Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Márk evangéliumának összefoglalója

 • A. Jézus szolgálata előtti események (1:1–13)

 • B. Jézus szolgálatának a kezdete, főként a Galileai-tenger környékén (1:14–3:35)

  • Jézus hirdetni kezdi a jó hírt Galileában (1:14, 15)

  • Jézus elhívja az első négy tanítványát, hogy emberek halászai legyenek (1:16–20)

  • Jézus a kapernaumi zsinagógában tanít; kiűz egy tisztátalan szellemet (1:21–28)

  • Jézus meggyógyítja Péter anyósát és még sok mindenki mást Kapernaumban (1:29–34)

  • Jézus egy elhagyatott helyen imádkozik (1:35–39)

  • Jézus meggyógyít egy leprást (1:40–45)

  • Jézus meggyógyít egy bénát Kapernaumban (2:1–12)

  • Jézus elhívja Lévit, hogy legyen a követője (2:13–17)

  • Kérdés a böjtölésről (2:18–22)

  • Jézus a sabbat ura (2:23–28)

  • Jézus meggyógyít egy sorvadt kezű embert sabbaton (3:1–6)

  • Nagy tömeg a parton; Jézus sokakat meggyógyít (3:7–12)

  • A 12 apostol kiválasztása (3:13–19)

  • A szent szellem gyalázása (3:20–30)

  • Jézus anyja és testvérei (3:31–35)

 • C. Jézus szemléltetésekkel tanít (4:1–34)

  • Egy csónakból Jézus nagy tömeget tanít (4:1, 2)

  • Szemléltetés a magvetőről és a négyféle földtípusról (4:3–9)

  • Miért használt Jézus szemléltetéseket? (4:10–13)

  • A magvetőről szóló szemléltetés magyarázata (4:14–20)

  • A lámpát nem teszik a kosár alá (4:21–23)

  • „Amilyen mértékkel mértek” (4:24, 25)

  • Szemléltetés a magvetőről, aki alszik (4:26–29)

  • Szemléltetés a mustármagról (4:30–32)

  • Jézus szemléltetéseket használ (4:33, 34)

 • D. Jézus több csodát is végrehajt a Galileai-tengeren és a környékén (4:35–5:43)

  • Jézus lecsendesít egy nagy szélvihart (4:35–41)

  • Jézus meggyógyít egy démontól megszállt embert; megengedi, hogy a démonok a disznókba menjenek (5:1–20)

  • Jairus lánya feltámad; egy asszony megérinti Jézus felsőruháját (5:21–43)

 • E. Jézus kiterjeszti a szolgálatát Galileában, illetve attól északra és keletre (6:1–9:50)

  • Jézust nem tisztelik a hazájában (6:1–6)

  • A tizenkettő utasításokat kap a szolgálat végzéséhez, majd kiküldik őket (6:7–13)

  • Keresztelő János halála (6:14–29)

  • Jézus 5000 férfinak ad enni (6:30–44)

  • Jézus a vízen jár (6:45–52)

  • Betegeket gyógyít Genezáret vidékén (6:53–56)

  • Leleplez emberi hagyományokat (7:1–13)

  • Az szennyezi be az embert, ami a szívből jön (7:14–23)

  • Jézus meggyógyítja egy szíroföníciai asszony lányát (7:24–30)

  • Jézus meggyógyít egy siket férfit Dekapolisz vidékén (7:31–37)

  • Jézus mintegy 4000 férfinak ad enni (8:1–10)

  • A farizeusok égből való jelt követelnek tőle (8:11–13)

  • Jézus figyelmeztet a farizeusok és Heródes kovászára (8:14–21)

  • Jézus meggyógyít egy vakot Betsaidában (8:22–26)

  • Útban Cezárea Filippi felé Péter kijelenti, hogy Jézus a Krisztus (8:27–30)

  • Jézus jövendöl a haláláról és a feltámadásáról (8:31–33)

  • Mit jelent igaz tanítványnak lenni? (8:34–9:1)

  • Jézus elváltozása (9:2–8)

  • Illés eljövetele (9:9–13)

  • Jézus meggyógyít egy démontól megszállt fiút (9:14–29)

  • Jézus másodszor is jövendöl a haláláról és a feltámadásáról (9:30–32)

  • A tanítványok arról vitáznak, hogy ki a nagyobb (9:33–37)

  • „Aki nincs ellenünk, az mellettünk van” (9:38–41)

  • Akik mások botlását okozzák; ha valami bűnbe visz (9:42–48)

  • „Legyen bennetek só” (9:49, 50)

 • F. Jézus szolgálata Pereában és Jerikó környékén (10:1–52)

  • Jézus a házasságról és a válásról tanít (10:1–12)

  • Jézus megáldja a gyermekeket (10:13–16)

  • Egy gazdag ember kérdése (10:17–27)

  • A királyságért hozott áldozatok jutalommal járnak (10:28–31)

  • Jézus harmadszor is jövendöl a haláláról és a feltámadásáról (10:32–34)

  • Jakab és János azt kérik, hogy különleges helyük legyen a királyságban (10:35–45)

  • Jézus meggyógyítja a vak Bartimeust Jerikó közelében (10:46–52)

 • G. Jézus szolgálatának a vége Jeruzsálemben (11:1–14:16)

  • Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe (11:1–11)

  • Jézus megátkoz egy fügefát a Jeruzsálembe vezető úton (11:12–14)

  • Jézus megtisztítja a templomot (11:15–18)

  • Tanulság a kiszáradt fügefa esetéből (11:19–25)

  • Kétségbe vonják Jézus hatalmát (11:27–33)

  • Szemléltetés a gyilkos szőlőművesekről (12:1–12)

  • Isten és a császár (12:13–17)

  • Kérdés a feltámadásról (12:18–27)

  • A két legfontosabb parancsolat (12:28–34)

  • A Krisztus Dávidnak a fia? (12:35–37a)

  • Jézus óva inti az embereket az írástudóktól (12:37b–40)

  • A szegény özvegy két pénzérméje (12:41–44)

  • Kérdés arról, hogy „mi lesz a jele annak, hogy mindezek a befejezésükhöz érnek” (13:1–4)

  • Az összetett jel és egy példátlan nagy nyomorúság (13:5–20)

  • Annak veszélye, hogy a tanítványokat félrevezetik a hamis krisztusok (13:21–23)

  • Az Emberfia eljövetele (13:24–27)

  • Szemléltetés a fügefáról (13:28, 29)

  • Nem múlik el ez a nemzedék (13:30, 31)

  • Sem az emberek, sem az angyalok nem tudják a napot vagy az órát (13:32)

  • Kitartóan virrasszatok! (13:33–37)

  • A papok kitervelik, hogy megölik Jézust (14:1, 2)

  • Egy asszony illatos olajat önt Jézusra (14:3–9)

  • Júdás megállapodik a papokkal, hogy elárulja Jézust (14:10, 11)

  • Előkészületek az utolsó pászkára (14:12–16)

 • H. Jézus utoljára tartja meg niszán 14-ét a földön (14:17–15:41)

  • „Jaj annak, aki az Emberfiát elárulja!” (14:17–21)

  • Jézus bevezeti az Úr vacsoráját (14:22–26)

  • Jézus megjövendöli, hogy Péter megtagadja őt (14:27–31)

  • Jézus imádkozik a Gecsemáné-kertben (14:32–42)

  • Jézust letartóztatják, a tanítványai elmenekülnek (14:43–52)

  • Tárgyalás a szanhedrin előtt (14:53–65)

  • Péter háromszor is megtagadja Jézust, majd sír (14:66–72)

  • Jézus Pilátus előtt (15:1–15)

  • Katonák gúnyt űznek Jézusból (15:16–20)

  • Jézust oszlopra feszítik a Golgotán (15:21–32)

  • Jézus halála (15:33–41)

 • I. Jézus temetése és feltámadása (15:42–16:8)

  • Az Arimateából való József; Jézus temetése (15:42–47)

  • Asszonyok az üres sírnál (16:1–8)