Eszter 2:1–23

2  Mindezek után, amikor Ahasvérus+ király haragja lecsillapodott, eszébe jutott, hogy mit tett Vásti,+ és mit határoztak ellene+.  Akkor azok, akik a király személyes szolgálatában álltak, ezt mondták: „Keressenek szép, fiatal szüzeket a királynak.  És jelöljön ki a király megbízottakat birodalmának minden tartományában+, hogy hozzanak minden szép, fiatal szüzet Susán* fellegvárába*, az asszonyok házába*. Bízzák őket Hégainak+, a király eunuchjának és az asszonyok őrzőjének gondjaira, és kapjanak szépítő kezeléseket*.  És amelyik lány a legjobban tetszik a királynak, az legyen a királyné Vásti helyett+.” A javaslat tetszett a királynak, és úgy is tett.  Volt egy zsidó férfi Susán*+ fellegvárában*, név szerint Márdokeus+, Jáir fia, aki Simeinek, a benjáminita+ Kís fiának a fia volt.  Jeruzsálemből vitték őt száműzetésbe a néppel, amelyet Jekóniással*+, Júda királyával együtt hurcolt el Nabukodonozor, Babilon királya.  Ő volt a gyámja* unokatestvérének,+ Hadassának*, vagyis Eszternek, mert annak nem élt már sem az apja, sem az anyja. A lánynak szép alakja és vonzó külseje volt. Apja és anyja halálakor Márdokeus a saját lányává fogadta őt.  Amikor kihirdették a király szavát és törvényét, sok lányt hoztak Susán* fellegvárába*, és Hégainak+, az asszonyok őrzőjének gondjaira bízták őket. Eszter is egyike volt azoknak a nőknek, akiket a király házába* vittek.  Hégainak tetszett a lány, és az elnyerte a jóindulatát*. Gyorsan intézkedett, hogy Eszter szépítő kezeléseket*+ kapjon, és különleges étrendről gondoskodott a számára, valamint hét kiválasztott lányt jelölt ki mellé a király házából. Továbbá áthelyezte őt meg a szolgálólányait az asszonyok házának* legjobb részébe. 10  Eszter azonban nem beszélt a népéről+ és a rokonairól, mivel Márdokeus+ a lelkére kötötte, hogy ne beszéljen róluk.+ 11  Márdokeus pedig nap mint nap az asszonyok házának* udvara előtt járt-kelt, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és hogy mi történik vele. 12  Minden egyes lány sorban bement Ahasvérus királyhoz, miután letelt a nőknek előírt 12 hónapos kezelés, ugyanis ilyen szépítő kezelést* kellett kapniuk: 6 hónapig mirhaolajjal+, 6 hónapig balzsamolajjal+ és különböző krémekkel kezelték őket. 13  Ezután a lány készen állt arra, hogy bemenjen a királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kért, hogy úgy menjen az asszonyok házából* a király házába. 14  Este ment be oda, és reggel tért vissza az asszonyok második házába*, amelyre Saásgaz, a király eunuchja,+ a másodfeleségek őrzője felügyelt. Nem ment be többé a királyhoz, hacsak különösen a kedvére nem volt a királynak, és név szerint nem hívatta.+ 15  Idővel Abihail lányára, Márdokeus unokatestvérére, Eszterre került a sor (akit Márdokeus a saját lányává fogadott)+, hogy bemenjen a királyhoz. Ő nem kért semmit azon kívül, amit Hégai, a király eunuchja, az asszonyok őrzője tanácsolt neki. (Mindeközben Eszter elnyerte mindazok jóindulatát, akik látták őt.) 16  Esztert ekkor Ahasvérus királyhoz vitték, a királyi házba, a 10., vagyis tébet* hónapban, a király uralkodásának 7. évében+. 17  A király az összes többi lánynál jobban megszerette Esztert, és az összes szűz közül leginkább ő nyerte el a jóindulatát, és őt kedvelte meg a legjobban*. Fejére tette hát a királyi fejdíszt*, és őt tette királynévá+ Vásti helyett+. 18  A király nagy lakomát rendezett Eszter tiszteletére minden fejedelmének és szolgájának. Közkegyelmet hirdetett a tartományokban, és olyan bőkezűséggel osztogatott ajándékokat, amilyet csak egy király engedhet meg magának. 19  Mikor a szüzeket*+ másodszor is egybegyűjtötték, Márdokeus a király kapujában ült. 20  Eszter nem beszélt a rokonairól és a népéről,+ mivel ezt Márdokeus a lelkére kötötte. Továbbra is azt tette, amire Márdokeus kérte, éppen úgy, mint amikor még ő viselte gondját.+ 21  Azokban a napokban, mikor Márdokeus a király kapujában ült, Bigtán és Teres, a király két udvari tisztviselője, akik kapuőrök voltak, megharagudtak, és összeesküvést szőttek, hogy megöljék* Ahasvérus királyt. 22  Ám ez Márdokeus tudomására jutott, és azonnal elmondta Eszter királynénak. Eszter pedig beszélt a királlyal Márdokeus nevében*. 23  Megvizsgálták az ügyet, és végül igaznak találták. Így hát mindkét férfit oszlopra akasztották. Majd a király jelenlétében leírták mindezt a történelmi feljegyzések könyvébe.+

Lábjegyzetek

Vagy: „Szúza”.
Vagy: „palotájába”; „erődjébe”.
Vagy: „a hárembe”.
Vagy: „masszázst”.
Vagy: „palotájában”; „erődjében”.
Vagy: „Szúza”.
2Ki 24:8-ban Joákinnak nevezik.
Vagy: „gondviselője”.
Jel.: ’mirtusz’.
Vagy: „Szúza”.
Vagy: „palotájába”; „erődjébe”.
Vagy: „palotájába”.
Vagy: „a háremnek”.
Vagy: „masszázst”.
Vagy: „odaadó szeretetét”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „a háremnek”.
Vagy: „masszázst”.
Vagy: „a háremből”.
Vagy: „a második hárembe”.
Vagy: „és leginkább őiránta volt odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „a turbánt”.
Vagy: „fiatal nőket”.
Szó szerint: „kezet emeljenek”.
Vagy: „helyett”.

Jegyzetek

Multimédia