Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Márk evangéliumának áttekintése

  • Az író: Márk

  • Az írás helye: Róma

  • Az írás befejezése: kb. i. sz. 60-65

  • A megírt időtartam: i. sz. 29–33

Figyelemre méltó tények:

  • Ez a legrövidebb evangélium. Egy gyorsan pergő beszámoló. Több mint 40-szer fordul elő benne a görög eu·thüszʹ szó, melyet úgy lehet fordítani, hogy „rögtön”, „azonnal”, „késedelem nélkül”. Márk evangéliumát egy-két óra alatt végig lehet olvasni, így lendületes áttekintést nyújt Jézus életéről és szolgálatáról.

  • Az ókori hagyomány szerint Márk sok eseményről, melyet lejegyzett, Péter apostoltól hallott, aki szemtanúja volt azoknak (13:3). Ez összhangban van azzal, hogy Márk Péterrel volt Babilonban (1Pt 5:13).

  • Márk sokszor utal rá, hogy hogyan érzett és reagált Jézus (3:5; 7:34; 8:12; 9:36; 10:13–16, 21).

  • Márk Krisztus tetteire fektet hangsúlyt, nem pedig a beszédeire és a tanításaira. Míg Máté a megígért Messiásként és királyként mutatja be Jézust, addig Márk úgy ábrázolja őt, mint aki a tettek embere: Isten Fia, aki csodákat hajt végre, és győzedelmes megmentő. Márk Jézusnak legalább 19 csodájára utal, ám csak néhány szemléltetését jegyzi le, melyek közül az egyik kizárólag az ő evangéliumában szerepel (4:26–29).

  • Ez az evangélium i. sz. 60-65 táján íródhatott, amikor Márk meglátogatta Pált Rómában.

  • Míg Máté a zsidóknak írta az evangéliumát, addig Márk nyilvánvalóan főként a rómaiaknak. Elmagyaráz zsidó szokásokat és tanításokat, melyek a nem zsidó olvasóinak ismeretlenek voltak (2:18; 7:3, 4; 14:12; 15:42). Lefordít héber és arámi kifejezéseket (3:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36; 15:22, 34). Kiegészítő információkat ad meg földrajzi helyekről, valamint időszakokról, melyekre a zsidó olvasóknak nem lett volna szükségük (1:13; 11:13; 13:3). Római pénznemmel magyarázza el, hogy mennyit értek a zsidók által gyakran használt pénzérmék. (Lásd a Mr 12:42-höz tartozó magyarázó jegyzetet.) Több latin kifejezést és idiómát használ, mint más evangéliumírók. Ilyen kifejezések például a következők: speculator (testőr), praetorium (kormányzói palota) és centurio (katonatiszt) (6:27; 15:16, 39).