Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Isten kijelöli prófétának Jeremiást (1–10.)

  • Látomás a mandulafáról (11–12.)

  • Látomás az üstről (13–16.)

  • Isten megerősíti Jeremiást a megbízatásában (17–19.)

 • 2.

  • Izrael elhagyja Jehovát más istenekért (1–37.)

   • Izrael olyan, mint egy idegen szőlőtő (21.)

   • A ruhái vérfoltosak (34.)

 • 3.

  • Izrael rendkívüli hitehagyása (1–5.)

  • Izrael és Júda házasságtörésben vétkes (6–11.)

  • Felszólítás a megbánásra (12–25.)

 • 4.

  • A megbánás áldásokhoz vezet (1–4.)

  • Pusztulás jön északról (5–18.)

  • Jeremiás gyötrődése a közelgő pusztulás miatt (19–31.)

 • 5.

  • A nép nem fogadja el a Jehovától jövő fegyelmezést (1–13.)

  • Pusztítás, de nem teljes kiirtás (14–19.)

  • Jehova felelősségre vonja a népet (20–31.)

 • 6.

  • Jeruzsálemet hamarosan megostromolják (1–9.)

  • Jehova haragszik Jeruzsálemre (10–21.)

   • Ezt mondják: „Béke van!”, holott nincsen béke (14.)

  • Kegyetlen támadás északról (22–26.)

  • Jeremiás fémvizsgálóként szolgál (27–30.)

 • 7.

  • Hiábavaló bizalom Jehova templomában (1–11.)

  • A templom olyan lesz, mint Siló (12–15.)

  • A hamis imádatot Isten elítéli (16–34.)

   • Az ég királynőjét imádják (18.)

   • Gyermekáldozatok a Hinnom völgyében (31.)

 • 8.

  • A nép a népszerű utat választja (1–7.)

  • Miféle bölcsességük van Jehova szava nélkül? (8–17.)

  • Jeremiás Júda összeomlása miatt kesereg (18–22.)

   • „Nincs balzsam Gileádban?” (22.)

 • 9.

  • Jeremiás mély szomorúsága (1–3a)

  • Jehova számadásra vonja Júdát (3b–16.)

  • Siralom Júda felett (17–22.)

  • Dicsekvés azzal, hogy ismerjük Jehovát (23–26.)

 • 10.

  • A nemzetek istenei szemben az élő Istennel (1–16.)

  • A közelgő pusztulás és száműzetés (17–18.)

  • Jeremiás búsul (19–22.)

  • A próféta imája (23–25.)

   • Az ember nem képes irányítani a lépteit (23.)

 • 11.

  • Júda megszegi az Istennel kötött szövetséget (1–17.)

   • Annyi isten, ahány város (13.)

  • Jeremiás olyan volt, mint egy bárány, amelyet levágásra visznek (18–20.)

  • Ellenállás Jeremiás szülővárosának férfiai részéről (21–23.)

 • 12.

 • 13.

  • A tönkrement lenöv (1–11.)

  • A boroskorsókat egymáshoz ütik (12–14.)

  • A javíthatatlan Júdára száműzetés vár (15–27.)

   • Megváltoztathatja-e bőrét a kusita? (23.)

 • 14.

  • Szárazság, éhínség és kard (1–12.)

  • A hamis próféták elítélése (13–18.)

  • Jeremiás elismeri a nép bűneit (19–22.)

 • 15.

  • Jehova nem változtatja meg az ítéletét (1–9.)

  • Jeremiás panasza (10.)

  • Jehova válasza (11–14.)

  • Jeremiás imája (15–18.)

   • Isten szavainak a megevése örömet szerez (16.)

  • Jehova megerősíti Jeremiást (19–21.)

 • 16.

  • Jeremiásnak nem szabad megházasodnia, gyászolnia vagy ünnepelnie (1–9.)

  • A nép büntetést kap, majd visszatér (10–21.)

 • 17.

  • Júda meggyökeresedett a bűnben (1–4.)

  • A Jehovába vetett bizalom áldásokkal jár (5–8.)

  • A félrevezető szív (9–11.)

  • „Jehova, Izrael reménysége” (12–13.)

  • Jeremiás imája (14–18.)

  • Szentnek kell tartani a sabbatnapot (19–27.)

 • 18.

  • Az agyag a fazekas kezében (1–12.)

  • Jehova hátat fordít Izraelnek (13–17.)

  • Összeesküvés Jeremiás ellen; Jeremiás kérése (18–23.)

 • 19.

  • Jeremiás parancsot kap, hogy törjön össze egy cserépkorsót (1–15.)

   • Gyermekáldozatok Baálnak (5.)

 • 20.

  • Pashúr megüti Jeremiást (1–6.)

  • Jeremiás nem tud felhagyni az üzenet hirdetésével (7–13.)

   • Isten üzenete olyan, mint a perzselő tűz (9.)

   • Jehova olyan, mint egy félelmetes harcos (11.)

  • Jeremiás panasza (14–18.)

 • 21.

  • Jehova elutasítja Sedékiás kérését (1–7.)

  • Az emberek az élet és a halál között választhatnak (8–14.)

 • 22.

 • 23.

  • Jó és rossz pásztorok (1–4.)

  • Biztonság az „igazságos sarj” uralma alatt (5–8.)

  • A hamis próféták elítélése (9–32.)

  • „Jehova terhe” (33–40.)

 • 24.

 • 25.

  • Jehova pere a nemzetekkel (1–38.)

   • Bizonyos nemzeteknek 70 évig Babilont kell szolgálniuk (11.)

   • Isten haragja borának a pohara (15.)

   • „Csapás terjed nemzetről nemzetre” (32.)

   • A Jehova által megöltek (33.)

 • 26.

  • Jeremiást azzal fenyegetik, hogy megölik (1–15.)

  • Megkímélik Jeremiás életét (16–19.)

   • Mikeás próféciájának idézése (18.)

  • Urija próféta (20–24.)

 • 27.

  • Babilon igája (1–11.)

  • Sedékiás parancsot kap, hogy vesse alá magát Babilonnak (12–22.)

 • 28.

  • Jeremiás és a hamis próféta, Hanánia közti ellentét (1–17.)

 • 29.

  • Jeremiás levele a Babilonban levő száműzötteknek (1–23.)

   • Izrael vissza fog térni 70 év után (10.)

  • Üzenet Semájának (24–32.)

 • 30.

  • Helyreállításról és gyógyításról szóló ígéretek (1–24.)

 • 31.

  • Az Izraelből megmaradtak újra letelepednek a földön (1–30.)

   • Ráhel siratja a gyermekeit (15.)

  • Új szövetség (31–40.)

 • 32.

 • 33.

  • A helyreállításról szóló ígéret (1–13.)

  • Biztonság az „igazságos sarj” uralma alatt (14–16.)

  • A Dáviddal és a papokkal kötött szövetség (17–26.)

   • A nappallal és az éjszakával kötött szövetség (20.)

 • 34.

  • Ítéletüzenet Sedékiásnak (1–7.)

  • Megszegik a rabszolgák szabadon engedését biztosító szövetséget (8–22.)

 • 35.

  • A rékábiták példamutató engedelmessége (1–19.)

 • 36.

  • Jeremiás lediktálja Isten üzenetét egy tekercsre (1–7.)

  • Báruk felolvas a tekercsből (8–19.)

  • Joákim elégeti a tekercset (20–26.)

  • Báruk ismét leírja Isten üzenetét egy új tekercsre (27–32.)

 • 37.

  • A káldeusok csak ideiglenesen vonulnak vissza (1–10.)

  • Jeremiást bebörtönzik (11–16.)

  • Sedékiás találkozik Jeremiással (17–21.)

   • Jeremiást ellátják kenyérrel (21.)

 • 38.

  • Jeremiást egy víztárolóba dobják (1–6.)

  • Ebed-Melek kimenti Jeremiást (7–13.)

  • Jeremiás arra kéri Sedékiást, hogy adja meg magát (14–28.)

 • 39.

  • Jeruzsálem eleste (1–10.)

   • Sedékiás elmenekül, de elfogják (4–7.)

  • Jeremiásnak védelemben van része (11–14.)

  • Ebed-Melek életben fog maradni (15–18.)

 • 40.

  • Nebuzáradán szabadon engedi Jeremiást (1–6.)

  • Gedáliát nevezik ki az ország élére (7–12.)

  • Összeesküvés Gedália ellen (13–16.)

 • 41.

  • Izmael álnokul megöli Gedáliát (1–10.)

  • Izmael menekülni kényszerül Johanán elől (11–18.)

 • 42.

  • A nép arra kéri Jeremiást, hogy imádkozzon irányításért (1–6.)

  • Jehova válasza: „Ne menjetek Egyiptomba!” (7–22.)

 • 43.

  • A nép engedetlen, és Egyiptomba megy (1–7.)

  • Jehova szól Jeremiáshoz Egyiptomban (8–13.)

 • 44.

  • Jövendölés az Egyiptomban élő zsidókat érő csapásról (1–14.)

  • A nép figyelmen kívül hagyja Isten figyelmeztetését (15–30.)

   • Az „ég királynőjének” imádata (17–19.)

 • 45.

  • Jehova üzenete Báruknak (1–5.)

 • 46.

  • Prófécia Egyiptom ellen (1–26.)

   • Nabukodonozor le fogja győzni Egyiptomot (13., 26.)

  • Izraelnek szóló ígéretek (27–28.)

 • 47.

  • Prófécia a filiszteusok ellen (1–7.)

 • 48.

  • Prófécia Moáb ellen (1–47.)

 • 49.

  • Prófécia Ammon ellen (1–6.)

  • Prófécia Edom ellen (7–22.)

   • Edom meg fog szűnni mint nemzet (17–18.)

  • Prófécia Damaszkusz ellen (23–27.)

  • Prófécia Kédár és Hácor ellen (28–33.)

  • Prófécia Elám ellen (34–39.)

 • 50.

  • Prófécia Babilon ellen (1–46.)

   • „Meneküljetek Babilonból!” (8.)

   • Isten vissza fogja vinni Izraelt (17–19.)

   • Babilon vizei leapadnak (38.)

   • Babilon lakatlanná lesz (39–40.)

 • 51.

  • Prófécia Babilon ellen (1–64.)

   • A médek hirtelen beveszik Babilont (8–12.)

   • Serája az Eufrátesz közepébe dobja a könyvet (59–64.)

 • 52.

  • Sedékiás fellázad Babilon ellen (1–3.)

  • Nabukodonozor megostromolja Jeruzsálemet (4–11.)

  • A város és a templom pusztulása (12–23.)

  • Száműzetésbe visznek embereket Babilonba (24–30.)

  • Joákint kiengedik a börtönből (31–34.)