Zsoltárok 40:1–17

A karmesternek. Dávidtól. Ének. 40  Remélve reménykedtem* Jehovában,és ő felém fordította fülét*, meghallgatta segélykiáltásomat+.   Felhozott a zúgó veremből,az iszapos sárból. Aztán sziklára helyezte lábamat,biztos talajra állított.   Majd új éneket adott a számba,+Istenünknek szóló dicséretet. Sokan ámulva figyelnek majd,és Jehovába vetik bizalmukat.   Boldog az, aki Jehovában bízik,és nem a dacos vagy hazug* emberekhez fordul.   Mennyi mindent tettél értünk,ó, Jehova Istenem;csodásak a tetteid és gondolataid+! Senki sem hasonlítható hozzád.+ Ha beszélni és szólni akarnék is róluk,számosabbak, semhogy felsorolhatnám.+   Állatáldozatokra és egyéb áldozatokra nem vágytál*,+fülemet azonban megnyitottad, hogy halljak+. Égőáldozatot és bűnért való áldozatot nem kértél.+   Majd így szóltam: „Eljöttem. A tekercsben* ez meg van írva rólam.+   Akaratod cselekvésében gyönyörködöm*, ó, Istenem,+és törvényed a szívemben* van+.   Hirdetem a nagy gyülekezetben a jó hírt arról, hogy igazságos vagy.+ Ajkam nem hallgat,+ó, Jehova, te jól tudod ezt. 10  Igazságosságodat nem takargatom szívemben. Hirdetem hűségedet és szabadításodat. Nem titkolom a nagy gyülekezetben odaadó szeretetedet, és azt, hogy igaz vagy.+ 11  Ne vond meg tőlem irgalmadat, ó, Jehova! Bárcsak mindig megvédenél, hisz odaadóan szeretsz, és igaz vagy.+ 12  Oly sok baj ér, hogy már a számukat sem tudom.+ Oly sok a vétkem, hogy maga alá temet, és nem látom, merre menjek.+ Több van belőlük, mint hajszál a fejemen,és szívem elcsüggedt. 13  Ó, Jehova, kérlek, ments meg!+ Ó, Jehova, siess a segítségemre!+ 14  Szégyenüljenek meg, és valljanak szégyent mindazok,akik életemre* törnek. Vonuljanak vissza megalázottan,akik örülnek a bajomnak. 15  Rémüljenek csak meg szégyenükben,akik gúnyosan ezt mondják nekem: „Haha, haha!” 16  De ujjongjanak és örüljenek,+akik téged keresnek+! Akik szeretik szabadító tetteidet, szüntelenül így beszéljenek: „Legyen felmagasztalva Jehova!”+ 17  Én viszont védtelen és szegény vagyok. Bárcsak figyelne rám Jehova! Te vagy az én segítőm és szabadítóm.+ Istenem, ne késlekedj!+

Lábjegyzetek

Vagy: „türelmesen vártam”.
Vagy: „lehajolt, hogy meghallgasson”.
Vagy: „álnok”.
Vagy: „nem gyönyörködtél”.
Szó szerint: „könyvtekercsben”.
Vagy: „bensőmben”.
Vagy: „cselekvésére vágyom”.
Vagy: „lelkemre”.

Jegyzetek

Multimédia