Róma 16:1–27

16  Szeretném, ha megismerkednétek* a testvérnőnkkel, Főbével, aki a kenkreai+ gyülekezetben szolgál.  Fogadjátok őt szívesen az Úr követőjeként a szentekhez méltó módon, és segítsétek mindenben, amire szüksége lehet,+ mert ő is sokakat pártfogol, beleértve engem is.  Adjátok át üdvözletemet Priszkának és Akvilának+, akik munkatársaim Krisztus Jézus munkájában,  akik az életüket* kockáztatták értem*,+ és akiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a nemzetek gyülekezetei is mind.  És üdvözöljétek a házukban levő gyülekezetet is.+ Üdvözöljétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Krisztus első követőinek az egyike Ázsiában.  Üdvözöljétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek.  Üdvözöljétek Andronikuszt és Júniászt, rokonaimat+ és rabtársaimat, akiket az apostolok jól ismernek, és akik régebb óta Krisztus követői, mint én.  Adjátok át üdvözletemet Ampliátusznak, szeretett testvéremnek, aki szintén az Úr követője.  Üdvözöljétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztus munkájában, és az én szeretett Sztakiszomat. 10  Üdvözöljétek Apellészt, akire tetszéssel tekint Krisztus. Üdvözöljétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. 11  Üdvözöljétek Heródiont, a rokonomat. Üdvözöljétek a Nárcisszusz háznépéből valókat, akik az Úr követői. 12  Üdvözöljétek Trifénát és Trifószát, az asszonyokat, akik keményen dolgoznak az Úr munkájában. Üdvözöljétek a mi szeretett Persziszünket, mert ez az asszony sokat fáradozott az Úr munkájában. 13  Üdvözöljétek Rúfuszt, az Úr kiváló szolgáját, és anyját, akit én is az anyámnak tekintek. 14  Üdvözöljétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, Hermászt és a velük levő testvéreket. 15  Üdvözöljétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és a lánytestvérét, és Olimpászt, és a velük levő szenteket mind. 16  Üdvözöljétek egymást szent csókkal. Üdvözöl benneteket Krisztus összes gyülekezete. 17  Buzdítalak pedig titeket, testvérek, hogy tartsátok a szemeteket azokon, akik ellentétben azzal a tanítással, amelyet tanultatok, megosztottságot idéznek elő, és botránkozásra adnak okot, és kerüljétek őket.+ 18  Mert az ilyenek nem Krisztusnak, a mi Urunknak, hanem a saját vágyaiknak* a rabszolgái, és mézesmázoskodással meg hízelgéssel tévútra viszik a gyanútlanok szívét. 19  Az engedelmességetek mindenki előtt ismertté vált, és nagyon örülök ennek. Ám szeretném, ha bölcsek lennétek abban, ami jó, de tapasztalatlanok abban, ami rossz.+ 20  A békét adó Isten pedig rövidesen összezúzza Sátánt+ a lábatok alatt. Jézusnak, a mi Urunknak a ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek! 21  Üdvözöl titeket Timóteusz, a munkatársam, csakúgy, mint Lúciusz, Jáson és Szoszipáter, a rokonaim+. 22  Keresztényi üdvözletemet küldöm nektek én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet. 23  Üdvözöl titeket Gájusz+, aki vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek. Üdvözöl titeket Erásztusz, a város kincstárnoka*, csakúgy, mint Kvártusz, a testvére. 24  * —— 25  Isten meg tud szilárdítani titeket összhangban a jó hírrel, melyet hirdetek, és azzal, amit Jézus Krisztusról prédikálnak, illetve azzal, ami feltárult a szent titokról+. Ez a titok hosszú-hosszú időn át el volt rejtve, 26  de most nyilvánvalóvá lett*, és a prófétai írások által az összes nemzet között ismertté vált az örök Isten parancsával összhangban, hogy elősegítse a hitből fakadó engedelmességet. 27  Az egyedül bölcs Istené+ legyen örökké a dicsőség Jézus Krisztus által! Ámen.

Lábjegyzetek

Vagy: „ajánlom nektek”.
Szó szerint: „nyakukat”.
Vagy: „a lelkemért”.
Vagy: „hasuknak”.
Vagy: „sáfára”.
Vagy: „feltárult”.

Jegyzetek

Multimédia