Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-C

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus kiterjedt galileai szolgálata (1. rész)

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

30

Galilea

Jézus először jelenti be, hogy „már közel van az egek királysága”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kána; Názáret; Kapernaum

Meggyógyítja egy tisztviselő fiát; felolvas Ézsaiás tekercséből; Kapernaumba megy

4:13–16

 

4:16–31

4:46–54

Galileai-tenger, Kapernaum közelében

Simon és András, valamint Jakab és János elhívása

4:18–22

1:16–20

5:1–11

 

Kapernaum

Meggyógyítja Simon anyósát, és másokat is

8:14–17

1:21–34

4:31–41

 

Galilea

Első galileai körútja a négy tanítványával

4:23–25

1:35–39

4:42, 43

 

Meggyógyít egy leprást; sokaság követi

8:1–4

1:40–45

5:12–16

 

Kapernaum

Meggyógyít egy béna embert

9:1–8

2:1–12

5:17–26

 

Máté elhívása; Jézus adószedőkkel étkezik; a böjtölés kérdése

9:9–17

2:13–22

5:27–39

 

Júdea

Zsinagógákban prédikál

   

4:44

 

31 pászkája

Jeruzsálem

Meggyógyít egy beteget a Betzata tónál; a zsidók meg akarják ölni

     

5:1–47

Jeruzsálemből visszatérőben (?)

A tanítványok kalászokat tépdesnek sabbaton; Jézus „ura a sabbatnak”

12:1–8

2:23–28

6:1–5

 

Galilea; Galileai-tenger

Meggyógyítja egy beteg kezét sabbaton; sokaság követi; sokakat meggyógyít

12:9–21

3:1–12

6:6–11

 

Hegy Kapernaum közelében

Kiválasztja a 12 apostolát

 

3:13–19

6:12–16

 

Kapernaum közelében

A hegyi beszéd

5:1–7:29

 

6:17–49

 

Kapernaum

Meggyógyítja egy katonatiszt szolgáját

8:5–13

 

7:1–10

 

Nain

Feltámasztja egy özvegyasszony fiát

   

7:11–17

 

Tibériás; Galilea (Nain vagy a környéke)

János tanítványokat küld Jézushoz; kisgyermekeknek tárul fel az igazság; kellemes iga

11:2–30

 

7:18–35

 

Galilea (Nain vagy a környéke)

Egy bűnös nő olajat önt Jézus lábára; példázat az adósokról

   

7:36–50

 

Galilea

Második prédikáló körútja a tizenkettővel

   

8:1–3

 

Démonokat űz ki; megbocsáthatatlan bűn

12:22–37

3:19–30

   

Nem ad más jelet, csak Jónás jelét

12:38–45

     

Anyja és a testvérei eljönnek hozzá; azt mondja, hogy a tanítványai a rokonai

12:46–50

3:31–35

8:19–21