2Krónikák 1:1–17

1  Salamonnak, Dávid fiának a királyi uralma egyre jobban megerősödött. Jehova, az ő Istene vele volt, és rendkívül naggyá tette őt.+  Salamon összehívta egész Izraelt, az ezred- és a századparancsnokokat, a bírákat és egész Izrael összes fejedelmét, a nemzetségfőket.  Azután Salamon és az egész gyülekezet elment a gibeoni magaslatra,+ mert ott volt a találkozás sátra, az igaz Isten sátra, amelyet Mózes, Jehova szolgája készített a pusztában.  Az igaz Isten ládáját azonban Dávid már fölvitte Kirját-Jeárimból+ arra a helyre, amelyet előkészített annak, mert sátrat állított fel neki Jeruzsálemben.+  A rézoltár+ pedig, melyet Bécalel+, Húr fiának, Urinak a fia készített, Jehova hajléka előtt volt elhelyezve, és Salamon meg a gyülekezet ez előtt szokott imádkozni*.  Salamon akkor áldozatot mutatott be ott Jehova előtt, mégpedig 1000 égőáldozatot a találkozás sátrához tartozó rézoltáron.+  Azon az éjszakán Isten megjelent Salamonnak, majd így szólt hozzá: „Kérj tőlem bármit. Mit adjak neked?”+  Salamon erre ezt mondta Istennek: „Te nagy szeretettel* bántál apámmal, Dáviddal,+ és királlyá tettél engem a helyébe.+  Most azért, ó, Jehova Isten, teljesedjen be az apámnak, Dávidnak tett ígéreted,+ mert te tettél engem királlyá a nép fölött, akik olyan sokan vannak, mint a föld pora.+ 10  Adj hát nekem bölcsességet és ismeretet,+ hogy vezetni tudjam ezt a népet*. Hiszen ki képes ítélni a te nagy népedet?”+ 11  Isten akkor így szólt Salamonhoz: „Mivel ez a szíved vágya, és nem kértél vagyont, gazdagságot és tiszteletet, sem gyűlölőid halálát*, és hosszú életet* sem, hanem bölcsességet és ismeretet kértél, hogy ítélni tudd népemet, amelynek királyává tettelek,+ 12  megkapod a bölcsességet és az ismeretet. Sőt, olyan vagyont, gazdagságot és tiszteletet is adok neked, amilyen egyetlen előtted levő királynak sem volt, és amilyen utánad sem lesz senkinek.”+ 13  Salamon ezután eljött a gibeoni magaslatról,+ a találkozás sátra elől Jeruzsálembe, és uralkodott Izrael felett. 14  Salamon pedig egyre több szekeret és lovat* gyűjtött. 1400 szekere és 12 000 lova* lett.+ Ezeket a szekerek városaiban+ és magához közel, Jeruzsálemben tartotta.+ 15  A királynak köszönhetően olyan sok lett az ezüst és az arany Jeruzsálemben, mint a kő,+ a cédrus pedig, mint a szikomorfa a Sefélán.+ 16  A lovakat Salamon Egyiptomból* hozatta be.+ A ménest a király kereskedőinek csoportja szerezte be* szabott áron.+ 17  Minden Egyiptomból behozott szekér 600 ezüstbe került, egy ló pedig 150 ezüstbe. Ezeket aztán eladták a hettiták királyainak és Szíria királyainak.

Lábjegyzetek

Vagy: „Istenhez fordulni”.
Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „hogy kimehessek és bejöhessek e nép előtt”.
Vagy: „lelkét”.
Szó szerint: „sok napot”.
Vagy: „lovast”.
Vagy: „lovasa”.
Esetleg: „Egyiptomból és Kúéból”. Kúe talán Ciliciára utal.
Esetleg: „a király kereskedői Kúéból szerezték be azokat”. Kúe talán Ciliciára utal.