Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-H

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus szolgálatának a vége Jeruzsálemben és a környékén (2. rész)

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

Niszán 14.

Jeruzsálem

Jézus leleplezi az áruló Júdást, majd elküldi

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Bevezeti az Úr vacsoráját (1Ko 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Megjövendöli, hogy Péter megtagadja, és hogy az apostolok szétszélednek

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Segítőt ígér; szemléltetés az igazi szőlőtőről; parancs a szeretetre; utolsó ima az apostolokkal

     

14:1–17:26

Gecsemáné

Gyötrődés a kertben; Jézus elárulása és letartóztatása

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Jeruzsálem

Annás kikérdezi; tárgyalás Kajafás és a szanhedrin előtt; Péter megtagadja

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Júdás, az áruló felakasztja magát (Cs 1:18, 19)

27:3–10

     

Pilátus, majd Heródes előtt, azután vissza Pilátushoz

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Pilátus megpróbálja szabadon engedni, de a zsidók Barabást akarják; kínoszlopon való halálra ítélik

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(péntek kb. du. 3 óra)

Golgota

Meghal a kínoszlopon

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Jeruzsálem

A testét leveszik a kínoszlopról és sírba fektetik

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

Niszán 15.

Jeruzsálem

A papok és a farizeusok őrséget állítanak a sírhoz és lepecsételik

27:62–66

     

Niszán 16.

Jeruzsálem és környéke; Emmaus

Jézus feltámad; megjelenik ötször a tanítványoknak

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

Niszán 16. után

Jeruzsálem; Galilea

Jézus még többször megjelenik a tanítványoknak (1Ko 15:5–7; Cs 1:3–8); utasításokat ad; parancs a tanítványképzésre

28:16–20

   

20:26–21:25

Ijjár 25.

Olajfák hegye (Betánia közelében)

Jézus égbe menetele 40 nappal a feltámadása után (Cs 1:9–12)

   

24:50–53