Róma 5:1–21

5  Így tehát most, hogy a hit eredményeként igazságosnak nyilvánítottak minket,+ legyünk továbbra is békében* Istennel Jézus Krisztus, a mi Urunk által,+  akinek köszönhetően a hit által nekünk is ilyen ki nem érdemelt kedvességben lehet részünk, amelyet most élvezünk.+ Ujjongjunk* hát a reménység miatt, hogy Isten fel fog magasztalni minket.  És ujjongjunk* akkor is, amikor nyomorúságot élünk át,+ mivel tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eredményez,+  a kitartás kedvessé tesz Isten szemében,+ ez reményt ad,+  a reménység pedig nem vezet csalódáshoz,+ mert Isten szeretete tölti el a szívünket a szent szellem által, melyet kaptunk.+  Mert amikor még gyengék voltunk,+ Krisztus a meghatározott időben meghalt az istentelen emberekért.  Hiszen aligha halna meg valaki egy igazságosért, igaz, a jóért még talán kész volna meghalni valaki.  De Isten azáltal mutatja ki irántunk a szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.+  Mivel tehát most igazságosnak nyilvánítottak minket a vére által,+ sokkal biztosabb, hogy megmenekülünk őáltala a haragtól.+ 10  Mert ha akkor, amikor ellenségek voltunk, békés kapcsolatba kerülhettünk Istennel a Fia halála által,+ akkor most, hogy békében vagyunk vele, sokkal biztosabb, hogy megmenekülünk, mivel ő él. 11  Az Istennel ápolt kapcsolatunk miatt is ujjongunk, melyet Jézus Krisztus, a mi Urunk által alakítottunk ki vele, aki által most békében lehetünk Istennel.+ 12  Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál,+ és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .+ 13  Mert a bűn a világban volt a törvény előtt, de senkinek sem róják fel a bűnt, amikor nincsen törvény.+ 14  Ám a halál királyként uralkodott Ádámtól egészen Mózesig, még azokon is, akik nem követtek el olyan bűnt, mint Ádám, aki hasonlít ahhoz, akinek el kellett jönnie.+ 15  De az ajándék nem olyan, mint a vétek. Ha egy ember vétke miatt sokan meghaltak, mennyivel biztosabb, hogy Isten ki nem érdemelt kedvessége és ajándéka sokak javára válik egy ember,+ Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége által.+ 16  Az ajándék eredménye nem ugyanolyan, mint egy ember bűnének a következménye.+ Mert egyetlen vétek következménye az volt, hogy elítélték az embereket,+ de azután, hogy sokan vétkeztek, Isten ajándékot adott, mely által sokakat igazságosnak nyilvánítanak.+ 17  Mert ha egy ember vétke miatt a halál királyként uralkodott a miatt az egy miatt,+ akkor mennyivel biztosabb, hogy azok, akik bőségesen részesülnek a ki nem érdemelt kedvességből és az igazságosság ajándékából,+ élni fognak, és királyokként uralkodnak+ majd egy személy, Jézus Krisztus által.+ 18  Így hát, amint egyetlen bűn következményeként mindenfajta ember el lett ítélve,+ ugyanúgy egyetlen igazságos tett eredményeként mindenfajta embert+ igazságosnak nyilvánítanak az életre.+ 19  Mert mint ahogy egy ember engedetlensége miatt sokan bűnösök lettek,+ ugyanúgy egy személy engedelmessége által sokan igazságossá fognak válni.+ 20  És azért lépett érvénybe a törvény, hogy több legyen a vétek.+ De ahol sok volt a bűn, még több volt a ki nem érdemelt kedvesség. 21  Milyen célból? Hogy amint a bűn királyként uralkodott a halállal,+ ugyanúgy a ki nem érdemelt kedvesség is királyként uralkodjon igazságossággal, hogy lehetővé váljon az örök élet Jézus Krisztus, a mi Urunk által.+

Lábjegyzetek

Esetleg: „örüljünk annak, hogy békében vagyunk”.
Esetleg: „ujjongunk”.
Esetleg: „ujjongunk”.

Jegyzetek

Multimédia