Eszter 4:1–17

4  Amikor Márdokeus+ tudomást szerzett a történtekről,+ megszaggatta a ruháit, zsákruhába öltözött, és hamut szórt magára. Majd hangosan és keservesen kiáltozva kiment a város közepére.  De csak a király kapujáig ment, ugyanis zsákruhában senki sem léphetett be a király kapuján.  Minden egyes tartományban,+ ahová a király szava és rendelete eljutott, nagy volt a gyász a zsidók között, böjtöltek,+ sírtak és jajveszékeltek. Sokan zsákruhában és hamuban feküdtek.+  Amikor Eszter szolgálólányai és eunuchjai bementek Eszterhez, és elmondták neki mindezt, a királyné mélyen megrendült. Majd ruhát küldött Márdokeusnak, hogy vegye fel a zsákruha helyett, ő azonban nem fogadta el azt.  Ekkor Eszter hívatta Hatákot, a király egyik eunuchját, akit a király Eszter szolgálatával bízott meg. Parancsot adott neki, hogy tudja meg Márdokeustól, miért történik mindez.  Haták tehát kiment Márdokeushoz a város közterére, amely a király kapuja előtt volt.  Márdokeus ekkor elmondta neki mindazt, ami vele történt, és megemlítette a pénz összegét+ is, amelyről Hámán azt ígérte, hogy befizeti a királyi kincstárba a zsidók elpusztítására+.  Adott neki egy másolatot is az írott rendeletből, amelyet Susánban*+ adtak ki a megsemmisítésükre, hogy mutassa meg és magyarázza el azt Eszternek, valamint mondja meg neki,+ hogy menjen be a királyhoz, esedezzen a jóindulatáért, és könyörögjön hozzá a népéért.  Haták visszament, és elmondta Eszternek, hogy mit mondott Márdokeus. 10  Eszter válaszul utasította Hatákot, hogy mondja meg ezt Márdokeusnak+: 11  „A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy ha bármely férfi vagy nő hívatlanul megy be a király belső udvarába+, arra egy törvény van: meg kell ölni. Csak akkor maradhat életben, ha a király kinyújtja felé az aranyjogart+. Engem pedig már 30 napja nem hívattak a királyhoz.” 12  Amikor elmondták Márdokeusnak, hogy mit mondott Eszter, 13  Márdokeus így válaszolt neki: „Ne gondold, hogy mivel te a király háznépéhez tartozol, nagyobb esélyed van arra, hogy megmenekülj, mint bármely más zsidónak. 14  Mert ha te most hallgatsz, az enyhülés és a szabadulás máshonnan jön majd a zsidók számára,+ de te és a rokonaid elpusztultok. És ki tudja, talán épp emiatt lettél királyné!+ 15  Akkor Eszter ezt válaszolta Márdokeusnak: 16  „Menj, gyűjtsd egybe a Susánban* lévő zsidókat, és böjtöljetek+ értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, 3 éjjelen és 3 nappalon át.+ Én is böjtölök majd a szolgálólányaimmal. Azután a törvény ellenére bemegyek a királyhoz, és ha meg kell halnom, hát meghalok.” 17  Márdokeus ekkor elment, és mindent úgy tett, ahogy Eszter mondta neki.

Lábjegyzetek

Vagy: „Szúzában”.
Vagy: „Szúzában”.

Jegyzetek

Multimédia