép hangját, és hogy dicsérik a királyt, rögtön odament a Jehova házánál levő néphez.+ 13  Akkor látta, hogy a király ott áll a bejáratnál, az egyik oszlopnál*. A fejedelmek+ és a trombitások pedig a királlyal voltak, és az ország egész népe ujjongott,+ és fújta a trombitákat. Ott voltak az énekesek is a hangszerekkel, és ők adtak jelt Isten dicsőítésére. Atália erre megszaggatta a ruháit, és felkiáltott: „Összeesküvés! Összeesküvés!” 14  Jójada pap azonban kiküldte a századparancsnokokat, azokat, akik a hadsereg fölé lettek kinevezve, és ezt mondta nekik: „Vigyétek ki őt a sorok közül, és ha valaki utánamegy, azt öljétek meg karddal!” Jójada pap ugyanis korábban megmondta: „Ne Jehova házában öljétek meg!” 15  Így hát elfogták, és amikor a Ló kapu bejáratához értek, amely a királyi házhoz* tartozott, rögtön megölték. 16  Akkor Jójada szövetséget kötött maga, az egész nép és a király között, hogy továbbra is Jehova népe lesznek.+ 17  Ezután az egész nép bement Baál házába*, és lerombolta azt.+ Oltárait meg bálványait összetörték,+ és Mattánt, Baál papját megölték+ az oltárok előtt. 18  Jójada akkor Jehova házának a felvigyázását a papokra és a lévitákra bízta, akiket Dávid osztályokba sorolt Jehova háza fölé, hogy bemutassák Jehova égőáldozatait+ a Mózes törvényében leírtak szerint,+ ujjongással és énekszóval, ahogy Dávid* elrendelte. 19  Ezenkívül kapuőröket+ állított Jehova házának a kapuihoz, hogy senki se léphessen be, aki valamiért tisztátalan. 20  Ekkor maga mellé vette a századparancsnokokat+, az előkelőket, valamint azokat, akik a nép felett uralkodtak, meg az ország egész népét, és lekísérte a királyt Jehova házából. Aztán a felső kapun át megérkeztek a király házába*, és leültették a királyt a királyság trónjára.+ 21  Így hát az ország egész népe ujjongott, és a városban nyugalom volt, mivel Atáliát megölték karddal.

Lábjegyzetek

Vagy: „szövetséget”.
Vagy: „palotájánál”.
Szó szerint: „amikor kijön, és amikor bemegy”.
Ezeket gyakran íjászok viselték.
Vagy: „hajítófegyverrel”.
Vagy: „diadémot”.
Szó szerint: „a bizonyságot”.
Szó szerint: „az oszlopánál”.
Vagy: „palotához”.
Vagy: „templomába”.
Szó szerint: „Dávid keze”.
Vagy: „palotájába”.