Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-F

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus későbbi szolgálata a Jordántól keletre

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

32 felavatás ünnepe után

A Jordánon túli Betánia

Oda megy, ahol János keresztelt; sokan hisznek Jézusban

     

10:40–42

Perea

Útban Jeruzsálem felé tanít a városokban és a falvakban

   

13:22

 

„A szűk ajtón” való belépésre ösztönöz; sír Jeruzsálem miatt

   

13:23–35

 

Valószínűleg Perea

Alázatra tanít; szemléltetések: a főhely, a meghívottak mentségeket keresnek

   

14:1–24

 

Azt kéri, mérjék fel, mivel jár tanítványnak lenni

   

14:25–35

 

Szemléltetések: elveszett juh, elveszett érme, tékozló fiú

   

15:1–32

 

Szemléltetések: igazságtalan sáfár, a gazdag ember és Lázár

   

16:1–31

 

A megbotránkoztatásról, a megbocsátásról és a hitről tanít

   

17:1–10

 

Betánia

Lázár meghal, majd feltámad

     

11:1–46

Jeruzsálem; Efraim

Összeesküvés Jézus megölésére; Jézus elmegy onnan

     

11:47–54

Szamária; Galilea

Meggyógyít 10 leprást; elmondja, hogyan jön el a királyság

   

17:11–37

 

Szamária vagy Galilea

Szemléltetések: elszánt özvegy, a farizeus és az adószedő

   

18:1–14

 

Perea

A házasságról és a válásról tanít

19:1–12

10:1–12

   

Megáldja a gyermekeket

19:13–15

10:13–16

18:15–17

 

A gazdag ifjú kérdése; szemléltetés a szőlőmunkásokról és az egyforma bérről

19:16–20:16

10:17–31

18:18–30

 

Valószínűleg Perea

Jézus harmadszor jövendöl a haláláról

20:17–19

10:32–34

18:31–34

 

Jakab és János anyja előkelő helyet kér a királyságban a fiainak

20:20–28

10:35–45

   

Jerikó

Jerikón áthaladva meggyógyít két vakot; meglátogatja Zákeust; szemléltetés a 10 mináról

20:29–34

10:46–52

18:35–19:28