Aggeus 2:1–23

2  A 7. hónap 21. napján Jehova így szólt Aggeus+ próféta által:  „Kérdezd meg, kérlek, Zorobábelt+, Sealtiel fiát, Júda kormányzóját,+ és Józsuét+, Jocadák+ fiát, a főpapot, valamint az egész népet:  »Van még valaki közületek, aki látta ezt a házat* korábbi dicsőségében?+ Milyennek látjátok most? Hát nem tűnik jelentéktelennek az előzőhöz képest?«+  »Most viszont légy erős, Zorobábel – jelenti ki Jehova –, és légy erős, Józsué főpap, Jocadák fia!« »És legyetek erősek mindnyájan, ti, föld népe+ – mondja Jehova –, és dolgozzatok!« »Mert én veletek vagyok+ – jelenti ki a seregek Jehovája. –  Emlékezzetek arra, mit ígértem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból,+ és a szellemem ma is köztetek van*+. Ne féljetek!+«”  „Mert ezt mondja a seregek Jehovája: »Egy kis idő múlva még egyszer megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet.«+  »Megrendítem az összes nemzetet, és minden nemzet értékes* kincsei bejönnek,+ és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel+« – ezt mondja a seregek Jehovája.  »Enyém az ezüst és enyém az arany« – jelenti ki a seregek Jehovája.  »A jövőben nagyobb lesz ennek a háznak a dicsősége, mint korábban volt«+ – ezt mondja a seregek Jehovája. »És békét adok ennek a helynek«+ – jelenti ki a seregek Jehovája.” 10  Dáriusz 2. évében, a 9. hónap 24. napján így szólt Jehova Aggeus+ prófétához: 11  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Kérdezd meg, kérlek, a papokat, hogy mit mond a törvény:+ 12  ’Ha egy ember szent húst visz a ruhájában, és a ruhájához kenyér, főzelék, bor, olaj vagy bármilyen étel ér, szentek lesznek?’«” A papok így feleltek: „Nem!” 13  Aggeus erre így szólt: „Ha valaki tisztátalan, mert holttesthez ért,* és megérint valamit ezek közül, akkor az is tisztátalan lesz?”+ A papok így feleltek: „Tisztátalan lesz.” 14  Aggeus erre ezt mondta: „»Ilyen ez a nép, és ez a nemzet is előttem – jelenti ki Jehova –, és ilyen a kezük minden munkája is. Minden, amit bemutatnak, tisztátalan.« 15  »De most, kérlek, ettől a naptól fogva gondolkodjatok ezen*: Milyen volt, mielőtt követ kőre raktak Jehova templomában?+ 16  Ha valaki odament a gabonahalomhoz, és arra számított, hogy 20 mérték lesz ott, csak 10-et talált. És ha valaki odament a sajtókádhoz, hogy 50 mértékkel merítsen a borból, csak 20-at talált.+ 17  Perzselő hőséggel, üszöggel+ és jégesővel sújtottalak benneteket és kezetek minden munkáját, de senki sem volt köztetek, aki hozzám fordult volna« – jelenti ki Jehova. 18  »Gondolkodjatok ezen,* kérlek, mától, a 9. hónap 24. napjától fogva, attól a naptól fogva, hogy lefektették Jehova templomának az alapját.+ Gondolkodjatok el ezen: 19  Van még mag a gabonatárolóban*?+ Ugye nem termett még a szőlőtő, a fügefa, a gránátalmafa és az olajfa? A mai naptól fogva kiárasztom az áldást.+«” 20  Jehova másodszor is szólt Aggeushoz a hónap 24. napján:+ 21  „Mondd meg Zorobábelnek, Júda kormányzójának: »Megrendítem az eget és a földet.+ 22  Megdöntöm a királyságok trónjait, és megsemmisítem a nemzetek királyságainak az erejét.+ Vereséget mérek a szekérre és a hajtóira, a lovak és a lovasaik pedig elesnek, mindegyikkel a testvérének a kardja végez+.«” 23  „»Azon a napon – jelenti ki a seregek Jehovája – foglak téged, Zorobábel+, Sealtiel+ fia, én szolgám – jelenti ki Jehova –, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki« – jelenti ki a seregek Jehovája.”

Lábjegyzetek

Vagy: „templomot”.
Esetleg: „és arra, amikor a szellemem köztetek volt”.
Vagy: „kívánatos”.
Vagy: „egy lélek miatt”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „fordítsátok erre szíveteket”.
Vagy: „fordítsátok erre szíveteket”.
Vagy: „a gabonatároló veremben”.

Jegyzetek

Multimédia