Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-D

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus kiterjedt galileai szolgálata (2. rész)

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

31 vagy 32

Kapernaum környéke

Jézus szemléltetései a királyságról

13:1–53

4:1–34

8:4–18

 

Galileai-tenger

Lecsendesíti a vihart egy csónakból

8:18, 23–27

4:35–41

8:22–25

 

Gadara vidéke

Disznókba küldi a démonokat

8:28–34

5:1–20

8:26–39

 

Valószínűleg Kapernaum

Meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt; feltámasztja Jairus lányát

9:18–26

5:21–43

8:40–56

 

Kapernaum (?)

Meggyógyít két vakot és egy némát

9:27–34

     

Názáret

Megint elvetik őt a hazájában

13:54–58

6:1–5

   

Galilea

Harmadik galileai körútja; kiterjedtebb, mivel az apostolok is prédikálnak

9:35–11:1

6:6–13

9:1–6

 

Tibériás

Heródes lefejezteti Keresztelő Jánost; Heródes tanácstalan Jézus miatt

14:1–12

6:14–29

9:7–9

 

32 pászkája táján (Jn 6:4)

Kapernaum (?); a Galileai-tenger ék. oldala

Az apostolok visszatérnek a prédikáló körútról; Jézus megvendégel 5000 férfit

14:13–21

6:30–44

9:10–17

6:1–13

A Galileai-tenger ék. oldala; Genezáret

Az emberek megpróbálják királlyá tenni Jézust; a tengeren jár; sokakat meggyógyít

14:22–36

6:45–56

 

6:14–21

Kapernaum

Azt mondja, hogy ő „az élet kenyere”; sokan megbotránkoznak, és elhagyják őt

     

6:22–71

32 pászkája után

Valószínűleg Kapernaum

Leleplezi az emberi hagyományokat

15:1–20

7:1–23

 

7:1

Fönícia; Dekapolisz

Meggyógyítja egy szíroföníciai asszony lányát; megvendégel 4000 férfit

15:21–38

7:24–8:9

   

Magadán

Nem ad más jelet, csak Jónás jelét

15:39–16:4

8:10–12