Zakariás 12:1–14

12  Kijelentés: „Ezt mondja Jehova Izraelről.” Ez Jehova kijelentése,aki kifeszítette az eget,+alapot vetett a földnek,+és formálta az ember szellemét* őbenne:  „Olyan serleggé teszem Jeruzsálemet, amely minden körülötte lévő népet megtántorít. Júdát is megostromolják, és Jeruzsálemet is.+  És azon a napon nehéz kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Akik felemelik, mind súlyosan megsérülnek,+ és a föld minden nemzete összegyűlik majd ellene+.  Azon a napon – jelenti ki Jehova – minden lovat megrémítek, lovasát pedig őrültséggel sújtom. Júda házára odafigyelek, de a népek minden lovát vaksággal verem meg.  Júda törzsfői* pedig ezt fogják mondani magukban: »Jeruzsálem lakosai erőt jelentenek nekem, mert a seregek Jehovája az Istenük.«+  Azon a napon olyanná teszem Júda törzsfőit, mint amilyen egy tűzzel teli fazék a fák között, és mint egy tüzes fáklya a frissen vágott gabonasorok között,+ és megemésztik a körülöttük levő összes népet jobb és bal felől.+ Jeruzsálem lakosai a saját helyükön* fognak lakni, Jeruzsálemben.+  Jehova pedig először Júda sátrait menti meg, hogy Dávid házának a szépsége* és Jeruzsálem lakosainak a szépsége* ne legyen túl nagy Júdához képest.  Azon a napon Jehova megvédi Jeruzsálem lakosait.+ Azon a napon, aki elbotlik* közülük, olyanná lesz, mint Dávid, Dávid háza pedig, mint Isten, mint Jehova angyala, aki előttük megy.+  És azon a napon mindenképpen el fogom pusztítani az összes nemzetet, amely Jeruzsálem ellen jön.+ 10  Kitöltöm majd Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira a jóindulat és a könyörgés szellemét. Néznek majd arra, akit átszúrtak,+ és siratják majd, mint ahogyan az egyszülött fiút siratják. És keservesen gyászolják majd, mint ahogyan keservesen gyászolják az elsőszülött fiút. 11  Nagy lesz a jajveszékelés azon a napon Jeruzsálemben, olyan, mint a jajveszékelés Hadádrimmonban, Megiddó síkságán.+ 12  Jajveszékelni fog ez a föld, minden család külön. Dávid házának családja külön, és asszonyaik is külön. Nátán+ házának családja külön, és asszonyaik is külön. 13  Lévi+ házának családja külön, és asszonyaik is külön. A simeiták+ családja külön, és asszonyaik is külön. 14  Az összes megmaradó család, minden család külön, és asszonyaik is külön.

Lábjegyzetek

Vagy: „leheletét”.
Szó szerint: „sejkjei”.
Vagy: „a jogos helyükön”.
Vagy: „pompája”.
Vagy: „pompája”.
Vagy: „a leggyengébb”.

Jegyzetek

Multimédia