Zsoltárok 51:1–19

A karmesternek. Dávid éneke, amikor Nátán próféta bement hozzá, azután, hogy Dávid lefeküdt Betsabéval+. 51  Légy kegyes hozzám, ó, Isten, a te odaadó szereteted szerint!+ Nagy irgalmadban töröld el törvényszegéseimet!+   Teljesen mosd le rólam vétkemet,+tisztíts meg bűnömtől+!   Mert nagyon is tudatában vagyok törvényszegéseimnek,és bűnöm szüntelenül előttem* van.+   Ellened – elsősorban ellened* – vétkeztem,+és azt tettem, amit rossznak tartasz+. Ezért igazságos vagy, amikor szólsz,jogos az ítéleted.+   Bizony vétkesnek születtem,és bűnben fogant engem anyám*.+   Te az ember szívében rejlő becsületességben gyönyörködsz;+segíts, hogy bölcsességre jussak legbensőbb* énemben.   Tisztíts meg bűnömtől izsóppal, hogy tiszta legyek!+ Moss meg engem, hogy fehérebb legyek, mint a hó!+   Hallass velem ujjongást és örömet,hadd vigadjanak a csontjaim, melyeket összezúztál.+   Fordítsd el* arcodat bűneimtől,+töröld el minden vétkemet+. 10  Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten,+és adj bensőmbe új szellemet,+ rendíthetetlent. 11  Ne vess el engem színed elől! Szent szellemedet ne vond meg tőlem! 12  Add, hogy újra olyan örömet érezzek, mint amikor megszabadítottál,+és indíts arra, hogy készségesen engedelmeskedjek neked*. 13  Tanítani fogom a törvényszegőket útjaidra,+hogy a bűnösök visszatérjenek hozzád. 14  Szabadíts meg engem, ó, Isten, megmentésem Istene,+ mert vérontás terhel,+hadd hirdesse nyelvem vígan a te igazságosságodat+! 15  Ó, Jehova, nyisd meg ajkaimat,hadd hirdesse szám dicséretedet!+ 16  Mert te nem akarsz áldozatot – hisz megadnám én;+az égőáldozatban nem leled örömödet+. 17  Az Istennek tetsző áldozat: a megtört szellem. A megtört, összetört szívet, ó, Isten, te nem veted meg.+ 18  Tégy jót Sionnal jóakaratod szerint,építsd fel Jeruzsálem falait! 19  Akkor gyönyörködni fogsz az igazságosság áldozataiban,az égőáldozatokban, a teljes egészében felajánlott áldozatokban. Akkor majd bikákat ajánlanak fel oltárodon.+

Lábjegyzetek

Vagy: „elmémben”.
Szó szerint: „egyedül teellened”.
Vagy: „bűnös vagyok attól a pillanattól fogva, hogy megfogant engem anyám”.
Vagy: „titkos”.
Vagy: „rejtsd el”.
Szó szerint: „készséges szellemet adva támogass engem”.

Jegyzetek

Multimédia