Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A6-B

Próféták és királyok Júdában és Izraelben (2. rész)

Királyok a délen fekvő Júda kéttörzs-királyságában (folytatás)

i. e. 777

Jótám: 16 évig

762

Aház: 16 évig

746

Ezékiás: 29 évig

716

Manassé: 55 évig

661

Ámon: 2 évig

659

Jósiás: 31 évig

628

Joakház: 3 hónapig

Joákim: 11 évig

618

Joákin: 3 hónapig és 10 napig

617

Sedékiás: 11 évig

607

A babilóniai sereg Nabukodonozor vezetésével elpusztítja Jeruzsálemet és a templomot. Sedékiást, a Dávid vonalán uralkodó utolsó földi királyt megfosztják a tróntól

Királyok az északon fekvő Izrael tíztörzs-királyságában (folytatás)

kb. i. e. 803

Zakariás: a feljegyzések szerint csupán 6 hónapig

Zakariás bizonyos értelemben megkezdi uralmát, ám úgy tűnik, hogy a királyi hatalmát kb. 792-ig nem ismerték el

kb. 791

Sallum: 1 hónapig

Menáhem: 10 évig

kb. 780

Pekája: 2 évig

kb. 778

Péka: 20 évig

kb. 758

Hósea: kb. 748-tól 9 évig

kb. 748

Úgy tűnik, hogy Hósea uralma kb. 748-ban szilárdul meg, vagy talán ekkor kap segítséget az asszír királytól, III. Tiglát-Pilészertől

740

Asszíria legyőzi Szamáriát, leigázza Izraelt; az északon lévő tíztörzs-királyság, Izrael megszűnik

 • Próféták

 • Ézsaiás

 • Mikeás

 • Sofóniás

 • Jeremiás

 • Náhum

 • Habakuk

 • Dániel

 • Ezékiel

 • Abdiás

 • Hóseás