Róma 7:1–25

7  Hát lehetséges, hogy nem tudjátok, testvérek (hiszen olyanokhoz szólok, akik ismerik a törvényt), hogy a törvény addig úr az ember fölött, amíg él?  Például a férjes asszonyt törvény köti a férjéhez, amíg az él, de ha meghal a férje, kikerül a férje törvénye alól.+  Így tehát, amíg a férje él, házasságtörő nőnek mondanák, ha más férfié lenne.+ De ha a férje meghal, felszabadul a törvénye alól, úgyhogy nem házasságtörő nő, ha másik férje lesz.+  Így hát, testvéreim, titeket is halottá tettek a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek:+ azéi, aki feltámadt a halottak közül,+ hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek+.  Mert amikor a test szerint éltünk, a törvény által felszínre hozott bűnös szenvedélyek munkálkodtak a testünkben*, hogy a halálnak hozzunk gyümölcsöt.+  Most azonban kikerültünk a törvény alól,+ mivel meghaltunk annak, ami korlátozott minket, hogy új értelemben, azaz a szellem által legyünk rabszolgák,+ és ne a régi értelemben, az írott törvénygyűjtemény által.+  Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen sem! Valójában nem ismertem volna meg a bűnt, ha nem lett volna a törvény.+ Például nem ismertem volna meg a mohóságot, ha a törvény nem mondta volna: „Ne kívánj mohón!”+  De a bűnnek a parancs miatt lehetősége volt arra, hogy mindenféle mohóságot munkáljon ki bennem, mert törvény nélkül a bűn halott volt.+  A törvény nélkül egykor valójában élő voltam, de amikor a parancs megérkezett, a bűn életre kelt, én viszont meghaltam.+ 10  És a parancs, amelynek az élethez kellett volna vezetnie,+ úgy láttam, halálhoz vezet. 11  A bűnnek ugyanis a parancs miatt lehetősége volt arra, hogy tévútra vezessen engem, és így megölt a parancs által. 12  A törvény tehát önmagában szent, a parancs pedig szent, igazságos és jó.+ 13  Akkor hát valami jó okozta a halálomat? Semmiképpen sem! A bűn okozta. A bűn a halálomat okozta valami jó által,+ hogy lelepleződjön, mi a bűn, és a parancs által a bűn sokkal nagyobb lett.+ 14  Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok, eladva a bűnnek.+ 15  Nem értem, hogy mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök. 16  Ha azonban azt teszem, amit nem akarok, egyetértek azzal, hogy a törvény jó. 17  De most már nem én teszem ezt, hanem a bennem lévő bűn.+ 18  Mert tudom, hogy bennem, azaz a testemben, semmi jó nincs. Azt akarom tenni, ami jó, de nem tudom.+ 19  Mert nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. 20  Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, már nem én teszem, hanem a bennem lévő bűn. 21  Az én esetemben ezt a törvényt látom: Amikor azt akarom tenni, ami helyes, a rossz van bennem.+ 22  Az az ember, aki legbelül vagyok, örömét leli Isten törvényében,+ 23  de látok egy másik törvényt a testemben*, amely az elmém törvényével hadakozik,+ és a testemben* levő bűn törvényének+ a foglyaként vezet. 24  Én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem a testből, mely alá van vetve ennek a halálnak? 25  Istennek jár a hála, amiért megszabadít Jézus Krisztus, a mi Urunk által! Így hát én magam az elmémmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének vagyok a rabszolgája.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „tagjainkban”.
Szó szerint: „tagjaimban”.
Szó szerint: „tagjaimban”.

Jegyzetek

Multimédia