Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-E

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus kiterjedt galileai szolgálata (3. rész) és későbbi szolgálata Júdeában

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

32 pászkája után

Galileai-tenger; Betsaida

Jézus csónakkal Betsaida felé tart, és óva int a farizeusok kovászától; meggyógyít egy vakot

16:5–12

8:13–26

   

Cezárea Filippi környéke

A királyság kulcsai; jövendöl a haláláról és feltámadásáról

16:13–28

8:27–9:1

9:18–27

 

Vélhetően a Hermon-hegy

Elváltozás; Jehova hangja hallatszik

17:1–13

9:2–13

9:28–36

 

Cezárea Filippi környéke

Meggyógyít egy démontól megszállt fiút

17:14–20

9:14–29

9:37–43

 

Galilea

Ismét jövendöl a haláláról

17:22, 23

9:30–32

9:43–45

 

Kapernaum

Hal szájában talált érmével fizeti ki az adót

17:24–27

     

Ki a legnagyobb a királyságban; szemléltetések: elveszett juh, irgalmatlan rabszolga

18:1–35

9:33–50

9:46–50

 

Galilea és Szamária

Jeruzsálem felé tartva azt mondja a tanítványainak, hogy mindent szorítsanak háttérbe a királyságért

8:19–22

 

9:51–62

7:2–10

Jézus későbbi szolgálata Júdeában

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

32 sátoros ünnepe (vagy lombsátorünnepe)

Jeruzsálem

Tanít az ünnepen; hivatalszolgákat küldenek, hogy letartóztassák

     

7:11–52

Ezt mondja: „Én vagyok a világ világossága”; meggyógyít egy születése óta vak embert

     

8:12–9:41

Valószínűleg Júdea

Kiküldi a 70-et; boldogan térnek vissza

   

10:1–24

 

Júdea; Betánia

Szemléltetés az irgalmas szamáriairól; Mária és Márta otthonába látogat

   

10:25–42

 

Valószínűleg Júdea

Újra elmondja a mintaimát; szemléltetés az állhatatos barátról

   

11:1–13

 

„Isten szelleme által” űzi ki a démonokat; ismét csak Jónás jelét adja

   

11:14–36

 

Egy farizeussal étkezik; elítéli a farizeusok képmutatását

   

11:37–54

 

Szemléltetések: esztelen gazdag ember, hű sáfár

   

12:1–59

 

Meggyógyít egy nyomorék asszonyt sabbaton; szemléltetések: mustármag, kovász

   

13:1–21

 

32 felavatás ünnepe

Jeruzsálem

Szemléltetés a jó pásztorról és a juhakolról; a zsidók meg akarják kövezni; elindul a Jordánon túli Betániába

     

10:1–39