Nehémiás 7:1–73

7  Mihelyt újjáépült+ a fal, feltettem az ajtókat+. Majd ki lettek jelölve a kapuőrök+, az énekesek+ és a léviták+.  Azután megbíztam Jeruzsálem irányításával Hanánit+, a testvéremet, valamint Hanániát, az erőd+ fejedelmét, mivel igen megbízható férfi volt, és jobban tisztelte* az igaz Istent,+ mint sokan mások.  És így szóltam hozzájuk: „Ne nyissák ki Jeruzsálem kapuit a nap legmelegebb időszakáig; és mialatt őrt állnak, zárják és reteszeljék be az ajtókat. És jelöljétek ki őröknek Jeruzsálem lakóit, mindegyiket a meghatározott őrhelyére, mindegyiket a maga háza elé.”  A város nagy területen feküdt, de kevés ember lakott benne,+ és a házakat még nem építették újjá.  Istenem ekkor arra indította a szívemet, hogy összegyűjtsem az előkelőket, a helytartókat meg a népet, hogy bejegyezzék őket a származási jegyzékbe+. Ekkor megtaláltam azok származási jegyzékének könyvét, akik elsőként jöttek fel, és ezt találtam benne leírva:  Ezek voltak a tartomány lakói, akik kijöttek a száműzetésben lévő foglyok közül, akiket Nabukodonozor+, Babilon királya vitt száműzetésbe,+ és akik később visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindegyik a maga városába,+  akik Zorobábellel+, Jésuával,+ Nehémiással, Azáriával, Raámiával, Nahamánival, Márdokeussal, Bilsánnal, Misperettel, Bigvaival, Néhummal és Baánahhal jöttek. Az izraelita férfiak ennyien voltak:+  Paros fiai* 2172-en;  Sefátia fiai 372-en; 10  Arah+ fiai 652-en; 11  Pahat-Moáb fiai,+ Jésua és Joáb fiai+ közül 2818-an; 12  Elám fiai+ 1254-en; 13  Zattu fiai 845-en; 14  Zakkai fiai 760-an; 15  Binnui fiai 648-an; 16  Bebai fiai 628-an; 17  Azgád fiai 2322-en; 18  Adónikám fiai 667-en; 19  Bigvai fiai 2067-en; 20  Adin fiai 655-en; 21  Áter fiai Ezékiás ágán 98-an; 22  Hásum fiai 328-an; 23  Bécai fiai 324-en; 24  Hárif fiai 112-en; 25  Gibeon+ fiai 95-en; 26  Betlehem és Netófa férfiai 188-an; 27  Anatót+ férfiai 128-an; 28  Bét-Azmávet férfiai 42-en; 29  Kirját-Jeárim,+ Kefira és Beérót+ férfiai 743-an; 30  Ráma és Géba+ férfiai 621-en; 31  Mikmász+ férfiai 122-en; 32  Bétel+ és Ai+ férfiai 123-an; 33  a másik Nébó férfiai 52-en; 34  a másik Elám fiai 1254-en; 35  Hárim fiai 320-an; 36  Jerikó fiai 345-en; 37  Lód, Hádid és Onó+ fiai 721-en; 38  Szenáa fiai 3930-an. 39  A papok:+ a Jésua családjából való Jedája fiai 973-an; 40  Immér fiai 1052-en; 41  Pashúr fiai+ 1247-en; 42  Hárim+ fiai 1017-en. 43  A léviták:+ Jésua fiai Kadmiel+ ágán, Hódeva fiai közül 74-en. 44  Az énekesek:+ Asáf+ fiai 148-an. 45  A kapuőrök:+ Sallum fiai, Áter fiai, Talmon fiai, Akkub+ fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai 138-an. 46  A templomi szolgák:*+ Ciha fiai, Hásufa fiai, Tabbaot fiai, 47  Kérósz fiai, Szía fiai, Pádón fiai, 48  Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai, 49  Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, 50  Reája fiai, Recin fiai, Nekóda fiai, 51  Gazzám fiai, Uzza fiai, Paseah fiai, 52  Bésai fiai, Meunim fiai, Nefuseszim fiai, 53  Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 54  Baclit fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 55  Barkósz fiai, Sisera fiai, Temah fiai, 56  Neciah fiai, Hatifa fiai. 57  Salamon szolgáinak fiai:+ Szótai fiai, Szóferet fiai, Perida fiai, 58  Jaála fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 59  Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Haccebaim fiai, Ámon fiai. 60  A templomi szolgák*+ és Salamon szolgáinak fiai összesen 392-en voltak. 61  Akik Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerubból, Addonból és Immérből mentek fel, de nem tudták igazolni nemzetségüket és származásukat, hogy izraeliták-e, a következők voltak:+ 62  Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai 642-en. 63  A papok közül: Habája fiai, Hakkóc+ fiai, Barzillai fiai. Barzillai a gileádi Barzillai+ lányai közül vett magának feleséget, s az ő nevüket vette fel. 64  Ezek keresték a bejegyzésüket, hogy igazolják leszármazásukat, de nem találták meg, ezért alkalmatlanná váltak a papi szolgálatra*.+ 65  A kormányzó*+ pedig azt mondta nekik, hogy ne egyenek abból, ami egészen szent,+ mindaddig, míg egy pap irányítást nem kér az urimmal+ és tummimmal. 66  Az egész gyülekezetben összesen 42 360-an voltak,+ 67  leszámítva a rabszolgáikat és rabszolganőiket+, akik 7337-en voltak; és volt még 245 férfi és női énekesük+. 68  736 lovuk és 245 öszvérük, 69  435 tevéjük és 6720 szamaruk volt. 70  Némelyek a nemzetségfők közül adakoztak a munkára.+ A kormányzó* 1000 aranydrachmát*, 50 tálat és 530 papi köntöst+ adott a kincsekhez. 71  És némelyek a nemzetségfők közül 20 000 aranydrachmát és 2200 ezüstminát* adtak az építési kincstárba. 72  A nép többi része pedig 20 000 aranydrachmát, 2000 ezüstminát és 67 papi köntöst adományozott. 73  A papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek+ és a nép közül némelyek meg a templomi szolgák* és a többi izraelita* is letelepedett, mindenki a maga városában+. Mire a 7. hónap+ beköszöntött, az izraeliták már letelepedtek a városaikban+.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „félte”.
Ebben a fejezetben a „fiai” kifejezés leszármazottakra, néhány helyen pedig lakosokra is utalhat.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „mint tisztátalanokat, kirekesztették őket a papságból”.
Vagy: „tirsáta”. Ez egy perzsa eredetű cím, melyet a tartományi kormányzók viseltek.
Vagy: „tirsáta”. Ez egy perzsa eredetű cím, melyet a tartományi kormányzók viseltek.
Általában a perzsa aranydárikkal tartották egyenértékűnek, mely 8,4 g súlyú volt. Nem keverendő össze a Görög iratokban szereplő drachmával. Lásd: B14-es függ.
A Héber iratokban említett mina 570 g súlyú volt. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Szó szerint: „egész Izrael”.

Jegyzetek

Multimédia