2Krónikák 21:1–20

  • Jórám, Júda királya (1–11.)

  • Írott üzenet Illéstől (12–15.)

  • Jórámnak csúnya vége lesz (16–20.)

21  Josafát aztán meghalt, és eltemették ősapái mellé Dávid városában. A fia, Jórám lett a király utána.+  A testvérei, Josafát fiai ezek voltak: Azária, Jéhiel, Zakariás, Azária, Mikáel és Sefátia. Ők mindannyian Josafátnak, Izrael* királyának voltak a fiai.  Az apjuk sok ajándékot adott nekik: ezüstöt, aranyat, értékes dolgokat és megerősített városokat Júdában.+ De a királyságot Jórámnak+ adta, mert ő volt az elsőszülött.  Amikor Jórám átvette apjától a királyság irányítását, megerősítette a hatalmát, azáltal hogy karddal megölte minden testvérét,+ csakúgy, mint Izrael fejedelmei közül néhányat.  Jórám 32 évesen lett király, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben.+  Izrael királyaihoz hasonlóan cselekedett,+ úgy, ahogy az Aháb családjából valók tették, mert Aháb lánya lett a felesége,+ és azt tette, amit Jehova rossznak tart.  De Jehova nem akarta elpusztítani Dávid házát, mert szövetséget kötött Dáviddal,+ ugyanis megígérte neki, hogy mindig az ő leszármazottai fognak uralkodni*.+  Az ő napjaiban lázadt föl Edom Júda ellen,+ aztán saját királyt választott magának.+  Jórám ezért a parancsnokaival és a szekereivel együtt átment, hogy megtámadja őket. Elindult éjszaka, és legyőzte az edomitákat, akik körülvették őt meg a szekerek parancsnokait. 10  De Edom mind a mai napig lázadozik Júda ellen. Abban az időben Libna+ is fellázadt ellene, mert elhagyta Jehovát, ősapái Istenét.+ 11  Ő is készített magaslatokat+ Júda hegyein, hogy rávegye Jeruzsálem lakóit arra, hogy hűtlenek legyenek*, és tévútra vitte Júdát. 12  Végül eljutott Jórámhoz egy írott üzenet Illés+ prófétától, amely így szólt: „Ezt mondja Jehova, ősapádnak, Dávidnak Istene: »Te nem követted apádnak, Josafátnak+, sem Asának+, Júda királyának a példáját. 13  Ehelyett Izrael királyaihoz hasonlóan cselekszel,+ és ráveszed Júdát meg Jeruzsálem lakóit arra, hogy hűtlenek legyenek*,+ éppen úgy, ahogy Aháb háza is az volt.+ Sőt, megölted saját testvéreidet,+ apád háznépét, akik jobbak voltak nálad. 14  Ezért Jehova nagy csapást mér népedre, fiaidra, feleségeidre és egész vagyonodra. 15  Te pedig sokféle betegségben fogsz szenvedni, bélbetegséget is beleértve, mígnem nap mint nap kijönnek a beleid a betegség miatt.«” 16  Így aztán Jehova Jórám ellen ingerelte a filiszteusokat,+ és azokat az arabokat*+, akik az etiópok közelében voltak. 17  Megtámadták Júdát, betörtek az országba, és zsákmányul ejtették mindazt a vagyont, amely a király házában* volt,+ csakúgy, mint a fiait és a feleségeit. Nem maradt neki más fia, csak Joakház*,+ a legkisebbik fia. 18  Mindezek után Jehova gyógyíthatatlan bélbetegséggel sújtotta őt.+ 19  Valamivel később, két teljes év elteltével, kijöttek a belei a betegsége miatt, míg végül belehalt kínzó betegségébe. Népe nem gyújtott tüzet a tiszteletére, mint ahogy ősapái tiszteletére tette.+ 20  Jórám 32 évesen lett király, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Senki sem sajnálta, amikor meghalt. Eltemették Dávid városában,+ de nem a királyok sírhelyeibe.+

Lábjegyzetek

A Krónikák 2. könyvében több helyen is az általánosabb „Izrael” kifejezés szerepel a konkrétabb „Júda” kifejezés helyett.
Szó szerint: „lámpást ad neki és a fiainak”.
Vagy: „jelképes értelemben szajhálkodjanak”.
Vagy: „jelképes értelemben szajhálkodjanak”.
Szó szerint: „a filiszteusoknak és azoknak az araboknak a szellemét”.
Vagy: „palotájában”.
Aháziának is nevezik.