Zsoltárok 109:1–31

A karmesternek. Dávidtól. Ének. 109  Ó, Istenem, te, akit dicsérek,+ ne hallgass!   Mert a gonoszok és a csalók kinyitják szájukat ellenem. Hazug nyelvvel beszélnek rólam.+   Gyűlölködő szavakkal vesznek körül,és ok nélkül támadnak rám.+   Szeretetemet ellenállással viszonozzák,+de én szüntelenül imádkozom.   Rosszal fizetnek nekem a jóért,+és gyűlölettel a szeretetemért.+   Gonosz embert jelölj ki ellenségem fölé,és ellenszegülő* álljon a jobbján.   Találják bűnösnek*, amikor megítélik,még imáját is bűnként róják fel neki+.   Kevés napig éljen,+felvigyázói tisztségét más vegye át+.   Gyermekei* legyenek apátlanokká,és felesége özveggyé. 10  Gyermekei* váljanak kóborló koldusokká,ennivaló után járva lepusztult házaikból. 11  Mindenét foglalja le a hitelezője,idegenek rabolják el a vagyonát! 12  Senki se legyen kedves hozzá*,és senki se bánjon jóindulattal apátlan gyermekeivel! 13  Irtsák ki leszármazottait*,+feledjék el nevüket, mire eljön a következő nemzedék! 14  Ősapáinak vétkét ne felejtse el Jehova,+anyjának bűne ne legyen eltörölve! 15  Jehova mindig tartsa emlékezetében a tetteiket,és irtsa ki a földről az emléküket!+ 16  Mert nem jutott eszébe, hogy kedves legyen*,+csak üldözte+ az elnyomott, szegény, megtört szívű embert,hogy halálra adja.+ 17  Szeretett átkot mondani, így hát az visszaszállt rá;áldást mondani viszont nem akart, ezért nem is részesült áldásban. 18  Úgy öltötte fel az átkot, mint egy ruhát. Átitatta az a testét, mint a víz,és csontjait, mint az olaj. 19  Olyanok legyenek rajta átkai, mint a ruha, amelybe öltözik,+és mint az öv, melyet mindig visel. 20  Ez a fizetsége Jehovától annak, aki ellenem van,+és azoknak, akik rosszat szólnak ellenem*. 21  De te, Jehova, legfőbb Úr,cselekedj értem a nevedért!+ Szabadíts meg, mert nagy a te odaadó szereteted.+ 22  Hisz védtelen vagyok, és szegény,+és sebzett a szívem bensőmben+. 23  Tovatűnök, mint az árnyék, mely eltűnik napnyugtakor. Leráznak, mint egy sáskát. 24  Térdeim rogyadoznak a böjttől,testem lesoványodott, elgyengültem*. 25  Gúny tárgyává lettem előttük.+ Amikor meglátnak, a fejüket csóválják.+ 26  Segíts nekem, ó, Jehova Istenem! Ments meg a te odaadó szeretetedből fakadóan! 27  Hadd tudják meg, hogy a te kezed által van ez,hogy te cselekedted, ó, Jehova! 28  Ők szórjanak csak átkot, de te áldást mondj! Szégyenüljenek meg, amikor ellenem támadnak,de a te szolgád ujjongjon! 29  Öltözzenek megaláztatásba, akik ellenem vannak,öltsék magukra szégyenüket, mint valami köntöst*.+ 30  Lelkesen dicsérem Jehovát,dicsérem őt sok ember előtt.+ 31  Mert ott áll a szegénynek jobbján,hogy megmentse őt azoktól, akik elítélik őt*.

Lábjegyzetek

Vagy: „vádló”.
Vagy: „gonosznak”.
Szó szerint: „fiai”.
Szó szerint: „fiai”.
Vagy: „odaadó szeretettel iránta”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „sarjait”.
Vagy: „odaadó szeretetet mutasson”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „lelkem ellen”.
Szó szerint: „nincs rajtam zsír (olaj)”.
Vagy: „ujjatlan köpenyt”.
Vagy: „a lelkét”.

Jegyzetek

Multimédia