Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

Áttekintés

 • 1.

  • Egy apa és a lázadó fiai (1–9.)

  • Jehova gyűlöli, ha valaki képmutatóan imádja őt (10–17.)

  • „Rendezzük a dolgokat” (18–20.)

  • Sion újra hűséges város lesz (21–31.)

 • 2.

  • Jehova hegye a magasba emeltetik (1–5.)

   • Kardokból ekevasak (4.)

  • Jehova napja megalázza a gőgös embereket (6–22.)

 • 3.

  • Júda vezetői félrevezetik a népet (1–15.)

  • Ítélet Sion kacér lányai felett (16–26.)

 • 4.

  • Hét asszony ragad meg egy férfit (1.)

  • Dicsőséggé lesz, amit Jehova kisarjaszt (2–6.)

 • 5.

  • Ének Jehova szőlőskertjéről (1–7.)

  • Jaj Jehova szőlőskertjének! (8–24.)

  • Isten megharagszik a népére (25–30.)

 • 6.

  • Látomás Jehováról a templomában (1–4.)

   • Szent, szent, szent Jehova (3.)

  • Ézsaiás ajkait megtisztítják (5–7.)

  • Ézsaiás megkapja a feladatát (8–10.)

   • „Itt vagyok én! Küldj engem!” (8.)

  • „Meddig, ó, Jehova?” (11–13.)

 • 7.

  • Üzenet Aház királynak (1–9.)

   • Seár-Jásub (3.)

  • Immánuel a jel (10–17.)

  • A hűtlenség következményei (18–25.)

 • 8.

  • Közeleg az asszír megszállás (1–8.)

   • Máher-Sálál-Hás-Báz (1–4.)

  • Ne féljünk, „Isten velünk van”! (9–17.)

  • Ézsaiás és a gyermekei jelek (18.)

  • A törvényhez forduljunk, ne a démonokhoz (19–22.)

 • 9.

  • Nagy világosság Galilea földjén (1–7.)

   • A „béke fejedelmének” a születése (6–7.)

  • Isten kinyújtja a kezét Izrael ellen (8–21.)

 • 10.

  • Isten kinyújtja a kezét Izrael ellen (1–4.)

  • Asszíria Isten haragjának a vesszeje (5–11.)

  • Asszíria megbüntetése (12–19.)

  • Jákob leszármazottainak a maradéka visszatér (20–27.)

  • Isten megítéli Asszíriát (28–34.)

 • 11.

  • Isai vesszejének igazságos uralma (1–10.)

   • A farkas és a bárány együtt pihen (6.)

   • „Telve lesz a föld Jehova ismeretével” (9.)

  • Egybegyűjtik azokat, akik megmaradtak (11–16.)

 • 12.

  • Hálaadó ének (1–6.)

   • „Jah Jehova az én erőm” (2.)

 • 13.

  • Kijelentés Babilon ellen (1–22.)

   • „Közel van Jehova napja!” (6.)

   • A médek földúlják Babilont (17.)

   • Babilont soha többé nem fogják lakni (20.)

 • 14.

  • Izrael a saját földjén fog lakni (1–2.)

  • Gúnyos szavak Babilon királya ellen (3–23.)

   • A fényesség lehull az égből (12.)

  • Jehova keze összetöri Asszíriát (24–27.)

  • Kijelentés Filisztea ellen (28–32.)

 • 15.

  • Kijelentés Moáb ellen (1–9.)

 • 16.

  • A Moáb elleni üzenet folytatása (1–14.)

 • 17.

  • Kijelentés Damaszkusz ellen (1–11.)

  • Jehova megfedd nemzeteket (12–14.)

 • 18.

  • Üzenet Etiópia ellen (1–7.)

 • 19.

  • Kijelentés Egyiptom ellen (1–15.)

  • Egyiptom megismeri Jehovát (16–25.)

   • Jehova oltára Egyiptomban (19.)

 • 20.

  • Jel arról, hogy mi fog történni Egyiptommal és Etiópiával (1–6.)

 • 21.

  • Kijelentés a tenger pusztája ellen (1–10.)

   • Őrálló az őrtornyon (8.)

   • „Elesett Babilon!” (9.)

  • Kijelentés Dúma és a kietlen síkság ellen (11–17.)

   • „Őrálló, mi hír az éjszakáról?” (11.)

 • 22.

  • Kijelentés a látomás völgyéről (1–14.)

  • Eljákim átveszi Sébna feladatát (15–25.)

 • 23.

  • Kijelentés Tírusz ellen (1–18.)

 • 24.

  • Jehova kiüríti az országot (1–23.)

   • Jehova király Sionban (23.)

 • 25.

  • Gazdag áldások Isten népén (1–12.)

   • Jehova lakomája jó borból (6.)

   • Nincs többé halál (8.)

 • 26.

  • Ének a bizalomról és a megmentésről (1–21.)

   • „Jah Jehova az örök kőszikla” (4.)

   • A föld népe igazságosságot tanul (9.)

   • „Élni fognak halottaid” (19.)

   • „Menj be belső szobáidba. . . Rejtőzz el” (20.)

 • 27.

  • Jehova megöli a leviatánt (1.)

  • Ének Izraelről, a szőlőskertről (2–13.)

 • 28.

  • Jaj Efraim részegeseinek! (1–6.)

  • Júda papjai és prófétái tántorognak (7–13.)

  • „Szövetséget kötöttünk a halállal” (14–22.)

   • Értékes szegletkő Sionban (16.)

   • Jehova szokatlan munkája (21.)

  • Szemléltetés arról, hogy Jehova bölcsen fegyelmez (23–29.)

 • 29.

  • Jaj Árielnek! (1–16.)

   • Isten elítéli azokat, akik csak látszólag szolgálják őt (13.)

  • A süketek hallani fognak, a vakok pedig látni (17–24.)

 • 30.

  • Egyiptom segítségének semmi haszna (1–7.)

  • A nép elveti a prófétai üzenetet (8–14.)

  • A bizalom az erő jele (15–17.)

  • Jehova jóindulattal bánik a népével (18–26.)

   • Jehova, a nagy oktató (20.)

   • „Ez az út” (21.)

  • Jehova végre fogja hajtani az ítéletét Asszírián (27–33.)

 • 31.

  • Az igazi segítség Istentől jön, nem emberektől (1–9.)

   • Egyiptom minden lova csak hús (3.)

 • 32.

  • A király és a fejedelmek a valódi igazságosságért uralkodnak majd (1–8.)

  • Figyelmeztetés az önelégült asszonyoknak (9–14.)

  • A szellem kiárasztása áldásokat hoz (15–20.)

 • 33.

  • Igazságszolgáltatás és remény az igazságosaknak (1–24.)

   • Jehova bíró, törvényadó és király (22.)

   • Senki sem mondja: „Beteg vagyok” (24.)

 • 34.

  • Jehova bosszút áll a nemzeteken (1–4.)

  • Edom kietlen lesz (5–17.)

 • 35.

  • A helyreállított paradicsom (1–7.)

   • A vakok látnak, a süketek hallanak (5.)

  • A Szentség útja a megváltottaknak (8–10.)

 • 36.

  • Szanhérib betör Júdába (1–3.)

  • A rabsaké gúnyolja Jehovát (4–22.)

 • 37.

  • Ezékiás Ézsaiás által Isten segítségét kéri (1–7.)

  • Szanhérib megfenyegeti Jeruzsálem lakóit (8–13.)

  • Ezékiás imája (14–20.)

  • Ézsaiás közli Isten válaszát (21–35.)

  • Egy angyal megöl 185 000 asszírt (36–38.)

 • 38.

 • 39.

  • Követek érkeznek Babilonból (1–8.)

 • 40.

  • Vigasz Isten népének (1–11.)

   • Valaki kiált a pusztában (3–5.)

  • Isten nagysága (12–31.)

   • „A nemzetek olyanok, mint egy csepp a vödörben” (15.)

   • Isten „a föld kereksége felett lakik” (22.)

   • Minden csillagot a nevén szólít (26.)

   • Isten soha nem fárad el (28.)

   • Aki Jehovában reménykedik, új erőre kap (29–31.)

 • 41.

  • Egy hódító jön kelet felől (1–7.)

  • Isten kiválasztja Izraelt a szolgájának (8–20.)

   • Ábrahám Isten barátja (8.)

  • Mutassák meg más istenek, hogy mit tudnak (21–29.)

 • 42.

  • Isten szolgájának a küldetése (1–9.)

   • „Én vagyok Jehova. Ez a nevem” (8.)

  • Új dicsőítő ének Jehovának (10–17.)

  • Izrael süket és vak (18–25.)

 • 43.

  • Jehova egybegyűjti a népét (1–7.)

  • Perbe fogják az isteneket (8–13.)

   • „Ti vagytok az én tanúim” (10., 12.)

  • Szabadulás Babilonból (14–21.)

  • „Szálljunk szembe a bíróságon” (22–28.)

 • 44.

  • Isten áldásokat áraszt választott népére (1–5.)

  • Jehován kívül nincs Isten (6–8.)

  • Ostobaság bálványokat készíteni (9–20.)

  • Jehova Izrael megváltója (21–23.)

  • A helyreállítás Círusz által lesz (24–28.)

 • 45.

  • Círuszt felkenik, hogy foglalja el Babilont (1–8.)

  • Az agyag ne vitatkozzon a fazekassal (9–13.)

  • A nemzetek elismerik Izraelt (14–17.)

  • Isten teremtése és kijelentése megbízható (18–25.)

   • A föld azért lett megteremtve, hogy lakjanak rajta (18.)

 • 46.

  • Babiloni bálványok szemben Izrael Istenével (1–13.)

   • Jehova megmondja, mi lesz a jövőben (10.)

   • Ragadozó madár keletről (11.)

 • 47.

  • Babilon bukása (1–15.)

   • Lehull a lepel az asztrológusokról (13–15.)

 • 48.

  • Isten megfeddi és megtisztítja Izraelt (1–11.)

  • Jehova fellép Babilon ellen (12–16a)

  • Isten tanítása hasznos (16b–19.)

  • „Menjetek ki Babilonból!” (20–22.)

 • 49.

  • Jehova kinevezi a szolgáját (1–12.)

   • A nemzetek világossága (6.)

  • Vigasz Izraelnek (13–26.)

 • 50.

  • Izrael bűnei bajokhoz vezetnek (1–3.)

  • Jehova engedelmes szolgája (4–11.)

   • A tanítványok nyelve és füle (4.)

 • 51.

  • Sion újra olyan lesz, mint az Éden-kert (1–8.)

  • Siont megvigasztalja hatalmas alkotója (9–16.)

  • Jehova dühének pohara (17–23.)

 • 52.

  • Ébredj fel, ó, Sion! (1–12.)

   • Szép azoknak a lába, akik jó hírt hoznak (7.)

   • Sion őrállói egy emberként kiáltanak (8.)

   • Tisztának kell lenniük azoknak, akik Jehova házának az eszközeit hordozzák (11.)

  • Jehova szolgáját fölmagasztalják (13–15.)

   • Eltorzult külső (14.)

 • 53.

  • Jehova szolgájának a szenvedése, halála és temetése (1–12.)

   • Megvetették és kerülték (3.)

   • A betegségeinket és a fájdalmainkat hordozza (4.)

   • „Mint juhot a levágásra” (7.)

   • Sokak bűnét hordozza (12.)

 • 54.

  • A meddő Sionnak sok fia lesz (1–17.)

   • Jehova Sion férje (5.)

   • Sion fiait Jehova tanítja (13.)

   • A Sion ellen készült fegyverek nem lesznek sikeresek (17.)

 • 55.

  • Meghívás, hogy egyenek és igyanak ingyen (1–5.)

  • Keressük Jehovát, és ismerjük meg a megbízható szavát (6–13.)

   • Isten útjai magasabbak az emberéinél (8–9.)

   • Isten szava sikeres lesz (10–11.)

 • 56.

  • Isten megáldja az idegeneket és az eunuchokat (1–8.)

   • Imádság háza mindenkinek (7.)

  • Vak őrállók, néma kutyák (9–12.)

 • 57.

  • Meghal az igazságos és a hűséges (1–2.)

  • Izrael jelképes szajhálkodása lelepleződik (3–13.)

  • Vigasz az alázatos embereknek (14–21.)

   • A gonoszok olyanok, mint a háborgó tenger (20.)

   • Nincs béke a gonoszoknak (21.)

 • 58.

  • Őszinte és színlelt böjtölés (1–12.)

  • A sabbat megtartása öröm (13–14.)

 • 59.

  • Izrael a bűne miatt eltávolodik Istentől (1–8.)

  • Megvallják a bűneiket (9–15a)

  • Jehova közbelép a bűnbánók érdekében (15b–21.)

 • 60.

  • Jehova dicsősége Sionra ragyog (1–22.)

   • „Mint a galambok a dúcaikhoz” (8.)

   • Arany a réz helyett (17.)

   • „A kevés ezerré lesz” (22.)

 • 61.

  • A felkent, aki jó hírt hirdet (1–11.)

   • Jehova jóakaratának az éve (2.)

   • Az igazságosság nagy fái (3.)

   • Idegenek segítenek (5.)

   • Jehova papjai (6.)

 • 62.

 • 63.

  • Jehova bosszút áll a nemzeteken (1–6.)

  • Jehova odaadóan szerette népét a múltban (7–14.)

  • Bűnbánó ima (15–19.)

 • 64.

  • A bűnbánó ima folytatása (1–12.)

   • Jehova a fazekas (8.)

 • 65.

  • Jehova ítélete a bálványimádókra (1–16.)

   • A jó szerencse és a sors istene (11.)

   • „Szolgáim enni fognak” (13.)

  • Új ég és új föld (17–25.)

   • Házak építése, szőlőskertek ültetése (21.)

   • Senkinek sem lesz hiábavaló a munkája (23.)

 • 66.

  • Az igaz és a hamis imádat (1–6.)

  • Sion mint anya, és a fiai (7–17.)

  • Embereket gyűjtenek egybe, hogy Jeruzsálemben imádják Istent (18–24.)