Nehémiás 8:1–18

8  Ekkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Víz kapu+ előtti köztéren, és azt mondták Ezsdrásnak+, a másolónak*, hogy hozza elő Mózes törvényének a könyvét+, amelyet Jehova adott Izraelnek+.  Ezsdrás pap tehát a 7. hónap+ első napján a törvényt a gyülekezet elé hozta,+ amely férfiakból és nőkből állt, valamint mindazokból, akik meg tudták érteni a hallottakat.  És felolvasott+ abból a Víz kapu előtti köztérrel szemben, virradattól egészen délig, a férfiaknak, nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. A nép pedig figyelmesen+ hallgatta a törvény könyvét.  Ezsdrás, a másoló* egy faemelvényen állt, amelyet erre az alkalomra készítettek. A jobbján állt Mattitja, Sema, Anája, Uriás, Hilkija és Maáséja, a balja felől pedig Pedája, Misáel, Malkija,+ Hásum, Has-Baddána, Zakariás és Mesullám.  Ezsdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára, ugyanis egy magasabb helyen állt, mint a nép. Amikor felnyitotta, az egész nép felállt.  Ezsdrás ekkor dicsőítette Jehovát, a nagy és igaz Istent, az egész nép pedig így felelt rá: „Ámen!* Ámen!”,+ és felemelték a kezüket. Majd mélyen meghajoltak, és arccal a földre borultak Jehova előtt.  A lévita Jésua, Báni, Serébia,+ Jámin, Akkub, Sabbetai, Hódija, Maáséja, Kelita, Azária, Jozabád,+ Hanán és Pelája pedig megmagyarázták a törvényt+ a népnek, és a nép eközben állva maradt.  Felolvastak a könyvből, az igaz Isten törvényéből, megmagyarázták, és értelmet vittek bele. Így segítettek megérteni a népnek az olvasottakat.+  Nehémiás, az akkori kormányzó*, és Ezsdrás+ pap, a másoló*, valamint a népet oktató léviták így szóltak az egész néphez: „Szent ez a nap Jehovának, a ti Isteneteknek.+ Ne keseregjetek, és ne sírjatok!” Mert az egész nép sírt, amikor a törvény szavait hallotta. 10  Erre Nehémiás ezt mondta nekik: „Menjetek, egyetek válogatott finomságokat*, és igyatok édeset, küldjetek az ételből+ annak is, akinek nem volt mit elkészítenie, mert szent ez a nap a mi Urunknak. Ne bánkódjatok, hisz Jehova öröme a ti erődítményetek*!” 11  A léviták pedig nyugtatgatták az egész népet, ezt mondva: „Csendesedjetek el, hiszen szent ez a nap! Ne bánkódjatok!” 12  Elment hát az egész nép, hogy egyen, igyon, ételt küldjön, és nagy örömünnepet tartson,+ mert megértették a mondottakat+. 13  A második napon az egész nép nemzetségfői, a papok és a léviták Ezsdrás, a másoló* köré gyűltek, hogy még jobban értsék a törvény szavait. 14  Ekkor megtalálták leírva a törvényben, amelyet Jehova parancsolt Mózes által, hogy az izraelitáknak lombsátrakban* kell lakniuk a 7. hónapban tartott ünnep idején,+ 15  és hogy ki kell hirdetniük+, és közhírré kell tenniük valamennyi városukban és egész Jeruzsálemben: „Menjetek ki a hegyekbe, és hozzatok lombos ágakat olajfákról, fenyőfákról, mirtuszfákról, pálmafákról és más fákról, hogy lombsátrakat készítsetek a leírtak szerint.” 16  A nép pedig kiment, behozta azokat, hogy lombsátrakat készítsen magának, mindenki a háztetőjén, valamint az udvaraiban, az igaz Isten házának udvaraiban,+ a Víz kapu+ közterén és az Efraim kapu+ közterén. 17  Így hát mindazok, akik visszatértek a fogságból, lombsátrakat készítettek, és lombsátrakban laktak. Az izraeliták nem tettek így Józsuénak+, Nún fiának napjai óta mindeddig a napig, ezért igen nagy volt az öröm+. 18  Nap mint nap felolvastak az igaz Isten törvényének könyvéből,+ az első naptól fogva az utolsó napig. 7 napon át ünnepeltek, a 8. napon pedig ünnepi összejövetelt tartottak az előírás szerint.+

Lábjegyzetek

Vagy: „az írnoknak”.
Vagy: „az írnok”.
Vagy: „Úgy legyen!”
Vagy: „az írnok”.
Vagy: „tirsáta”. Ez egy perzsa eredetű cím, melyet a tartományi kormányzók viseltek.
Szó szerint: „zsíros részt”.
Vagy: „erőtök”.
Vagy: „az írnok”.
Vagy: „ideiglenes hajlékokban”.

Jegyzetek

Multimédia