Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Lukács evangéliumának összefoglalója

 • A. Lukács bevezetője (1:1–4)

  • A beszámoló írásának háttere (1:1, 2)

  • Teofilusz megszólítása (1:3, 4)

 • B. Keresztelő János és Jézus születése körüli események (1:5–80)

  • Gábriel megjövendöli Keresztelő János születését (1:5–25)

  • Gábriel megjövendöli Jézus születését (1:26–38)

  • Mária meglátogatja a rokonát, Erzsébetet (1:39–45)

  • Mária magasztalja Jehovát (1:46–56)

  • János megszületik, és nevet adnak neki (1:57–66)

  • Zakariás próféciája (1:67–79)

  • János a pusztában él (1:80)

 • C. Jézus születése és gyermekkora (2:1–52)

  • József és Mária Betlehembe utazik; megszületik Jézus (2:1–7)

  • Angyalok jelennek meg a pásztoroknak a mezőn (2:8–20)

  • Jézust körülmetélik, és bemutatják a templomban (2:21–24)

  • Simeon meglátja a Krisztust (2:25–35)

  • Anna beszél a gyermekről (2:36–38)

  • Visszatérés Názáretbe (2:39, 40)

  • A 12 éves Jézus a templomban (2:41–50)

  • Jézus visszatér a szüleivel Názáretbe (2:51, 52)

 • D. Jézus szolgálatának kezdetét megelőző események (3:1–4:13)

  • János szolgálatának a kezdete (3:1, 2)

  • János azt hirdeti az embereknek, hogy keresztelkedjenek meg (3:3–20)

  • Jézus megkeresztelkedik (3:21, 22)

  • Jézus Krisztus családfája (3:23–38)

  • Jézus ellenáll az Ördög kísértéseinek (4:1–13)

 • E. Jézus szolgálatának a kezdete, főként Galileában (4:14–6:11)

  • Jézus hirdetni kezdi a jó hírt Galileában (4:14, 15)

  • Jézust nem tisztelik Názáretben (4:16–30)

  • Jézus a kapernaumi zsinagógában tanít (4:31–37)

  • Jézus meggyógyítja Simon anyósát és másokat (4:38–41)

  • A sokaság rátalál Jézusra egy elhagyatott helyen (4:42–44)

  • Csodálatos halfogás; az első tanítványok elhívása (5:1–11)

  • Jézus meggyógyít egy férfit, akit elborít a lepra (5:12–16)

  • Jézus megbocsát egy bénának, és meggyógyítja őt (5:17–26)

  • Jézus elhívja Lévit, hogy legyen a követője (5:27–32)

  • Kérdés a böjtről (5:33–39)

  • Jézus „ura a sabbatnak” (6:1–5)

  • Jézus meggyógyít egy sorvadt kezű embert sabbaton (6:6–11)

 • F. A 12 apostol kiválasztása; a hegyi beszéd (6:12–49)

  • A 12 apostol kiválasztása (6:12–16)

  • Jézus egy nagy tömeget tanít, és meggyógyítja őket (6:17–19)

  • Boldogságok és jajok (6:20–26)

  • Szeressük az ellenségeinket; az aranyszabály; legyünk irgalmasak (6:27–36)

  • Ne ítéljünk meg többé senkit (6:37–42)

  • A gyümölcséről ismerik fel a fát (6:43–45)

  • A jól megépített ház és a szilárd alap nélküli ház (6:46–49)

 • G. Jézus tovább végzi a szolgálatát Galileában és azon túl (7:1–9:50)

  • Egy katonatiszt hite (7:1–10)

  • Jézus feltámasztja egy özvegy fiát Nainban (7:11–17)

  • János megkérdezi Jézustól, hogy ő-e „az eljövendő” (7:18–23)

  • Jézus elismerően szól Keresztelő Jánosról (7:24–30)

  • Jézus elítéli a hitetlen nemzedéket (7:31–35)

  • Egy bűnös asszony olajat önt Jézus lábára (7:36–50)

  • A Jézust kísérő asszonyok (8:1–3)

  • Szemléltetés a magvetőről (8:4–8)

  • Miért használt Jézus szemléltetéseket? (8:9, 10)

  • Jézus megmagyarázza a magvetőről szóló szemléltetést (8:11–15)

  • A lámpát nem fedik le (8:16–18)

  • Jézus anyja és testvérei (8:19–21)

  • Jézus lecsendesíti a vihart a Galileai-tengeren (8:22–25)

  • Jézus meggyógyít egy démontól megszállt férfit; megengedi a démonoknak, hogy a disznókba menjenek (8:26–39)

  • Jairus lánya feltámad; egy asszony megérinti Jézus felsőruháját (8:40–56)

  • A tizenkettő utasításokat kap a szolgálat végzéséhez (9:1–6)

  • Heródes össze van zavarodva Jézus miatt (9:7–9)

  • Jézus mintegy 5000 férfinak ad enni (9:10–17)

  • Péter kijelenti, hogy Jézus a Krisztus (9:18–20)

  • Jézus a haláláról és a feltámadásáról jövendöl (9:21, 22)

  • Mit jelent igaz tanítványnak lenni? (9:23–27)

  • Jézus elváltozása (9:28–36)

  • Jézus meggyógyít egy démontól megszállt fiút (9:37–43a)

  • Jézus másodszor is jövendöl a haláláról (9:43b–45)

  • A tanítványok arról vitáznak, hogy melyikük a legnagyobb (9:46–48)

  • „Aki nincs ellenetek, az mellettetek van” (9:49, 50)

 • H. Jézus Jeruzsálembe tart; szolgálatának késői szakasza, főként Júdeában és Pereában (9:51–19:27)

  • Egy szamáriai falu elveti Jézust (9:51–56)

  • Mi szükséges Jézus követéséhez? (9:57–62)

  • Jézus kiküldi a 70-et (10:1–12)

  • Jaj a megbánást nem tanúsító Korazinnak, Betsaidának és Kapernaumnak! (10:13–16)

  • A 70 visszatér (10:17–20)

  • Jézus dicséri az Atyját, amiért szereti az alázatosakat (10:21–24)

  • Szemléltetés az irgalmas szamáriairól (10:25–37)

  • Jézus meglátogatja Mártát és Máriát (10:38–42)

  • Jézus megtanítja a mintaimát (11:1–4)

  • Szemléltetés az elszánt barátról (11:5–13)

  • Jézus elmagyarázza, hogy Isten szelleme által űzi ki a démonokat (11:14–23)

  • Jézus elmondja, mi történik, ha egy tisztátalan szellem visszatér (11:24–26)

  • Jézus kifejti, mi az igazi boldogság (11:27, 28)

  • Jónás jele (11:29–32)

  • A test lámpása a szem (11:33–36)

  • Jézus egy farizeusnál étkezik; jaj a vallásos képmutatóknak! (11:37–54)

  • „Óvakodjatok a farizeusok kovászától. . .!” (12:1–3)

  • Istent féljük, ne az emberektől féljünk! (12:4–7)

  • A Krisztussal való egység felvállalása (12:8–12)

  • Szemléltetés az esztelen gazdag emberről (12:13–21)

  • „Ne aggódjatok tovább az életetek miatt” (12:22–31)

  • „Ne félj, kicsiny nyáj” (12:32–34)

  • Éberség (12:35–40)

  • A hű sáfár azonosítása és egy hűtlen rabszolga jellemzői (12:41–48)

  • Jézus nem békét hoz, hanem megosztottságot (12:49–53)

  • Fontos megállapítani a mostani időszak jelentőségét (12:54–56)

  • Viták rendezése (12:57–59)

  • Ha nem bánjátok meg a bűneiteket, meghaltok (13:1–5)

  • Szemléltetés a gyümölcstelen fügefáról (13:6–9)

  • Jézus meggyógyít egy meggörnyedt asszonyt sabbaton (13:10–17)

  • Szemléltetés a mustármagról és a kovászról (13:18–21)

  • Erőfeszítésre van szükség, hogy bejussunk a szűk ajtón (13:22–30)

  • Heródes, „a róka” (13:31–33)

  • Jézus bánkódik Jeruzsálem miatt (13:34, 35)

  • Jézus meggyógyít egy vízkóros embert sabbaton (14:1–6)

  • Legyünk alázatos vendégek (14:7–11)

  • Azokat hívjuk meg, akik nem tudják viszonozni (14:12–14)

  • Szemléltetés azokról a vendégekről, akik mentegetőztek (14:15–24)

  • Mivel jár az, ha tanítványok vagyunk? (14:25–33)

  • Ha a só elveszti az ízét (14:34, 35)

  • Szemléltetés az elveszett juhról (15:1–7)

  • Szemléltetés az elveszett drachmáról (15:8–10)

  • Szemléltetés a tékozló fiúról (15:11–32)

  • Szemléltetés az igazságtalan sáfárról (16:1–13)

  • A törvény és Isten királysága (16:14–18)

  • Szemléltetés a gazdag emberről és Lázárról (16:19–31)

  • Jézus arról beszél, hogy mi lesz azzal, aki mások botlását okozza; a megbocsátásról és a hitről tanít (17:1–6)

  • Szemléltetés a rabszolgáról, aki kiszolgálja az urát (17:7–10)

  • Jézus meggyógyít tíz leprást (17:11–19)

  • Isten királyságának eljövetele (17:20–37)

  • Szemléltetés a kitartó özvegyről (18:1–8)

  • Szemléltetés a farizeusról és az adószedőről (18:9–14)

  • Jézus és a kisgyermekek (18:15–17)

  • A zsidók egyik gazdag vezetőjének kérdése az örök életről (18:18–30)

  • Jézus ismét jövendöl a haláláról és a feltámadásáról (18:31–34)

  • Jézus meggyógyít egy vak koldust Jerikó közelében (18:35–43)

  • Jézus meglátogatja Zákeust, az adószedőt (19:1–10)

  • Szemléltetés a 10 mináról (19:11–27)

 • I. Jézus elkezdi szolgálatának az utolsó hetét Jeruzsálemben és a környékén (19:28–21:4)

  • Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe (19:28–40)

  • Jézus sír Jeruzsálem miatt (19:41–44)

  • Jézus megtisztítja a templomot (19:45–48)

  • Kétségbe vonják Jézus hatalmát (20:1–8)

  • Szemléltetés a gyilkos szőlőművesekről (20:9–19)

  • Isten és a császár (20:20–26)

  • Kérdés a feltámadásról (20:27–40)

  • A Krisztus Dávidnak a fia? (20:41–44)

  • Jézus óva inti az embereket az írástudóktól (20:45–47)

  • A szegény özvegy két pénzérméje (21:1–4)

 • J. Jézus nagy jelentőségű próféciája az eljövendő dolgok jeléről (21:5–36)

  • Kérdés a jelről; „vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket” (21:5–9)

  • Az összetett jel részei: háborúk, nagy földrengések, járványos betegségek, élelmiszerhiányok (21:10, 11)

  • Jövendölés az üldözésről (21:12–19)

  • Jeruzsálemet seregek fogják körülvenni; jövendölés a nemzetek meghatározott idejéről (21:20–24)

  • Az Emberfia eljövetele (21:25–28)

  • Szemléltetés a fügefáról (21:29–31)

  • „Semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék” (21:32, 33)

  • Vigyázzunk, nehogy az élet aggodalmai lefoglaljanak minket; maradjunk ébren (21:34–36)

 • K. Jézus utolsó napjai Jeruzsálemben; letartóztatása és tárgyalása (21:37–23:25)

  • Jézus a templomban tanít (21:37, 38)

  • A papok kitervelik, hogy megölik Jézust (22:1–6)

  • Előkészületek az utolsó pászkára (22:7–13)

  • Jézus bevezeti az Úr vacsoráját (22:14–20)

  • „Az, aki elárul engem, itt van velem az asztalnál” (22:21–23)

  • Heves vita arról, hogy ki a legnagyobb (22:24–27)

  • Jézus szövetséget köt egy királyságra (22:28–30)

  • Jézus megjövendöli, hogy Péter megtagadja őt (22:31–34)

  • Fontos felkészülni; a két kard (22:35–38)

  • Jézus imája az Olajfák hegyén (22:39–46)

  • Jézus letartóztatása (22:47–53)

  • Péter megtagadja Jézust (22:54–62)

  • Gúnyt űznek Jézusból (22:63–65)

  • Tárgyalás a szanhedrin előtt (22:66–71)

  • Jézus Pilátus és Heródes előtt áll (23:1–25)

 • L. Jézus kivégzése, temetése, feltámadása és égbe menetele (23:26–24:53)