Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2. KÉRDÉS

Hogyan ismerheted meg Istent?

„Folyton beszélj arról, ami ebben a törvénykönyvben áll, és olvasd halk hangon éjjel és nappal, hogy gondosan megtartsd a benne foglaltakat. Így sikeres leszel, és bölcsen fogsz cselekedni”

(Józsué 1:8)

„Felolvastak a könyvből, az igaz Isten törvényéből, megmagyarázták, és értelmet vittek bele. Így segítettek megérteni a népnek az olvasottakat”

(Nehémiás 8:8)

„Boldog ember az, aki nem követi a gonoszok tanácsát. . ., hanem Jehova törvényében gyönyörködik, és az ő törvényét olvassa halk hangon éjjel-nappal. . . Minden tettét siker koronázza”

(Zsoltárok 1:1–3)

„Fülöp odafutott, és hallotta, amint az eunuch hangosan olvassa Ézsaiás próféta írásait. Ezt kérdezte tőle: »Érted is, amit olvasol?« Az így válaszolt: »Hát hogyan is érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza?«”

(Cselekedetek 8:30, 31)

„Az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége, úgyhogy nincs mentség az ilyeneknek”

(Róma 1:20)

„Gondolkodj el ezeken, mélyedj el bennük, hogy mindenki egyértelműen láthassa a fejlődésedet”

(1Timóteusz 4:15)

„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre ösztönözzük egymást, és ne hanyagoljuk el az összejöveteleinket”

(Héberek 10:24, 25)

„Ha. . . valamelyikőtöknek bölcsességre van szüksége, kitartóan kérje azt Istentől – mert ő nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek –, és megadatik neki”

(Jakab 1:5)