Nehémiás 3:1–32

3  Eliásib,+ a főpap és testvérei, a papok hozzáfogtak a Juh kapu+ építéséhez. Felszentelték* azt,+ és feltették az ajtajait; felszentelték egészen a Mea toronyig+, egészen Hanánel tornyáig+.  Mellettük Jerikó férfiai+ építettek, őmellettük pedig Zakkur, Imri fia épített.  Hasszenáa fiai építették a Hal kaput+; begerendázták azt,+ és feltették az ajtajait, zárjait és reteszeit.  Mellettük Meremót+, Hakkóc fiának, Urijának a fia végzett javítási munkát, őmellette pedig Mesullám+, Mesézabel fiának, Berekiának a fia végzett javítási munkát, és őmellette Cádók, Baána fia végzett javítási munkát.  Mellette a Tékoából+ valók végeztek javítási munkát, de előkelőik nem alázkodtak meg, hogy részt vegyenek uraik szolgálatában*.  Jójada, Paseah fia és Mesullám, Beszódia fia javították ki az Óváros kaput+; begerendázták azt, majd feltették az ajtajait, zárjait és reteszeit.  Mellettük a gibeoni+ Melátia és a meronóti Jádon végeztek javítási munkát, gibeoni és micpai+ férfiak, akik a folyón*+ túli terület kormányzójának a fennhatósága alá* tartoztak.  Mellettük Uzziel, Harhajának fia, az aranyművesek egyike végzett javítási munkát, őmellette pedig Hanánia, a kenőcskeverők* egyike végzett javítási munkát. Egészen a Széles falig+ kikövezték Jeruzsálemet.  Mellettük Refája, Húr fia, Jeruzsálem körzete felének a fejedelme végzett javítási munkát. 10  Mellette Jedája, Hárumáf fia végzett javítási munkát saját házával szemben; őmellette pedig Hattus, Hasabnejának fia végzett javítási munkát. 11  Malkija, Hárim+ fia és Hassub, Pahat-Moáb+ fia egy másik szakaszt*, valamint a Kemencék tornyát+ javította ki. 12  Mellettük Sallum, Hallóhés fia, Jeruzsálem körzete felének a fejedelme végzett javítási munkát a lányaival. 13  Hánun és Zanoah+ lakosai javították ki a Völgy kaput+; megépítették azt, feltették az ajtajait, zárjait és reteszeit, valamint kijavítottak 1000 könyöknyit* a falból egészen a Szemét kapuig+. 14  Malkija, Rékáb fia, Bét-Hakkerem+ körzetének fejedelme javította ki a Szemét kaput; megépítette azt, és feltette az ajtajait, zárjait és reteszeit. 15  Sallun, Kolhóze fia, Micpa+ körzetének egyik fejedelme javította ki a Forrás kaput+; megépítette azt, tetőt készített rá, feltette az ajtajait, zárjait és reteszeit, valamint kijavította a Csatorna tavának+ falát is a Király kertjéig+, egészen a Dávid városából+ lefelé vezető lépcsőig+. 16  Utána Nehémiás, Azbuk fia, Bét-Cúr+ körzete felének a fejedelme végzett javítási munkát a Dávid sírhelyeivel+ szembeni résztől egészen a mesterséges tóig+, egészen a Vitézek házáig. 17  Utána a léviták végeztek javítási munkát: Rehum, Báni fia; mellette pedig Hasábia, Keila+ körzete felének a fejedelme végzett javítási munkát a saját körzete nevében. 18  Utána testvérei végeztek javítási munkát: Bavvai, Hénadád fia, Keila körzete felének a fejedelme. 19  Mellette Ézer, Jésua+ fia, Micpa egyik fejedelme javított ki egy másik szakaszt a Fegyvertár feljáratával szemben a Támpillérnél+. 20  Utána Báruk, Zabbai+ fia dolgozott nagy hévvel, és javított ki egy másik szakaszt, a Támpillértől egészen Eliásib+ főpap házának bejáratáig. 21  Utána Meremót+, Hakkóc fiának, Urijának fia javított ki egy másik szakaszt, Eliásib házának bejáratától egészen Eliásib házának a végéig. 22  Utána a papok, a Jordán-környékről*+ való férfiak végeztek javítási munkát. 23  Utánuk Benjámin és Hassub végeztek javítási munkát a házukkal szemben. Utánuk Azária, Anánia fiának, Maáséjának fia végzett javítási munkát a háza közelében. 24  Utána Binnui, Hénadád fia javított ki egy másik szakaszt, Azária házától a Támpillérig+, egészen a sarokig. 25  Utána Palál, Uzai fia végzett javítási munkát a Támpillérrel és a Király házából*+ kiemelkedő felső toronnyal szemben, amely az Őrség udvarához+ tartozik. Utána következett Pedája, Paros+ fia. 26  A templomi szolgák,*+ akik az Ófelen+ laktak, egészen a keleten lévő Víz kapuval+ szembeni részig és a kiugró toronyig végeztek javítási munkát. 27  Utánuk a Tékoából+ valók javítottak ki egy másik szakaszt, a nagy kiugró toronnyal szembeni résztől egészen az Ófel faláig. 28  A papok a Ló kapun+ túli szakaszon végeztek javítási munkát, mindegyik a saját háza előtt. 29  Utánuk Cádók+, Immér fia végzett javítási munkát a háza előtt. Utána pedig Semája, Sekánia fia, a Keleti kapu+ őre végzett javítási munkát. 30  Utána Hanánia, Selémia fia és Hánun, Cáláf hatodik fia javított ki egy másik szakaszt. Utánuk Mesullám+, Berekia fia végzett javítási munkát a saját terme előtt. 31  Utána az aranyművesek közül való Malkija végzett javítási munkát a templomi szolgák*+ és a kereskedők házáig, a Szemle kapuval szemben, egészen a sarok tetőszobájáig. 32  A sarok tetőszobája és a Juh kapu+ között az aranyművesek és a kereskedők végeztek javítási munkát.

Lábjegyzetek

Vagy: „átadták”.
Szó szerint: „nem hajtották nyakukat uraik szolgálatába”.
Szó szerint: „trónjához”.
Vagy: „az Eufráteszen”.
Vagy: „az illatszerkészítők”.
Vagy: „megmért részt”.
Kb. 445 m. Lásd: B14-es függ.
Esetleg: „a közeli körzetből”.
Vagy: „a palotából”.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.

Jegyzetek

Multimédia