Zsoltárok 105:1–45

105  Adjatok hálát Jehovának,+ dicsőítsétek a nevét! Ismertessétek meg tetteit a népekkel!+   Daloljatok neki, énekkel dicsérjétek őt,*gondolkodjatok el* minden csodálatos tettén+.   Dicsekedjetek az ő szent nevével!+ Örüljön a szívük azoknak, akik Jehovát szolgálják*.+   Keressétek Jehovát+ és erejét,szüntelenül keressétek arcát*!   Emlékezzetek csodálatos tetteire, melyeket véghez vitt,csodáira és ítéleteire, melyeket kihirdetett,+   ti, szolgájának, Ábrahámnak utódai*,+Jákob fiai, az ő választottai!+   Ő Jehova, a mi Istenünk.+ Az egész földre kihatnak ítéletei.+   Örökké emlékezik szövetségére,+ezer nemzedékig az ígéretre, melyet tett*,+   a szövetségre, melyet Ábrahámmal kötött,+és az esküre, melyet Izsáknak tett,+ 10  melyet mint rendelkezést megerősített Jákobnak,és mint hosszú időkre szóló szövetséget Izraelnek, 11  ezt mondva: „Neked adom Kánaán földjét+örökségül+.” 12  Akkor volt ez, amikor kevesen voltak,+bizony, nagyon kevesen, és idegenként laktak azon a földön+. 13  Nemzetről nemzetre vándoroltak,egyik királyságtól a másik népig.+ 14  Nem engedte meg, hogy bárki is elnyomja őket,+sőt, királyokat feddett meg miattuk,+ 15  így szólva: „Ne nyúljatok felkentjeimhez,és ne bántsátok prófétáimat!”+ 16  Éhínséget hozott az országra,+megakadályozta, hogy kenyérhez jussanak*. 17  Elküldött előttük egy férfit,Józsefet, akit eladtak rabszolgának.+ 18  Bilincsbe verték* a lábát,+nyaka pedig vasban volt,* 19  míg szava valóra nem vált.+ Jehova beszéde megtisztította őt. 20  A király elküldött, hogy kiszabadítsa,+a népek uralkodója szabadon engedte őt. 21  Úrrá tette háznépe fölött,és uralkodóvá egész vagyonán,+ 22  hogy teljes* hatalmat gyakoroljon a fejedelmei fölött*,és vénjeit bölcsességre tanítsa.+ 23  Izrael aztán Egyiptomba ment,+Jákob idegen lakosként élt Hám földjén. 24  Isten igen termékennyé tette népét,+hatalmasabbá tette őket ellenségeiknél+. 25  Hagyta, hogy azok szíve megváltozzon, és gyűlöljék népét,hogy rosszat forraljanak az ő szolgái ellen.+ 26  Elküldte a szolgáját, Mózest,+és Áront+, akit kiválasztott. 27  Bemutatták közöttük jeleit,és a csodáit Hám földjén.+ 28  Sötétséget küldött, és a föld sötét lett,+nem lázadoztak* szavai ellen. 29  Vizeiket vérré változtatta,halaikat elpusztította.+ 30  Földjük hemzsegett a békáktól,+még a királyi szobák is. 31  Megparancsolta, hogy böglyök jöjjenek rájuk,és szúnyogok minden vidékükre.+ 32  Zápor helyett jégesőt zúdított rájuk,és villámlást* küldött országukra.+ 33  Elverte szőlőiket és fügefáikat,összetörte vidékükön a fákat. 34  Szólt, hogy árasszák el őket sáskák,megszámlálhatatlanul sok fiatal sáska.+ 35  Erre azok felfaltak minden növényt az országban,felfalták földjük termését. 36  Majd lesújtott minden elsőszülöttre országukban,+nemzőképességük első gyümölcsére. 37  Aztán kivezette őket ezüsttel meg arannyal,+és senki sem volt törzseikben, aki botladozott volna. 38  Egyiptom ujjongott, amikor kivonultak,mert rettegtek Izraeltől*.+ 39  Felhőt terített ki, hogy megvédje népét,+és tüzet adott, hogy világítson éjjel.+ 40  Húst kértek, és hozott fürjeket,+égi kenyérrel elégítette meg őket.+ 41  Sziklát nyitott meg, és vizek fakadtak,+folyóként szelték át a pusztát.+ 42  Mert nem feledkezett el szent ígéretéről, melyet szolgájának, Ábrahámnak tett.+ 43  Kivezette hát népét ujjongással,+választottait örömkiáltással. 44  Nekik adta a nemzetek földjeit,+az övék lett más népek kemény munkájának gyümölcse,+ 45  hogy megtartsák rendelkezéseit,+és engedelmeskedjenek törvényeinek. Dicsérjétek Jahot!*

Lábjegyzetek

Vagy: „zenéljetek neki”.
Esetleg: „beszéljetek”.
Szó szerint: „keresik”.
Vagy: „jelenlétét”.
Vagy: „leszármazottai”. Szó szerint: „magva”.
Szó szerint: „a szóra, melyet parancsolt”.
Szó szerint: „eltörte minden kenyeresbotjukat”. Feltehetően olyan botokról van szó, melyeken a kenyeret tartották.
Szó szerint: „nyomorgatták”.
Vagy: „vasba verték a lelkét”.
Vagy: „lelkének kedve szerint”.
Szó szerint: „megkötözze a fejedelmeit”.
Ez valószínűleg Mózesre és Áronra utal.
Vagy: „lángoló tüzet”.
Szó szerint: „tőlük”.
Vagy: „Alleluja!” A „Jah” a Jehova név rövidített formája.

Jegyzetek

Multimédia