Jakab 2:1–26

2  Testvéreim, csak nem úgy ragaszkodtok a Jézus Krisztusba, a mi dicsőséges Urunkba vetett hithez, hogy közben kivételezések+ vannak?  Tegyük fel, egy férfi bemegy egy összejöveteletekre aranygyűrűkkel az ujjain és díszes öltözékben, de bemegy egy szegény is, piszkos ruhában.  Ti azonban megkülönböztetett figyelemmel vagytok az iránt, aki a díszes öltözéket viseli, és azt mondjátok: „Te itt foglalj helyet, ezen a jó helyen”, a szegénynek meg azt mondjátok: „Te maradj állva”, vagy: „Ott foglalj helyet, lenn, a lábzsámolyomnál.”+  Ha így tesztek, akkor osztályokat különböztettek meg magatok között,+ és gonosz döntéseket hozó bírákká lettetek, nem így van?+  Figyeljetek, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta ki, akiket a világ szegényeknek tart, hogy gazdagok legyenek a hitben,+ és örökösei legyenek a királyságnak, amelyet azoknak ígért, akik szeretik őt+?  Ti azonban megaláztátok a szegényeket. Nemde a gazdagok nyomnak el+ és vonszolnak törvényszékek elé benneteket?  Nemde káromolják azt a kiváló nevet, amelyről el lettetek nevezve?  Mármost, ha eleget tesztek a királyi törvénynek az írás szerint: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat”,+ igen jól teszitek.  De ha továbbra is kivételeztek+, bűnt követtek el, és a törvény elítél* titeket mint törvényszegőket.+ 10  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja, de egyetlen pontban hibás lépést tesz, az megsérti valamennyit.+ 11  Aki ugyanis ezt mondta: „Ne kövess el házasságtörést!”,+ ezt is mondta: „Ne gyilkolj!”+ Ha tehát házasságtörést nem követsz ugyan el, ámde gyilkolsz, akkor törvényszegő lettél. 12  Folyton úgy beszéljetek és úgy viselkedjetek, mint akiket egy szabad nép törvénye*+ szerint fognak megítélni. 13  Mert aki nem mutat irgalmat, ahhoz irgalmatlan lesz az ítélet.+ Az irgalmasság viszont győzedelmeskedik az ítélet fölött. 14  Mi haszna annak, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy neki van hite, de tettei nincsenek?+ Vajon megmentheti-e őt az ilyen hit?+ 15  Ha egy testvérnek vagy egy testvérnőnek nincs ruhája*, és nincs meg a napi élelme, 16  valamelyikőtök azonban azt mondja neki: „Menj békével, melegedj meg, és lakjál jól”, de nem adjátok meg neki, amikre a testének szüksége van, mi haszna annak?+ 17  Ugyanígy a hit is, ha nem párosul tettekkel, önmagában halott.+ 18  De valaki majd azt mondja: „Neked hited van, nekem meg tetteim. Mutasd meg nekem a hitedet tettek nélkül, én pedig megmutatom neked a hitemet a tetteim által.” 19  Ugye hiszed, hogy egy Isten van? Jól teszed. Csakhogy a démonok is hiszik, és rettegnek.+ 20  De akarod-e tudni, ó, te balga ember, hogy a hitnek tettek nélkül semmi haszna? 21  Ábrahámot, a mi apánkat vajon nem tettek által nyilvánították igazságossá, miután felajánlotta a fiát, Izsákot az oltáron?+ 22  Látod, hogy a hite a tetteiben nyilvánult meg, és a tettei által lett tökéletes a hite.+ 23  Így hát beteljesedett az írás, amely ezt mondja: „Ábrahám hitt Jehovában*, és ezért igazságosnak tartották őt”,+ és Jehova* barátjának+ hívták. 24  Látjátok, hogy az embert tettek által, és nem csupán hit által fogják igazságossá nyilvánítani. 25  Ugyanígy Ráhábot, a prostituáltat is, vajon nem tettek által nyilvánították igazságossá, miután vendégszeretően fogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket?+ 26  Bizony, ahogy a test halott szellem* nélkül,+ úgy a hit is halott tettek nélkül+.

Lábjegyzetek

Vagy: „megfedd”.
Szó szerint: „a szabadság törvénye”.
Szó szerint: „meztelen”.
Vagy: „lélegzés”.

Jegyzetek

Multimédia