2Krónikák 13:1–22

  • Abija, Júda királya (1–22.)

    • Abija vereséget mér Jeroboámra (3–20.)

13  Jeroboám királynak a 18. évében Abija lett a király Júda felett.+  Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Uriel lánya volt Gibeából+, Mikájának+ hívták. Abija és Jeroboám között pedig háborúskodás volt.+  Abija elindult hát a háborúba egy 400 000 fős hadsereggel, mely erős, képzett* harcosokból állt.+ Jeroboám pedig csatarendbe állt ellene 800 000 képzett*, erős harcossal.  Abija ekkor kiállt a Cemáraim hegyére, amely Efraim hegyvidékén van, és így szólt: „Hallgassatok meg, ó, Jeroboám és egész Izrael!  Hát nem tudjátok, hogy Jehova, Izrael Istene Dávidnak adott királyságot Izrael felett örökre,+ neki és a fiainak,+ a sószövetség* által?+  De Jeroboám+, Nébát fia, Salamonnak, Dávid fiának szolgája fellázadt ura ellen.+  Mihaszna, semmirekellő emberek gyülekeztek köré. Ők erősebbnek bizonyultak Roboámnál, Salamon fiánál, amikor Roboám fiatal és bátortalan volt, és nem tudott ellenállni nekik.  Ti most úgy gondoljátok, hogy elég erősek vagytok Jehova királyságával szemben, amely Dávid fiainak kezében van, mert nagyon sokan vagytok, és veletek vannak az aranyborjúk, amelyeket Jeroboám készített nektek istenekül.+  Nemde elűztétek Jehova papjait,+ Áron leszármazottait és a lévitákat? Nemde saját papokat jelöltetek ki, miként más országok népei?+ Bárki, aki eljött, és hozott* egy fiatal bikát meg hét kost, papja lehetett azoknak, amik nem istenek. 10  Nekünk azonban Jehova az Istenünk,+ és mi nem hagytuk el őt. A papjaink, Áron leszármazottai Jehovának szolgálnak, a léviták pedig segítenek a munkában. 11  Minden reggel és este égőáldozatokat+ mutatnak be, hogy felszálljon azok füstje Jehovához, meg illatos füstölőszert+. Az egymásra rakott kenyerek*+ a színarany asztalon vannak, és az arany lámpatartó+ lámpáit minden este meggyújtják,+ mert mi eleget teszünk a Jehova Istenünk iránti kötelezettségünknek, de ti elhagytátok őt. 12  Nézzétek, velünk van az igaz Isten, vezet minket az ő papjaival és a jelt adó trombitákkal, hogy harci riadót harsogjanak ellenetek. Ó, Izrael férfiai, ne hadakozzatok Jehova ellen, ősapáitok Istene ellen, mert nem jártok sikerrel!”+ 13  Jeroboám pedig elküldött egy csapatot, hogy lesben álljanak mögöttük, így aztán seregének a nagyobb része Júda előtt volt, a lesben állók meg mögöttük. 14  Amikor Júda férfiai megfordultak, látták, hogy elölről is, hátulról is támadás indult ellenük. Ezért Jehovához kiáltottak,+ és a papok közben hangosan trombitáltak. 15  Júda emberei harci kiáltásban törtek ki, és amikor harci kiáltást hallattak, az igaz Isten vereséget mért Jeroboámra és egész Izraelre Abija és Júda előtt. 16  Az izraeliták menekülni kezdtek Júda elől, Isten pedig segített Júda embereinek, hogy legyőzzék őket. 17  Abija és a népe nagy öldöklést vitt véghez közöttük, és 500 000 képzett* harcos esett el Izraelből. 18  Így Izrael férfiait megalázták abban az időben, Júda férfiai pedig erősebbnek bizonyultak, mivel ők Jehovára, ősapáik Istenére támaszkodtak.+ 19  Abija pedig üldözte Jeroboámot, és elfoglalt tőle városokat: Bételt+ és a környező városokat*, Jesánát és a környező városokat, továbbá Efrajint+ és a környező városokat. 20  Jeroboám soha többé nem nyerte vissza a hatalmát Abija napjaiban. Jehova aztán csapással sújtotta őt, és meghalt.+ 21  Abija azonban egyre jobban megerősödött. Idővel 14 felesége lett,+ és 22 fia meg 16 lánya született. 22  Abija egyéb dolgai, tettei és szavai, fel vannak jegyezve Iddó próféta írásaiban*.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „válogatott”.
Szó szerint: „válogatott”.
Vagyis egy maradandó szövetség, melyet nem változtatnak meg.
Szó szerint: „aki eljött, hogy megtöltse a kezét”.
Vagyis a jelenlét kenyere.
Szó szerint: „válogatott”.
Vagy: „és annak alárendelt városait”.
Vagy: „fejtegetéseiben”; „magyarázatában”.