Róma 10:1–21

10  Testvérek, szívemből arra vágyom, és azért könyörgök Istenhez, hogy megmeneküljenek.+  Mert tanúsítom, hogy buzgón szolgálják Istent,+ de nem pontos ismeret szerint.  Mivel nem tudják, mi alapján tekint Isten valakit igazságosnak,+ hanem a saját maguk módján akarják igazságosnak bizonyítani magukat,+ ezért nem akarnak Isten igazságos alapelveihez igazodni.+  Mert a törvény vége Krisztus,+ hogy mindenki, aki hisz, igazságos legyen Isten szemében.+  Mózes ezt írta arról, hogy mi igazságos a törvény szerint: „Aki ezeket teszi, élni fog általuk.”+  A hitből fakadó igazságosság pedig ezt mondja: „Ne gondold magadban:+ »Ki megy fel az égbe?«,+ mármint hogy lehozza Krisztust,  vagy: »Ki megy le a mélységbe?«,+ mármint hogy felhozza Krisztust a halottak közül.”  Hanem mit mond? „A szó közel van hozzád. Ott van a saját szádban és a saját szívedben”,+ mármint a hit „szava”, amelyet hirdetünk.  Mert ha a száddal nyilvánosan hirdeted, hogy Jézus Úr,+ és a szívedben hiszel abban, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, meg leszel mentve. 10  Mert az tesz valakit igazságossá, ha bizonyítja, hogy a hite szívből jövő, ha pedig megvallja a hitét, megmenekül.+ 11  Mert ezt mondja az írás: „Aki hisz benne, nem fog csalódni.”+ 12  Hisz nincs különbség zsidó és görög között,+ mert ugyanaz az Úr van mindenki fölött, aki bőségesen ad azoknak*, akik segítségül hívják őt. 13  Mert „mindenki, aki segítségül hívja Jehova* nevét, megmenekül”.+ 14  Hogyan fogják azonban segítségül hívni, ha nem hisznek benne? Hogyan fognak hinni abban, akiről nem hallottak? És hogyan fognak hallani, ha nincs, aki prédikáljon? 15  Hogyan fognak pedig prédikálni, ha nem küldik el őket?+ Mint ahogy meg van írva: „Milyen szép azoknak a lába, akik jó dolgok jó hírét hirdetik!”+ 16  De nem mindnyájan engedelmeskedtek a jó hírnek. Hisz Ézsaiás ezt mondja: „Jehova*, ki hitt abban, amit tőlünk hallott*?”+ 17  Az ember csak azután hisz, hogy hallotta a szót.+ A szót pedig akkor hallja, ha valaki beszél neki Krisztusról. 18  De kérdem én: talán nem hallották? Pedig valójában „az egész földre eljutott a hangja, a lakott föld végső határáig üzenete”.+ 19  De kérdem én: talán nem értette meg Izrael?+ Először is Mózes ezt mondja: „Féltékennyé teszlek majd titeket olyasmivel, ami nem nemzet. Heves haragra foglak ingerelni titeket egy ostoba nemzet által.”+ 20  Ézsaiás pedig felbátorodva így szól: „Megtaláltak, akik nem kerestek,+ megismertek, akik nem kérdezősködtek felőlem.”+ 21  Izraelről pedig ezt mondja: „Egész nap kitárva tartottam a kezemet egy engedetlen és makacs nép felé.”+

Lábjegyzetek

Vagy: „nagylelkű azokkal”.
Vagy: „a beszámolónknak”.

Jegyzetek

Multimédia