1Mózes 49:1–33

  • Jákob próféciája a halálos ágyán (1–28.)

    • Júdától származik majd Siló (10.)

  • Jákob utasítást ad arra, hogy hova temessék (29–32.)

  • Jákob halála (33.)

49  Jákob hívatta a fiait, és ezt mondta: „Gyertek ide hozzám, hogy elmondhassam nektek, mi fog történni veletek a jövőben*.  Gyertek ide, és figyeljetek, Jákob fiai, igen, figyeljetek apátokra, Izraelre!  Rúben+, te vagy az elsőszülöttem,+ erőm, nemzőképességem első gyümölcse, kiemelkedő a méltóságban, és kiemelkedő az erőben.  De nem leszel kiemelkedő, mert féktelen vagy, akár az örvénylő víz, és felléptél apád ágyába.+ Ekkor bemocskoltad* az ágyamat. Ágyamba lépett fel ő!  Simeon és Lévi testvérek.+ Fegyvereik erőszak eszközei.+  Ne kerülj a társaságukba, ó, én lelkem*. Ne keresd a társaságukat, ó, én dicsőségem*, mert haragjukban embert öltek,+ és kedvtelésből elvágták a bikák lábainak az inát.  Átkozott legyen a haragjuk, mert kegyetlen az, és éktelen dühük, mert könyörtelen az.+ Hadd osszam csak szét őket Jákob földjén, és hadd szórjam szét őket Izraelben.+  Ami pedig téged illet, Júda+, a testvéreid magasztalni fognak.+ Kezed ellenségeid nyakán lesz.+ Apádnak a fiai meghajolnak előtted.+  Oroszlánkölyök Júda.+ A zsákmány mellől, fiam, bizony felkelsz. Leheveredett, elnyújtózott, mint az oroszlán, s mint oroszlánt, ki merné felkelteni? 10  Nem kerül el Júdától a jogar,+ sem a vezéri pálca térdei közül, míg el nem jön Siló*+, akinek a népek engedelmeskednek.+ 11  Szamarát szőlőtőhöz köti, szamárcsikóját pedig nemes szőlőtőhöz. Borban mossa öltözékét, és a szőlő vérében ruháját. 12  Bortól vörösek a szemei, és tejtől fehérek a fogai. 13  Zebulon+ a tenger partjához közel fog lakni, a parthoz közel, hol hajók horgonyoznak.+ A legtávolabbi határa Szidón felé lesz.+ 14  Issakár+ erős csontozatú szamár, két nyeregtáskával a hátán fekszik le. 15  És látja majd, hogy jó a nyugalom helye, s hogy szépséges a föld. Meghajtja a vállát teherhordásra, és kényszermunkát végez. 16  Dán+, Izrael egyik törzse ítéli majd a népét.+ 17  Legyen Dán útszéli kígyó, szarvasvipera az ösvény mentén, mely megmarja a ló sarkát, és annak lovasa hanyatt esik.+ 18  Szabadításodra várok, ó, Jehova! 19  Gádot+ rablóbanda támadja, de ő visszaveri őket, és a sarkukban jár.+ 20  Áser+ kenyere* bőséges* lesz, királyi ételt ad majd.+ 21  Naftali+ kecses nőstény szarvas. Beszéde választékos.+ 22  József+ gyümölcstermő fa hajtása, forrás mellett lévő gyümölcstermő fa, melynek ágai a falak fölé nyúlnak. 23  Ám az íjászok folyton zaklatták őt, lőttek rá, és gyűlöletet tápláltak ellene.+ 24  Íja azonban szilárdan megfeszült,+ s keze erős és gyors maradt.+ Jákob hatalmasa ad pásztort és sarokkövet Izraelnek. 25  Apád Istenétől van ő*, és majd segít neked. A Mindenhatóval van, és megáld majd az égből jövő áldással, a mélyből jövő áldással,+ az emlők és az anyaméh áldásával. 26  Apád áldásai felülmúlják az örökkévaló hegyek áldásait, a hosszú időkig álló dombok kívánatos dolgait.+ József, akit kiválasztottak a testvérei közül, mindig élvezni fogja ezeket az áldásokat*.+ 27  Benjámin+ szétszaggatja a zsákmányait, mint a farkas.+ Reggel prédát eszik, este pedig zsákmányt oszt.+ 28  Ez Izrael 12 törzse, és ezeket mondta nekik apjuk, amikor megáldotta őket. Mindegyik a neki járó áldást kapta.+ 29  Utána ezt parancsolta nekik: „Népem mellé kerülök,*+ temessetek ősapáim mellé a barlangba, mely a hettita Efron mezején van.+ 30  Abba a barlangba, mely Makpela mezején van, Mamréval szemben Kánaán földjén, azon a mezőn, melyet Ábrahám vásárolt meg sírhelynek a hettita Efrontól. 31  Ott temették el Ábrahámot és a feleségét, Sárát.+ Ott temették el Izsákot+ és a feleségét, Rebekát, én pedig ott temettem el Leát. 32  A mező és a barlang, mely rajta van, Hét fiaitól lett megvásárolva.+ 33  Ezek voltak Jákob utolsó utasításai, melyeket a fiainak adott. Ekkor felhúzta lábát az ágyra, majd kilehelte utolsó leheletét, és a népe mellé került*.+

Lábjegyzetek

Vagy: „az utolsó napokban”.
Vagy: „megszentségtelenítetted”.
Esetleg: „lelkületem”.
Jel.: ’az, akié’; ’az, akihez tartozik’.
Vagy: „élelme”.
Szó szerint: „kövér”.
Vagyis József.
Szó szerint: „ezek az áldások József fejére szállnak”.
Ez egy költői kifejezés, mely a halálra utal.
Ez egy költői kifejezés, mely a halálra utal.