Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Kétféle életút szembeállítása

   • Isten törvényének olvasása boldoggá tesz (2.)

   • Az igazságosak a gyümölcstermő fához hasonlók (3.)

   • A gonoszok az elsodort polyvához hasonlók (4.)

 • 2.

  • Jehova és az ő felkentje

   • Jehova kineveti a nemzeteket (4.)

   • Jehova beiktatja a királyát (6.)

   • Tiszteljétek a fiút (12.)

 • 3.

  • Bizalom Istenben a veszély ellenére

   • „Miért sokasodtak meg ellenségeim?” (1.)

   • „Jehováé a megmentés!” (8.)

 • 4.

  • Ima az Istenbe vetett bizalomról

   • „Ha ingerültek vagytok is, ne vétkezzetek” (4.)

   • „Békében fekszem le és alszom” (8.)

 • 5.

  • Jehova az igazságosak menedéke

   • Isten gyűlöli a gonoszságot (4–5.)

   • „Vezess engem, ó, Jehova, igazságos utadon” (8.)

 • 6.

  • Isten kegyéért való könyörgés

   • A halottak nem dicsőítik Istent (5.)

   • Isten meghallja a kegyéért való könyörgést (9.)

 • 7.

  • Jehova igazságos bíró

   • „Ítélj meg engem, ó, Jehova” (8.)

 • 8.

  • Isten dicsősége és az ember méltósága

   • „Mily fenséges a neved” (1., 9.)

   • Micsoda a halandó? (4.)

   • Az ember pompával van megkoronázva (5.)

 • 9.

  • Isten csodálatos tetteinek hirdetése

   • Jehova biztos menedék (9.)

   • Akik ismerik Isten nevét, bíznak őbenne (10.)

 • 10.

  • Jehova a védtelenek segítője

   • A gonosz ezt mondja: „Nincs Isten” (4.)

   • A védtelenek Jehovához fordulnak (14.)

   • „Jehova a király örökkön örökké” (16.)

 • 11.

  • Jehova a menedékünk

   • „Jehova az ő szent templomában van” (4.)

   • Isten gyűlöli mindazt, aki szereti az erőszakot (5.)

 • 12.

  • Jehova tettre kel

   • Isten szavai tiszták (6.)

 • 13.

  • Vágyakozás a Jehovától jövő szabadítás után

   • Meddig, ó, Jehova? (1–2.)

   • Jehova gazdagon megjutalmaz (6.)

 • 14.

  • Az ostoba jellemzése

   • „Nincs Jehova” (1.)

   • „Nincs, aki jót tenne” (3.)

 • 15.

  • Ki lehet Jehova vendége az ő sátrában?

   • Aki szívében az igazságot szólja (2.)

   • Aki nem rágalmaz (3.)

   • Aki megtartja az ígéreteit, még akkor is, ha az a kárára van (4.)

 • 16.

  • Minden jót Jehovának köszönhetünk

   • „Jehova az én kijelölt részem” (5.)

   • Éjjelente helyreigazítanak engem gondolataim (7.)

   • Jehova „jobbomon van” (8.)

   • „Nem hagysz engem a sírban” (10.)

 • 17.

  • Védelemért mondott ima

   • „Megvizsgáltad szívemet” (3.)

   • „Szárnyaid árnyékában” (8.)

 • 18.

  • Isten dicsőítése megmentő tetteiért

   • „Jehova az én kőszirtem” (2.)

   • Jehova hűséges a hűségeshez (25.)

   • „Isten tettei tökéletesek” (30.)

   • „Alázatosságod tesz naggyá engem” (35.)

 • 19.

  • Isten alkotásai és törvényei tanúskodnak

   • „Isten dicsőségét hirdeti az ég” (1.)

   • Isten tökéletes törvénye újból erővel tölt el (7.)

   • Az ember tudtán kívül elkövetett bűnök (12.)

 • 20.

  • Isten felkent királyának a megmentése

   • Némelyek szekerekben és lovakban bíznak, de mi Jehova nevét dicsőítjük (7.)

 • 21.

  • Jehova megáldja a királyt, aki benne bízik

   • Hosszú életet ad a királynak (4.)

   • Isten ellenségei vereséget szenvednek (8–12.)

 • 22.

  • A kétségbeesés dicséretbe fordul át

   • „Istenem, miért hagytál el engem?” (1.)

   • Sorsot vetnek ruháimra (18.)

   • Isten dicsőítése a gyülekezetben (22., 25.)

   • Az egész földön Istent imádják (27.)

 • 23.

  • „Jehova az én pásztorom”

   • „Semmiben sincs hiányom” (1.)

   • „Felüdít engem” (3.)

   • „Csordultig van a poharam” (5.)

 • 24.

  • A dicső király bevonul a kapukon

   • „Jehováé a föld” (1.)

 • 25.

  • Vezetésért és megbocsátásért mondott ima

   • „Taníts meg a te ösvényeidre!” (4.)

   • Közeli barátság Jehovával (14.)

   • „Bocsásd meg minden bűnömet!” (18.)

 • 26.

  • Feddhetetlenség

   • „Vizsgálj meg engem, ó, Jehova” (2.)

   • A rossz társaság kerülése (4–5.)

   • Körüljárom Isten oltárát (6.)

 • 27.

  • Jehova, életem erődje

   • Értékelés Isten temploma iránt (4.)

   • Jehova még akkor is törődik velünk, ha a szüleink nem (10.)

   • „Reménykedj Jehovában!” (14.)

 • 28.

  • A zsoltáríró imája meghallgatásra talál

   • „Jehova az én erőm és pajzsom” (7.)

 • 29.

  • Jehova hatalmas hangja

   • Szent, díszes öltözetben bemutatott imádat (2.)

   • „A dicsőséges Isten mennydörög” (3.)

   • „Jehova erőt ad népének” (11.)

 • 30.

  • A kesergést öröm váltja fel

   • Isten jóindulata élethosszig tart (5.)

 • 31.

  • Jehova a menedékünk

   • „Rád bízom szellemem” (5.)

   • „Jehova, igazságnak Istene!” (5.)

   • Isten nagy jósága (19.)

 • 32.

  • Boldogok, akiknek Isten megbocsátott

   • „Bűnömet. . . megvallottam neked” (5.)

   • Isten éleslátást ad (8.)

 • 33.

  • Dicséret a Teremtőnek

   • „Énekeljetek neki új éneket” (3.)

   • Jehova szavára és szelleme által jött létre a teremtés (6.)

   • Jehova népe boldog (12.)

   • Jehova figyelő szeme (18.)

 • 34.

  • Jehova megszabadítja a szolgáit

   • „Magasztaljuk nevét mindnyájan!” (3.)

   • Jehova angyala megvéd (7.)

   • „Ízleljétek meg és lássátok, hogy Jehova jó!” (8.)

   • Egyetlen csontját sem törik el (20.)

 • 35.

  • Ima az ellenségtől való megszabadulásért

   • Legyen elűzve az ellenség (5.)

   • Isten dicsőítése az összegyűltek között (18.)

   • Ok nélkül gyűlölnek (19.)

 • 36.

  • Isten drága odaadó szeretete

   • A gonoszban nincs istenfélelem (1.)

   • Isten, az élet forrása (9.)

   • „A te világosságod által látunk világosságot” (9.)

 • 37.

  • Akik Jehovában bíznak, sikeresek lesznek

   • Ne bosszankodj a gonoszok miatt (1.)

   • „Gyönyörködj Jehovában” (4.)

   • „Engedd, hogy Jehova irányítson utadon” (5.)

   • „A szelídek öröklik a földet” (11.)

   • Az igazságos nem lesz kenyérkéregető (25.)

   • Az igazságosak örökké élnek majd a földön (29.)

 • 38.

  • Egy szenvedő, bűnbánó ember imája

   • „Bánatos vagyok, és nagyon csüggedt” (6.)

   • Jehova meghallgatja azokat, akik rá várnak (15.)

   • „Kínzott a bűntudat” (18.)

 • 39.

  • Rövid az élet

   • Az emberi élet olyan, mint egy lehelet (5., 11.)

   • „Ne hagyd figyelmen kívül könnyeimet” (12.)

 • 40.

  • Hálaadás Istennek, akihez nincs fogható

   • Isten tettei számosabbak, semhogy felsorolhatnánk (5.)

   • Isten elsősorban nem áldozatokra vágyik (6.)

   • „Akaratod cselekvésében gyönyörködöm” (8.)

 • 41.

  • Betegágyon mondott ima

   • Isten megerősíti a beteget (3.)

   • Egy közeli ismerős áruló lesz (9.)

 • 42.

  • Istennek mint nagy megmentőnek a dicsőítése

   • Ahogy a szarvas szomjazik a víz után, úgy szomjazom Isten után (1–2.)

   • „Miért gyötör a kétségbeesés?” (5., 11.)

   • „Várj Istenre” (5., 11.)

 • 43.

  • Isten mint bíró megment

   • „Küldd el világosságodat és igazságodat” (3.)

   • „Miért gyötör a kétségbeesés?” (5.)

   • „Várj Istenre” (5.)

 • 44.

  • Segítségkérő ima

   • „Te mentettél meg minket” (7.)

   • „Vágójuhoknak számítunk” (22.)

   • „Siess a segítségünkre!” (26.)

 • 45.

  • A felkent király menyegzője

   • Megnyerő szavak (2.)

   • „Isten a te trónod mindörökre” (6.)

   • A király kívánkozik a menyasszony szépsége után (11.)

   • A fiak fejedelmek lesznek az egész földön (16.)

 • 46.

  • „Isten a mi menedékünk”

   • Isten megdöbbentő tettei (8.)

   • Isten véget vet a háborúknak szerte a földön (9.)

 • 47.

  • Isten az egész föld királya

   • Jehova félelmetes (2.)

   • Énekeljetek dicséreteket Istennek! (6–7.)

 • 48.

  • Sion, a nagy király városa

   • Az egész föld öröme (2.)

   • Vegyétek szemügyre a várost és annak tornyait (11–13.)

 • 49.

  • Ostobaság a gazdagságban bízni

   • Egy ember sem válthatja meg a másikat (7–8.)

   • Isten megvált a sír fogságától (15.)

   • A gazdagság nem ment meg a haláltól (16–17.)

 • 50.

  • Isten ítéletet tart a hűségesek és a gonoszok felett

   • Isten szövetsége áldozaton alapul (5.)

   • „Maga Isten a bíró” (6.)

   • Minden állat Istené (10–11.)

   • Isten leleplezi a gonoszokat (16–21.)

 • 51.

  • Egy bűnbánó ember imája

   • A fogantatása óta bűnös (5.)

   • „Tisztíts meg bűnömtől” (7.)

   • „Tiszta szívet teremts bennem” (10.)

   • A megtört szív tetszik Istennek (17.)

 • 52.

  • Bizalom Isten odaadó szeretetében

   • A gonoszsággal dicsekvők figyelmeztetése (1–5.)

   • Az istentelenek a gazdagságban bíznak (7.)

 • 53.

  • Az ostoba jellemzése

   • „Nincs Jehova” (1.)

   • „Nincs, aki jót tenne” (3.)

 • 54.

  • Ima, amikor ellenségek vesznek körül

   • „Isten az én segítőm” (4.)

 • 55.

  • Ima, amikor elárul egy barát

   • Egy közeli barát gúnyolódása (12–14.)

   • „Vesd a terhed Jehovára” (22.)

 • 56.

  • Ima, amikor üldöznek

   • „Istenben bízom” (4.)

   • „Gyűjtsd össze bőrtömlődbe könnyeimet!” (8.)

   • „Hús-vér ember mit árthat nekem?” (4., 11.)

 • 57.

  • Isten kegyéért való könyörgés

   • Isten szárnyai menedéket nyújtanak (1.)

   • Az ellenségek a saját csapdájukba esnek (6.)

 • 58.

  • Van Isten, aki ítél a földön

   • Ima a gonoszok megbüntetéséért (6–8.)

 • 59.

  • Isten pajzs és menedék

   • Isten ne legyen irgalmas az árulókhoz (5.)

   • „Énekelek a te erődről” (16.)

 • 60.

  • Isten legyőzi az ellenséget

   • „Az emberektől jövő megmentés mit sem ér” (11.)

   • „Isten által nyerünk erőt” (12.)

 • 61.

  • Isten erős torony az ellenséggel szemben

   • „Sátrad vendége leszek” (4.)

 • 62.

  • A valódi megmentés Istentől jön

   • „Csendben Istenre várok” (1., 5.)

   • Öntsétek ki Isten előtt a szíveteket (8.)

   • Az emberek csak pára (9.)

   • Ne bízzatok a vagyonban (10.)

 • 63.

  • Vágyakozás Isten után

   • „Odaadó szereteted az életnél is jobb” (3.)

   • A legjobb rész jut nekem (5.)

   • Elmélkedés Istenről éjszaka (6.)

   • Ragaszkodom Istenhez (8.)

 • 64.

  • Védelem a titkos cselszövésektől

   • „Isten rájuk lő” (7.)

 • 65.

  • Isten gondoskodik a földről

   • „Ima meghallgatója” (2.)

   • „Boldog az, akit kiválasztasz” (4.)

   • Isten túláradó jósága (11.)

 • 66.

  • Isten félelmet keltő tettei

   • „Gyertek, és lássátok Isten tetteit!” (5.)

   • „Teljesítem neked tett fogadalmaimat” (13.)

   • Isten meghallgatja az imát (18–20.)

 • 67.

  • Az emberek a föld minden részén mélységesen tisztelni fogják Istent

   • Isten útja ismertté lesz (2.)

   • Dicsőítse Istent minden nép! (3., 5.)

   • „Megáld minket Isten” (6–7.)

 • 68.

  • Szóródjanak szét Isten ellenségei

   • „Az apátlanok apja” (5.)

   • „Isten otthont ad a magányosoknak” (6.)

   • Az asszonyok jó hírt hirdetnek (11.)

   • Ajándékok emberek formájában (18.)

   • Jehova „napról napra hordozza terhünket” (19.)

 • 69.

  • Megszabadulásért mondott ima

   • „A házad iránt érzett buzgalom izzik bennem” (9.)

   • „Gyorsan válaszolj nekem” (17.)

   • „Ecetet adtak innom” (21.)

 • 70.

  • Kérés Istenhez, hogy gyorsan segítsen

   • „Cselekedj hamar az érdekemben!” (5.)

 • 71.

  • Az idősek bizodalma

   • Istenben bízom fiatalkorom óta (5.)

   • „Ha megfogyatkozik az erőm” (9.)

   • Fiatalkorom óta Isten tanít engem (17.)

 • 72.

  • Isten királyának békés uralma

   • „Virágzik majd napjaiban az igazságos” (7.)

   • Alattvalók tengertől tengerig (8.)

   • Megszabadít az erőszaktól (14.)

   • „Bőven lesz gabona a földön” (16.)

   • Örökké dicsőítik Isten nevét (19.)

 • 73.

  • Egy istenfélő férfi ismét Jehova szemszögéből látja a dolgokat

   • „Majdnem letértem a helyes útról” (2.)

   • „Egész nap gyötrődtem” (14.)

   • „Mígnem bementem Isten dicső szentélyébe” (17.)

   • A gonoszok síkos talajon állnak (18.)

   • Jó közeledni Istenhez (28.)

 • 74.

  • Ima Istenhez, hogy emlékezzen meg a népéről

   • Isten megmentő tetteinek a felidézése (12–17.)

   • „Ne feledkezz meg az ellenség gyalázkodásairól” (18.)

 • 75.

  • Isten igazságosan ítélkezik

   • A gonoszok kiisszák Jehova poharát (8.)

 • 76.

  • Isten győzelmet arat Sion ellenségei felett

   • Isten megmenti a szelídeket (9.)

   • Megalázza a büszke ellenséget (12.)

 • 77.

  • Ima a nyomorúság idején

   • Elmélkedés Isten tetteiről (11–12.)

   • Ki „olyan nagy, mint te, ó, Isten”? (13.)

 • 78.

  • Isten törődése és Izrael hitének a hiánya

   • „Elbeszéljük a jövendő nemzedéknek” (2–8.)

   • „Nem hittek Istenben” (22.)

   • Égi gabona (24.)

   • „Fájdalmat okoztak Izrael szentjének” (41.)

   • Egyiptomból az ígéret földjére (43–55.)

   • Újra meg újra próbára tették Istent (56.)

 • 79.

  • Ima, amikor a nemzetek behatoltak Isten népe közé

   • „Gyalázat tárgyává lettünk” (4.)

   • „Segíts nekünk. . . nevedért!” (9.)

   • „Hétszeresen fizess meg szomszédainknak” (12.)

 • 80.

  • Ima Izrael pásztorához, hogy újra legyen kegyes a néphez

   • „Ó, Isten, légy újra kegyes hozzánk!” (3.)

   • Izrael Isten szőlője (8–15.)

 • 81.

  • Felszólítás az engedelmességre

   • Ne imádjanak idegen isteneket (9.)

   • „Bárcsak hallgatna rám népem” (13.)

 • 82.

  • Felszólítás, hogy ítélkezzenek igazságosan

   • Isten „az istenek között ítél” (1.)

   • „Védjétek meg az alacsony sorút” (3.)

   • „Istenek vagytok” (6.)

 • 83.

  • Ima, amikor ellenséggel nézünk szembe

   • „Ó, Isten, ne hallgass!” (1.)

   • Az ellenség olyan, mint a sodródó bogáncskóró (13.)

   • Isten neve Jehova (18.)

 • 84.

  • Sóvárgás Isten fenséges hajléka után

   • Egy lévita szeretne olyan lenni, mint egy madár (3.)

   • „Egy nap a te udvaraidban” (10.)

   • „Nap és pajzs Jehova Isten” (11.)

 • 85.

  • Ima Isten kegyéért

   • Isten békét hirdet a hűségeseknek (8.)

   • „Odaadó szeretet és hűség találkozik” (10.)

 • 86.

  • Nincs olyan Isten, mint Jehova

   • Jehova kész megbocsátani (5.)

   • Minden nemzet Jehovát fogja imádni (9.)

   • „Oktass engem utadra” (11.)

   • „Tedd egységessé szívemet” (11.)

 • 87.

  • Sion, az igaz Isten városa

   • A Sionban születettek (4–6.)

 • 88.

  • Ima, hogy elkerülje a halált

   • „Életem a sír szélére jutott” (3.)

   • Minden reggel hozzád imádkozom (13.)

 • 89.

  • Dal Jehova odaadó szeretetéről

   • Szövetség Dáviddal (3.)

   • Dávid utódja örökre megmarad (4.)

   • Isten felkentje az Atyjának hívja őt (26.)

   • A dávidi szövetség biztos (34–37.)

   • Az ember nem menekülhet meg a sírtól (48.)

 • 90.

  • Isten örökkévaló, az ember rövid életű

   • Ezer év annyi, mint a tegnapi nap (4.)

   • Az ember 70-80 évet él (10.)

   • „Taníts meg minket, hogyan számláljuk napjainkat” (12.)

 • 91.

  • Védelem Isten rejtekhelyén

   • Megment a madarásztól (3.)

   • Menedék Isten szárnyai alatt (4.)

   • Biztonságban vagyunk, noha ezrek hullanak el (7.)

   • „Parancsot ad az angyalainak, hogy oltalmazzanak” (11.)

 • 92.

  • Jehova örök időkre a legfelségesebb

   • Nagyszerű művei és mélységes gondolatai (5.)

   • „Az igazságos kivirul, mint a pálma” (12.)

   • Az idősek továbbra is virulnak (14.)

 • 93.

  • Jehova fenséges uralma

   • „Jehova lett a király!” (1.)

   • „Emlékeztetőid igen megbízhatóak” (5.)

 • 94.

  • Ima azért, hogy Isten álljon bosszút

   • „Meddig fognak még a gonoszok ujjongani?” (3.)

   • Boldog az, akit Jah megfegyelmez (12.)

   • Isten nem hagyja el a népét (14.)

   • „Nyomorúságot okoznak a törvény nevében” (20.)

 • 95.

  • Az igaz imádat és az engedelmesség kéz a kézben jár

   • „Bárcsak figyelnétek ma az ő hangjára” (7.)

   • „Ne makacsoljátok meg magatokat” (8.)

   • „Nem fognak megpihenni a pihenőnapomon” (11.)

 • 96.

  • „Énekeljetek Jehovának új éneket!”

   • Jehova a legméltóbb a dicséretre (4.)

   • A népek istenei semmit érő istenek (5.)

   • Imádat szent, díszes öltözetben (9.)

 • 97.

  • Jehova minden más isten felett áll

   • „Jehova lett a király!” (1.)

   • Szeressétek Jehovát, gyűlöljétek a rosszat! (10.)

   • „Világosság ragyog az igazságosra” (11.)

 • 98.

  • Jehova a megmentő és igazságos bíró

   • A Jehovától jövő szabadítás ismertté lesz (2–3.)

 • 99.

  • Jehova, a szent király

   • „A kerubok felett ül trónján” (1.)

   • Olyan Isten, aki megbocsát, de megbüntet (8.)

 • 100.

  • Hálaadás a Teremtőnek

   • „Szolgáljátok Jehovát ujjongva” (2.)

   • Isten alkotott minket (3.)

 • 101.

  • Egy feddhetetlen uralkodó

   • Nem tűröm meg a gőgösöket (5.)

   • „Jóindulattal tekintek a föld hűségeseire” (6.)

 • 102.

  • Az elnyomott ember imája, amikor el van keseredve

   • „Olyan vagyok, mint egy árva madár” (7.)

   • „Életem olyan, mint az árnyék, mely eltűnik napnyugtakor” (11.)

   • „Jehova újjáépíti Siont” (16.)

   • Jehova örökre megmarad (26–27.)

 • 103.

  • „Hadd dicsérjem Jehovát”

   • Isten messzire veti el bűneinket (12.)

   • Isten apai irgalma (13.)

   • Isten „emlékszik rá, hogy por vagyunk” (14.)

   • Jehova trónja és királyi uralma (19.)

   • Az angyalok teljesítik Isten szavát (20.)

 • 104.

  • Isten dicsőítése a teremtés csodáiért

   • A föld örökké megmarad (5.)

   • Bor és kenyér a halandó embernek (15.)

   • „Számtalanok a te műveid” (24.)

   • „Ha elveszed lélegzetüket, meghalnak” (29.)

 • 105.

  • Jehova hűségesen bánik a népével

   • Isten emlékezik a szövetségére (8–10.)

   • „Ne nyúljatok felkentjeimhez” (15.)

   • Isten felhasználja a rabszolgaságban levő Józsefet (17–22.)

   • Isten csodái Egyiptomban (23–36.)

   • Izrael kivonul Egyiptomból (37–39.)

   • Isten nem feledkezik el az Ábrahámnak tett ígéretéről (42.)

 • 106.

  • Izrael hálátlansága

   • Hamar elfeledték Isten tetteit (13.)

   • Isten helyett egy bika képmásának adtak dicsőséget (19–20.)

   • Nem hittek Isten ígéretében (24.)

   • Csatlakoztak Baál imádatához (28.)

   • Feláldozták gyermekeiket a démonoknak (37.)

 • 107.

  • Adjanak hálát az emberek Istennek a csodáiért

   • A helyes úton vezette őket (7.)

   • „Megitatta a szomjazókat, az éhezőket pedig bőségesen ellátta jó dolgokkal” (9.)

   • Kivezette őket a sötétségből (14.)

   • „Isten szólt, és meggyógyultak” (20.)

   • „A szegényeket megóvja az elnyomástól” (41.)

 • 108.

  • Ima azért, hogy Isten legyőzze az ellenséget

   • „Az emberektől jövő megmentés mit sem ér” (12.)

   • „Isten által nyerünk erőt” (13.)

 • 109.

  • Egy lehangolt ember imája

   • „Tisztségét más vegye át” (8.)

   • Isten a szegények oldalán áll (31.)

 • 110.

  • Király és pap, akárcsak Melkisédek

   • Uralkodj ellenségeid között! (2.)

   • A készséges fiatalok olyanok, mint a harmatcseppek (3.)

 • 111.

  • Dicsőség Jehovának csodálatos műveiért

   • Isten neve szent és félelmet keltő (9.)

   • „A bölcsesség alapja a Jehova iránti mélységes tisztelet” (10.)

 • 112.

  • Az igazságos ember mélységesen tiszteli Jehovát

   • Aki nagylelkűen kölcsönad, annak jól megy a dolga (5.)

   • „Az igazságos emléke örökké fennmarad” (6.)

   • A nagylelkű ad a szegényeknek (9.)

 • 113.

  • Isten felemeli az alacsony sorút

   • Örökké legyen dicsőítve Jehova neve (2.)

   • Isten lehajol (6.)

 • 114.

  • Izrael megszabadítása Egyiptomból

   • A tenger elmenekült (5.)

   • Szökdeltek a hegyek, mint a kosok (6.)

   • A kovakőszikla vízforrássá változott (8.)

 • 115.

  • Egyedül Istennek jár a dicséret

   • Élettelen bálványok (4–8.)

   • Isten „a földet az embereknek adta” (16.)

   • „Nem a halottak dicsérik Jahot” (17.)

 • 116.

  • Hálaadó ének

   • Mivel fizessek Jehovának? (12.)

   • „Fölemelem a megmentés poharát” (13.)

   • „Teljesítem fogadalmaimat Jehovának” (14., 18.)

   • A hűségesek halála drága (15.)

 • 117.

  • Felhívás a nemzetekhez, hogy dicsérjék Jehovát

   • Istennek nagy az odaadó szeretete (2.)

 • 118.

  • Hálaadás Jehova győzelméért

   • „Segítségül hívtam Jahot, Jah pedig válaszolt” (5.)

   • „Jehova mellettem áll” (6–7.)

   • Az elvetett kő lett a fő szegletkő (22.)

   • „Aki Jehova nevében jön” (26.)

 • 119.

  • Értékelés Isten drága szava iránt

   • „Hogyan élhet tiszta életet egy fiatal?” (9.)

   • „Emlékeztetőidben gyönyörködöm” (24.)

   • „Szavadban reménykedem” (74., 81., 114.)

   • „Ó, mennyire szeretem törvényedet!” (97.)

   • „Éleslátásom felülmúlja tanítóimét” (99.)

   • „Lámpás a te szavad, mely irányítja lépteimet” (105.)

   • „Szavadnak lényege igazság” (160.)

   • Békéjük van azoknak, akik szeretik Isten törvényét (165.)

 • 120.

  • Egy idegen békére vágyik

   • Szabadíts meg a csalárd nyelvtől! (2.)

   • „Én a béke mellett vagyok” (7.)

 • 121.

  • Jehova őrködik a népe felett

   • „Segítségem Jehovától jön” (2.)

   • Jehova sohasem alszik (3–4.)

 • 122.

  • Ima Jeruzsálem békéjéért

   • Öröm felmenni Jehova házába (1.)

   • Egybeszerkesztett város (3.)

 • 123.

  • Vágy Jehova kegyének az elnyerésére

   • Úgy tekintünk Jehovára, ahogy a szolgák (2.)

   • „Bőven kijutott nekünk a megvetésből” (3.)

 • 124.

  • „Ha Jehova nem lett volna velünk”

   • Szabadulás az összetört csapdából (7.)

   • „Segítségünk Jehova nevében van” (8.)

 • 125.

  • Jehova megvédi a népét

   • „Ahogy hegyek veszik körül Jeruzsálemet” (2.)

   • „Béke legyen Izraelen!” (5.)

 • 126.

  • Sion örömteli helyreállítása

   • Nagy dolgokat tett Jehova (3.)

   • A sírást örömkiáltás váltja fel (5–6.)

 • 127.

  • Isten nélkül minden hiábavaló

   • „Ha Jehova nem építi a házat” (1.)

   • A gyermekek jutalom Istentől (3.)

 • 128.

  • Boldog az, aki mélységesen tiszteli Jehovát

   • Olyan a feleség, mint a termő szőlő (3.)

   • „Bárcsak látnád Jeruzsálem virágzását” (5.)

 • 129.

  • Támadás ért, de nem győztek le

   • Akik gyűlölik Siont, megszégyenülnek (5.)

 • 130.

  • „A mélységből szólítalak”

   • „Ha a vétkeket néznéd” (3.)

   • Jehova igazán megbocsát (4.)

   • „Nagyon várom Jehovát” (6.)

 • 131.

  • Megelégedett vagyok, mint az elválasztott gyermek

   • „Nem törekszem túl nagy dolgokra” (1.)

 • 132.

  • Dávid és Sion kiválasztása

   • „Ne vesd el felkentedet!” (10.)

   • Isten megmentésbe öltözteti Sion papjait (16.)

 • 133.

  • „A testvérek együtt laknak, egységben”

   • Mint az olaj Áron fején (2.)

   • „Mint a Hermon harmatja” (3.)

 • 134.

  • Isten dicsőítése éjjelente

   • „Emeljétek föl kezeteket szentségben” (2.)

 • 135.

  • Dicsőség Jahnak az ő nagyságáért

   • Jelek és csodák Egyiptom ellen (8–9.)

   • „Neved mindörökre fennmarad!” (13.)

   • Élettelen bálványok (15–18.)

 • 136.

  • Jehova odaadó szeretete örökké tart

   • Bölcsen alkotta meg az eget és a földet (5–6.)

   • A fáraó a Vörös-tengerbe veszett (15.)

   • Isten nem feledkezik meg a lehangoltakról (23.)

   • Élelem minden élőnek (25.)

 • 137.

  • Babilon folyóinál

   • Nem énekelték Sion énekeit (3–4.)

   • Babilonra pusztulás vár (8.)

 • 138.

  • Noha Isten fenséges, mégis figyel ránk

   • Válaszoltál az imámra (3.)

   • Még ha veszélyben vagyok is, te megmentesz (7.)

 • 139.

  • Isten jól ismeri a szolgáit

   • Isten szelleme elől lehetetlen elmenekülni (7.)

   • „Mily csodálatosan alkottál meg!” (14.)

   • „Szemeid már mint embriót is láttak engem” (16.)

   • „Vezess engem az örök élethez vezető úton!” (24.)

 • 140.

  • Jehova, a hatalmas megmentő

   • A gonoszok olyanok, mint a kígyó (3.)

   • Az erőszakos emberek elbuknak (11.)

 • 141.

  • Védelemért mondott ima

   • Olyan legyen imádságom, mint a füstölőszer (2.)

   • Az igazságostól jövő feddés olyan, mint az olaj (5.)

   • A gonoszok a saját hálójukba esnek (10.)

 • 142.

  • Ima, hogy Isten szabadítson meg az üldözőktől

   • „Nincs hová menekülnöm” (4.)

   • „Csak te vagy nekem” (5.)

 • 143.

  • Szomjazom Isten után, mint a kiaszott föld

   • „Elmélkedem tetteiden” (5.)

   • „Taníts meg engem akaratodat cselekedni” (10.)

   • „Szellemed jó, az vezessen engem” (10.)

 • 144.

  • Győzelemért mondott ima

   • Micsoda a halandó ember? (3.)

   • „Szórd szét az ellenséget” (6.)

   • Jehova népe boldog (15.)

 • 145.

  • Isten, a nagy király dicsőítése

   • Hirdetem Isten nagyságát (6.)

   • „Jehova mindenkihez jó” (9.)

   • „Dicsérnek téged hűségeseid” (10.)

   • Isten örökké tartó királysága (13.)

   • Isten mindenkinek megadja, amire vágyik (16.)

 • 146.

  • Istenben bízzunk, ne emberekben

   • Amikor meghalunk, semmivé válnak a gondolataink (4.)

   • Isten fölemeli a lesújtottakat (8.)

 • 147.

  • Isten dicsőítése a szeretetből fakadó, hatalmas tetteiért

   • „Meggyógyítja a megtört szívűeket” (3.)

   • Nevükön szólítja a csillagokat (4.)

   • „Havat küld, mely olyan, mint a gyapjú” (16.)

 • 148.

  • Dicsérje Jehovát az egész teremtés

   • „Dicsérjétek őt mind, ti angyalai!” (2.)

   • Dicsérjétek őt, nap, hold és csillagok (3.)

   • Dicsérjék Istent a fiatalok és az idősek is (12–13.)

 • 149.

  • Isten győzelmét dicsőítő ének

   • Isten örömét leli népében (4.)

   • Tisztelet illeti Isten hűségeseit (9.)

 • 150.

  • „Minden, mi lélegzik, dicsérje Jahot!”