Zsoltárok 18:1–50

A karmesternek. Jehova szolgájától, Dávidtól, aki azon a napon fordult Jehovához ennek az éneknek a szavaival, amikor Jehova megszabadította őt minden ellenségétől és Saultól. Így szólt:+ 18  Szeretlek téged, ó, Jehova, erőm forrása+!   Jehova az én kőszirtem és erődöm, ő ment meg engem.+ Istenem az én kősziklám,+ nála keresek menedéket. Pajzsom és hatalmas megmentőm*, biztos menedékem* ő.+   Jehovát szólítom, aki méltó a dicséretre,és megmenekülök ellenségeimtől.+   A halál kötelei vettek körül engem,+a semmirekellők hirtelen áradata rettegést hozott rám+.   A sír* kötelei tekeredtek rám,a halál csapdáival találtam magam szemben.+   Nyomorúságomban Jehovát hívtam,Istenemhez kiáltottam segítségért szüntelen. Ő meghallotta hangomat templomából,+és eljutott fülébe segélykiáltásom.+   Erre rengeni és rázkódni kezdett a föld;+a hegyek alapjai megrendültek,és erősen rázkódtak, mert ő haragra gyúlt.+   Füst szállt fel orrából,és emésztő tűz csapott ki szájából;+izzó szén jött ki őtőle.   Meghajlította az eget, miközben alászállt,+és sűrű homály volt lába alatt.+ 10  Kerubon ülve jött, szállva érkezett.+ Szellem* szárnyain suhant.+ 11  Akkor sötétségbe burkolózott,+maga köré vonta rejtekkénta sötét vizeket és a sűrű felhőket+. 12  A körülötte levő fényességbőljégeső és parazsak törtek át a felhőkön. 13  Aztán az égben dörögni kezdett Jehova;+jégeső és izzó parázs kíséretébenhallatta hangját a legfelségesebb Isten.+ 14  Nyilakat lőtt ki, és szétszórta ellenségeimet,+villámokat küldött, és zavart keltett közöttük.+ 15  Láthatóvá váltak a folyómedrek*;+feltárultak a föld alapjai a te haragod miatt, ó, Jehova,orrod fújtatása miatt.+ 16  Lenyúlt a magasságból,megfogott, és kihúzott a mély vizekből.+ 17  Megszabadított erős ellenségemtől,+gyűlölőimtől, akik erősebbek voltak nálam.+ 18  Rám törtek szerencsétlenségem napján,+de Jehova támogatott. 19  Biztonságos* helyre vitt ki engem;megszabadított, mert örömét lelte bennem.+ 20  Jehova igazságosságom szerint jutalmaz engem,+ártatlanságom* szerint fizet nekem+. 21  Mert nem tértem le a Jehovának tetsző útról,és nem hagytam el gonoszul Istenemet. 22  Elmémben tartom minden ítéletét,rendeleteit nem hagyom figyelmen kívül. 23  Feddhetetlen maradok előtte,+és távol tartom magam a vétektől.+ 24  Jutalmazzon meg Jehova igazságosságom szerint,+amiért ártatlan vagyok a szemében+. 25  A hűségeshez hűséges vagy,*+a feddhetetlen emberrel feddhetetlenül bánsz.+ 26  Az őszinte emberhez őszinte vagy,+de az álnokkal éles eszűen bánsz+. 27  Mert az elnyomottakat megmented,+de a gőgösöket* megalázod+. 28  Mert te gyújtod meg lámpásomat, ó, Jehova;Istenem teszi világossá a sötétséget körülöttem.+ 29  A te segítségeddel a rablók csapatának is nekironthatok,+Isten erejével a falat is megmászhatom.+ 30  Az igaz Isten tettei tökéletesek,+Jehova beszéde színtiszta+. Pajzs ő mindazoknak, akik nála keresnek menedéket.+ 31  Mert van-e Isten Jehován kívül?+ Van-e kőszikla Istenünkön kívül?+ 32  Az igaz Isten ruház fel erővel,+ő teszi egyenessé utamat+. 33  Olyanná teszi lábamat, mint amilyen a szarvasoké;segít, hogy magas helyeken álljak.+ 34  Kezemet harcra tanítja,rézíjat hajlítanak karjaim. 35  Megmentő pajzsodat adod nekem,+jobb kezed támogat*,és alázatosságod tesz naggyá engem+. 36  Kiszélesíted az utat lépteimnek,nem csúsznak meg lábaim.+ 37  Üldözni fogom ellenségeimet, és utolérem őket;nem térek vissza addig, míg meg nem semmisülnek. 38  Összezúzom őket, hogy ne keljenek fel;+elesnek, és rájuk teszem lábamat. 39  Erőt adsz nekem a csatára,elbuktatod előttem ellenfeleimet.+ 40  Ellenségeimet meghátrálásra kényszeríted,és véget vetek* gyűlölőim életének.+ 41  Segítségért kiáltanak, de nincs, aki megmentené őket. Sőt, Jehovához kiáltanak, de ő nem felel nekik. 42  Porrá zúzom őket, mint amilyen a szél űzte por;kiöntöm őket, mint a sarat az utcára. 43  Megmentesz a nép ellenkezésétől.+ Nemzetek fejévé teszel.+ Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem.+ 44  Már csak híremet hallva is engedelmeskednek nekem,idegen országból valók jönnek hozzám hajlongva+. 45  Elbátortalanodnak* az idegenből valók,reszketve jönnek elő erődjeikből. 46  Jehova él! Legyen dicsőítve kősziklám!+ Legyen magasztalva megmentésem Istene!+ 47  Az igaz Isten bosszút áll értem,+aláveti nekem a népeket. 48  Megment dühödt ellenségeimtől. Azok fölé emelsz, akik rám támadnak,megszabadítasz az erőszakos embertől.+ 49  Ezért magasztallak téged a nemzetek között, ó, Jehova,+és dicséreteket énekelek* nevednek+. 50  Hatalmas megmentő tetteket* visz véghez királyáért;+odaadó szeretettel bánik felkentjével,+Dáviddal és utódjával* örökké+!

Lábjegyzetek

Szó szerint: „megmentő szarvam”. Lásd a Szójegyzékben a „Szaru, szarv” címszót.
Vagy: „fellegváram”.
Vagy: „seol”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „szelek”.
Vagy: „csatornák”.
Vagy: „tágas”.
Szó szerint: „kezem tisztasága”.
Vagy: „a lojálishoz lojális vagy”.
Szó szerint: „gőgös szemeket”.
Vagy: „fenntart”.
Szó szerint: „elhallgattatom”.
Vagy: „ellankadnak”.
Vagy: „és zenélek”.
Vagy: „nagy győzelmeket”.
Szó szerint: „magvával”.

Jegyzetek

Multimédia