Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

6. KÉRDÉS

Mit jövendölt meg a Biblia a Messiásról?

PRÓFÉCIA

„Te, ó, Betlehem Efrata. . ., belőled származik nekem, aki uralkodni fog Izraelen”

(Mikeás 5:2)

BETELJESEDÉS

„Miután Jézus megszületett Heródes király napjaiban a júdeai Betlehemben, asztrológusok jöttek Keletről Jeruzsálembe”

(Máté 2:1)

PRÓFÉCIA

„Elosztják maguk között a ruháimat, és sorsot vetnek rájuk”

(Zsoltárok 22:18)

BETELJESEDÉS

„Miután a katonák oszlopra feszítették Jézust, fogták a felsőruháit, és négy részre osztották. . . Majd fogták az alsóruhát is, ez azonban varratlan volt, felülről egybeszőve egész hosszában, így hát ezt mondták egymásnak: »Ne tépjük el, hanem sorsvetéssel döntsük el, hogy kié legyen«”

(János 19:23, 24)

PRÓFÉCIA

„Megőrzi minden csontját, egyet sem törnek el közülük”

(Zsoltárok 34:20)

BETELJESEDÉS

„Amikor Jézushoz értek, látták, hogy már halott, és nem törték el a lábát”

(János 19:33)

PRÓFÉCIA

„A törvényszegésünkért átszúrták”

(Ézsaiás 53:5)

BETELJESEDÉS

„Az egyik katona. . . az oldalába döfött egy lándzsát, és azonnal vér és víz jött ki”

(János 19:34)

PRÓFÉCIA

„Kifizették a béremet: 30 ezüstöt”

(Zakariás 11:12, 13)

BETELJESEDÉS

„Akkor a tizenkettő egyike, az, akit Iskariót Júdásnak hívtak, elment a magas rangú papokhoz, és ezt kérdezte: »Mit adtok nekem, hogy eláruljam őt?« Azok 30 ezüstben állapodtak meg”

(Máté 26:14, 15; 27:5)