Eszter 6:1–14

6  Azon az éjjelen a királyt kerülte az álom. Szólt hát, hogy hozzák elő a történelmi feljegyzések könyvét+, és felolvastak abból a királynak.  Közben rátaláltak annak leírására, amit Márdokeus jelentett Bigtánáról és Teresről, a király két udvari tisztviselőjéről, a kapuőrökről, akik összeesküvést szőttek, hogy megöljék* Ahasvérus királyt.+  Ekkor a király ezt kérdezte: „Milyen megtiszteltetésben és elismerésben részesült ezért Márdokeus?” Azok, akik a király személyes szolgálatában álltak, így feleltek: „Semmilyenben.”  Később a király így szólt: „Ki van az udvarban?” Ugyanis Hámán jött a király házának* külső udvarába+, hogy megmondja a királynak: akasztassa Márdokeust az oszlopra, amelyet neki készített+.  A király szolgái így feleltek: „Hámán+ van itt, az udvarban áll.” A király így szólt: „Jöjjön be.”  Amikor Hámán bejött, a király ezt mondta neki: „Mit kell tenni azzal az emberrel, akit a király megtiszteltetésben akar részesíteni?” Hámán ekkor ezt mondta magában: „Ki mást akarna a király megtiszteltetésben részesíteni, mint engem?”+  Hámán ezért így felelt a királynak: „Annak az embernek, akit a király megtiszteltetésben akar részesíteni,  hozzanak olyan királyi öltözetet+, amilyet a király is visel, és olyan lovat, amilyenen a király is lovagol, és amelynek a fején királyi fejdísz van.  Bízzák az öltözetet és a lovat a király egyik előkelő fejedelmére. Azt az embert, akit a király megtiszteltetésben akar részesíteni, öltöztessék fel királyi öltözetbe, és lovagoltassák végig a város közterén. Ezt kiáltsák előtte: »Így tesznek azzal az emberrel, akit a király megtiszteltetésben akar részesíteni!«+ 10  A király erre így szólt Hámánhoz: „Gyorsan, fogd az öltözetet és a lovat, és tegyél úgy a király kapujában ülő zsidó Márdokeussal, ahogy mondtad. Semmi ne maradjon el abból, amit mondtál!” 11  Fogta Hámán az öltözetet és a lovat, királyi öltözetbe öltöztette Márdokeust+, végiglovagoltatta a város közterén, és ezt kiáltotta előtte: „Ezt teszik azzal az emberrel, akit a király megtiszteltetésben akar részesíteni!” 12  Márdokeus ezután visszatért a király kapujába. Hámán viszont keseregve és a fejét betakarva hazasietett. 13  Amikor Hámán elmondta Zéresnek+, a feleségének és minden barátjának mindazt, ami vele történt, a tanácsadói* és a felesége, Zéres így szóltak hozzá: „Mivel Márdokeus, akivel szemben vesztésre állsz, zsidók leszármazottja*, nem fogod legyőzni őt, hanem biztosan vereséget szenvedsz tőle.” 14  Mialatt ők még beszéltek vele, megérkeztek a király udvari tisztviselői, és Hámánt gyorsan a lakomára vitték, amelyet Eszter készített+.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „kezet emeljenek”.
Vagy: „palotájának”.
Szó szerint: „bölcsei”.
Szó szerint: „a zsidók magvából való”.

Jegyzetek

Multimédia