Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-B

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus szolgálatának kezdete

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

29 ősze

Jordán, valószínűleg a Jordánon túli Betánia vagy környéke

Jézus keresztelkedése és felkenetése; Jehova a Fiának jelenti ki őt, és kifejezi a tetszését

3:13–17

1:9–11

3:21–38

 

Júdeai puszta

Az Ördög megkísérti

4:1–11

1:12, 13

4:1–13

 

A Jordánon túli Betánia

Keresztelő János kijelenti, hogy Jézus az Isten báránya; Jézust követni kezdik az első tanítványai

     

1:15, 19–51

A galileai Kána; Kapernaum

Első csodája egy menyegzőn, borrá változtatja a vizet; Kapernaumba látogat

     

2:1–12

30 pászkája

Jeruzsálem

Megtisztítja a templomot

     

2:13–25

Beszélgetése Nikodémusszal

     

3:1–21

Júdea; Ainon

Júdea vidékére megy, a tanítványai keresztelnek; János utoljára tanúskodik Jézusról

     

3:22–36

Tibériás; Júdea

Jánost bebörtönzik; Jézus Galileába indul

4:12; 14:3–5

6:17–20

3:19, 20

4:1–3

Sikár (Szamáriában)

Útban Galilea felé tanítja a szamáriaiakat

     

4:4–43

Júdea pusztája