Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Máté evangéliumának összefoglalója

 • A. Jézus Krisztus családfája (1:1–17)

 • B. A Jézus születése körüli eseményektől a keresztelkedéséig (1:18–3:17)

  • Mária terhes lesz a szent szellem által; József reakciója (1:18–25)

  • Az asztrológusok látogatása és Heródes gyilkos terve (2:1–12)

  • József és Mária Egyiptomba menekül Jézussal (2:13–15)

  • Heródes kisfiúkat ölet meg Betlehemben és annak egész környékén (2:16–18)

  • Jézus családja letelepszik Názáretben (2:19–23)

  • Keresztelő János szolgálata (3:1–12)

  • Jézus megkeresztelkedik (3:13–17)

 • C. Az Ördög megkísérti Jézust; Jézus prédikálni kezd Galileában (4:1–25)

  • Jézus nemet mond az Ördög kísértéseire (4:1–11)

  • Jézus hirdetni kezdi az egek királyságáról szóló jó hírt (4:12–17)

  • Az első négy tanítványt „emberek halászaivá” teszi (4:18–22)

  • Jézus prédikál, tanít és betegeket gyógyít (4:23–25)

 • D. Hegyi beszéd (5:1–7:29)

  • Jézus belekezd a hegyi beszédbe (5:1, 2)

  • Kilenc boldogság (5:3–12)

  • „A föld sója” és „a világ világossága” (5:13–16)

  • Jézus azért jött, hogy beteljesítse a Törvényt (5:17–20)

  • Harag és a személyes nézeteltérések rendezése (5:21–26)

  • Házasságtörés és válás (5:27–32)

  • Eskü; bosszú; szeressük az ellenségeinket (5:33–48)

  • Ne mások előtt tegyünk jót (6:1–4)

  • Jézus elmondja, hogyan imádkozzunk; mintaima (6:5–15)

  • Ne böjtöljünk képmutatóan (6:16–18)

  • Kincsek a földön és az égben (6:19–24)

  • Ne aggódjunk tovább; állandóan tegyük első helyre a királyságot (6:25–34)

  • Ne ítéljünk meg többé másokat (7:1–6)

  • Állandóan kérjünk, keressünk és zörgessünk (7:7–11)

  • Aranyszabály (7:12)

  • Szűk kapu (7:13, 14)

  • Hamis próféták; a gyümölcseikről ismerik fel a fákat (7:15–23)

  • A sziklára és a homokra épített ház (7:24–27)

  • A sokaság ámul Jézus tanítási módján (7:28, 29)

 • E. Jézus csodái Galileában (8:1–9:34)

  • Jézus meggyógyít egy leprást (8:1–4)

  • Egy katonatiszt hite (8:5–13)

  • Jézus sokakat meggyógyít Kapernaumban (8:14–17)

  • Mi szükséges Jézus követéséhez? (8:18–22)

  • Jézus lecsendesít egy vihart a Galileai-tengeren (8:23–27)

  • Jézus a disznókba küldi a démonokat (8:28–34)

  • Jézus meggyógyít egy bénát (9:1–8)

  • Jézus elhívja Mátét (9:9–13)

  • Kérdés a böjtről (9:14–17)

  • Jézus feltámasztja egy zsinagógai vezető lányát; egy nő megérinti Jézus felsőruháját (9:18–26)

  • Jézus meggyógyít két vakot és egy némát (9:27–34)

 • F. Jézus egy nagyszabású tanítómunkáról beszél, és utasításokat ad a tanítóknak (9:35–11:1)

  • Az aratnivaló sok, de a munkás kevés (9:35–38)

  • A 12 apostol (10:1–4)

  • Utasítások a szolgálat végzéséhez (10:5–15)

  • A tanítványokat üldözni fogják (10:16–25)

  • Istent féljük, ne az emberektől féljünk (10:26–31)

  • Jézus nem békét hoz, hanem kardot (10:32–39)

  • Aki szívesen fogadja Jézus tanítványait, jutalmat kap (10:40–42)

  • Jézus útnak indul, hogy tanítson és prédikáljon (11:1)

 • G. Jézus bejárja Galileát, és tanítja az embereket (11:2–12:50)

  • János megkérdezi Jézustól, ő-e „az eljövendő” (11:2–6)

  • Jézus elismerően beszél Keresztelő Jánosról (11:7–15)

  • Hitetlen nemzedék (11:16–19)

  • Jézus elítéli Korazint, Betsaidát és Kapernaumot (11:20–24)

  • Jézus dicséri az Atyját, amiért szereti az alázatosakat (11:25–27)

  • Jézus igája felfrissítő (11:28–30)

  • Jézus „ura a sabbatnak” (12:1–8)

  • Jézus meggyógyít egy sorvadt kezű embert (12:9–14)

  • Jézus Isten szeretett szolgája (12:15–21)

  • Jézus a szent szellem által űzi ki a démonokat, nem Belzebub által (12:22–30)

  • Megbocsáthatatlan bűn (12:31, 32)

  • A gyümölcséről ismerhető fel a fa (12:33–37)

  • Jónás jele (12:38–42)

  • Ha visszatér egy tisztátalan szellem (12:43–45)

  • Jézus anyja és testvérei (12:46–50)

 • H. Jézus szemléltetéseket használva beszél a királyságról (13:1–58)

  • Jézus egy nagy tömeget tanít egy csónakból (13:1, 2)

  • Különböző talajokba vetett mag (13:3–9)

  • Miért használt Jézus szemléltetéseket? (13:10–17)

  • A magvetőről szóló szemléltetés magyarázata (13:18–23)

  • A búza és a gyom (13:24–30)

  • A mustármag és a kovász (13:31–33)

  • A szemléltetések használatával prófécia teljesedik (13:34, 35)

  • A búzáról és a gyomról szóló szemléltetés magyarázata (13:36–43)

  • Az elrejtett kincs és a drága gyöngy (13:44–46)

  • A vonóháló (13:47–50)

  • Egy tanító újat és régit hoz elő a kincsestárából (13:51, 52)

  • Jézust nem tisztelik a hazájában (13:53–58)

 • I. Jézus befejezi a szolgálatát Galileában és a környékén (14:1–18:35)

  • Keresztelő János halála (14:1–12)

  • Jézus 5000 férfinak, továbbá nőknek és gyermekeknek ad enni (14:13–21)

  • Jézus a vízen jár (14:22–33)

  • Betegeket gyógyít Genezáret vidékén (14:34–36)

  • Vita a szertartásos kézmosásról (15:1–9)

  • Az szennyezi be az embert, ami a szívből jön (15:10–20)

  • A föníciai asszony nagy hite (15:21–28)

  • Jézus sokféle betegséget gyógyít (15:29–31)

  • Jézus jóllakat 4000 férfit, valamint nőket és gyermekeket (15:32–39)

  • A farizeusok és a szadduceusok jelet kérnek az égből (16:1–4)

  • Jézus óva int a farizeusok és a szadduceusok kovászától (16:5–12)

  • Péter Krisztusként azonosítja Jézust (16:13–17)

  • Jézus Péternek adja a királyság kulcsait (16:18–20)

  • Jézus a haláláról és a feltámadásáról jövendöl (16:21–23)

  • Mit jelent Jézus tanítványának lenni? (16:24–28)

  • Jézus elváltozása (17:1–13)

  • Jézus meggyógyít egy démontól megszállt fiút (17:14–18)

  • A mustármaghoz hasonló hit (17:19, 20)

  • Jézus ismét a haláláról és a feltámadásáról jövendöl (17:22, 23)

  • Adófizetés a hal szájában talált pénzből (17:24–27)

  • Ki a legnagyobb a királyságban? (18:1–6)

  • Akik mások botlását okozzák; ha valami bűnbe visz (18:7–10)

  • Szemléltetés az elveszett juhról (18:12–14)

  • Hogyan rendezzük a nézeteltéréseket, és nyerjük meg a testvérünket? (18:15–20)

  • Szemléltetés az irgalmatlan rabszolgáról (18:21–35)

 • J. Jézus szolgálata Pereában és Jerikó környékén (19:1–20:34)

  • Házasság és válás (19:1–9)

  • Egyedülállóság (19:10–12)

  • Jézus megáldja a gyermekeket (19:13–15)

  • Egy gazdag fiatal férfi kérdése (19:16–26)

  • Ha áldozatot hozunk a királyságért, jutalommal jár (19:27–30)

  • A szőlőben dolgozók mind egy dénárt kapnak fizetségül (20:1–16)

  • Jézus ismét a haláláról és a feltámadásáról jövendöl (20:17–19)

  • Kérés, hogy ki hol üljön a királyságban (20:20–28)

  • Jézus meggyógyít két vakot Jerikó közelében (20:29–34)

 • K. Jézus szolgálatának a vége Jeruzsálemben (21:1–23:39)

  • Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe (21:1–11)

  • Jézus megtisztítja a templomot (21:12–17)

  • A fügefa megátkozása (21:18–22)

  • Kétségbe vonják Jézus hatalmát (21:23–27)

  • Szemléltetés az apáról és a két gyermekről (21:28–32)

  • Szemléltetés a gyilkos szőlőművesekről (21:33–46)

  • Szemléltetés az esküvői lakomáról (22:1–14)

  • Isten és a császár (22:15–22)

  • Kérdés a feltámadásról (22:23–33)

  • A két legfontosabb parancsolat (22:34–40)

  • A Krisztus Dávidnak a fia? (22:41–46)

  • Ne tegyétek azt, amit az írástudók és a farizeusok (23:1–12)

  • Jaj az írástudóknak és a farizeusoknak (23:13–36)

  • Jézus bánkódik Jeruzsálem miatt (23:37–39)

 • L. Jézus nagy jelentőségű próféciája a jelenlétének a jeléről (24:1–25:46)

  • Kérdés Jézus jelenlétének a jeléről (24:1–3)

  • Az összetett jel részei és a nagy nyomorúság (24:4–22)

  • Veszélyes, ha félrevezetnek a hamis krisztusok (24:23–28)

  • Az Emberfiának az eljövetele (24:29–31)

  • Szemléltetés a fügefáról (24:32, 33)

  • Nem múlik el ez a nemzedék (24:34, 35)

  • Az emberek és az angyalok nem tudják, melyik az a nap, és melyik az az óra; Jézus jelenléte olyan lesz, mint Noé napjai voltak (24:36–39)

  • Kitartóan virrasszatok! (24:40–44)

  • A hű és értelmes rabszolga; a gonosz rabszolga (24:45–51)

  • Szemléltetés a tíz szűzről (25:1–13)

  • Szemléltetés a talentumokról (25:14–30)

  • Szemléltetés a juhokról és a kecskékről (25:31–46)

 • M. Jézus elárulása, szenvedése, kivégzése és temetése (26:1–27:66)

  • A papok kitervelik, hogy megölik Jézust (26:1–5)

  • Egy asszony illatos olajat önt Jézusra (26:6–13)

  • Jézus utolsó pászkája; Júdás elárulja (26:14–25)

  • Az Úr vacsorájának bevezetése (26:26–30)

  • Jézus megjövendöli, hogy Péter megtagadja őt (26:31–35)

  • Jézus imádkozik a Gecsemáné-kertben (26:36–46)

  • Jézust letartóztatják, és a szanhedrin elé viszik (26:47–68)

  • Péter háromszor megtagadja Jézust, majd keservesen sír (26:69–75)

  • Jézust átadják Pilátusnak (27:1, 2)

  • Júdásnak lelkiismeret-furdalása lesz, és felakasztja magát (27:3–10)

  • Jézus Pilátus előtt (27:11–26)

  • A katonák nyilvánosan gúnyt űznek Jézusból (27:27–31)

  • Jézust oszlopra feszítik a Golgotán (27:32–44)

  • Jézus halála (27:45–56)

  • Jézus temetése (27:57–61)

  • Gondosan őrzik Jézus sírját (27:62–66)

 • N. Jézus feltámadása; megbízza a követőit, hogy képezzenek tanítványokat (28:1–20)

  • Jézus feltámadása; megjelenik a tanítványainak (28:1–10)

  • A katonákat megvesztegetik, hogy hazudjanak Jézus feltámadásáról (28:11–15)

  • Megbízatás a tanítványképzésre (28:16–20)