Malakiás 3:1–18

3  „Elküldöm követemet, és ő előkészíti* az utat előttem.+ És hirtelen eljön a templomához az igaz Úr, akit kerestek,+ és a szövetség követe, akiben örömötöket lelitek. Igen, el fog jönni” – ezt mondja a seregek Jehovája.  „De ki viseli majd el az ő eljövetelének napját, és ki képes megállni, amikor megjelenik? Mert olyan lesz ő, mint az olvasztó tüze, és mint a ruhamosók lúgja*+.  Ül majd, mint az ezüst olvasztója és tisztítója,+ és megtisztítja Lévi fiait. Megtisztítja* őket, mint az aranyat és az ezüstöt, és így Jehovának olyan népe lesz, amely igazságosan ajánl fel ajándékot.  Jehovának tetszeni fog az ajándék, amelyet Júda és Jeruzsálem felajánl, miként a régi napokban, miként a hajdani években.+  Eljövök, hogy megítéljelek titeket, és haladéktalanul tanúskodok a varázslók+, a házasságtörők meg azok ellen, akik hamisan esküsznek,+ akik becsapják a bérest,+ az özvegyet és az árvát*,+ valamint azok ellen, akik nem hajlandók segíteni az idegeneknek*.+ Ők nem tisztelnek engem mélységesen*” – ezt mondja a seregek Jehovája.  „Mert én vagyok Jehova, én nem változom* meg.+ Ti pedig Jákob fiai vagytok, és még nem pusztultatok el.  Ősapáitok napjaitól fogva eltértetek a rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat.+ Térjetek hát vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok!+” – ezt mondja a seregek Jehovája. De ti ezt kérdezitek: „Hogyan térjünk vissza?”  „Vajon az ember meglophatja Istent? Ti viszont megloptok engem.” És ezt kérdezitek: „Hogyan loptunk meg?” „A tizedekkel és az adományokkal.  Igen, átkozottak vagytok,* hiszen megloptok engem – méghozzá az egész nemzet. 10  Hozzátok be a teljes tizedet a raktárba,+ hogy legyen élelem a házamban,+ és kérlek titeket, ezzel tegyetek próbára engem – mondja a seregek Jehovája –, hogy nem nyitom-e meg nektek az ég zsilipjeit,+ és nem árasztok-e rátok annyi áldást, hogy semmiben sem lesz hiányotok.+ 11  „Megfenyítem majd értetek a kártevőt. Nem pusztítja földetek termését, és a szőlőtök sem lesz terméketlen”+ – ezt mondja a seregek Jehovája. 12  „Minden nemzet boldognak mond majd benneteket,+ mivel gyönyörűség földjévé lesztek” – ezt mondja a seregek Jehovája. 13  „Kemény szavakkal beszéltetek rólam” – mondja Jehova. Ti pedig ezt kérdezitek: „Mi rosszat mondtunk rád magunk közt?”+ 14  „Azt mondjátok: »Hiábavaló Istent szolgálni.+ Mi hasznunk van abból, hogy eleget teszünk az iránta való kötelezettségeinknek, és hogy szomorúan járunk a seregek Jehovája előtt? 15  Mi pedig boldognak mondjuk azokat, akik elbizakodottak. A gonosztevők is sikeresek.+ Próbára merik tenni Istent, mégsem esik bántódásuk.«” 16  Akkor azok, akik mélységesen tisztelik* Jehovát, beszélgettek egymással, mindegyik a maga társával. Jehova pedig figyelt, és hallgatta őket. És emlékkönyvet írtak őelőtte azokról,+ akik mélységesen tisztelik* Jehovát, és azokról, akik elmélkednek a nevén*.+ 17  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Enyéim lesznek+ azon a napon, amelyen különleges népet* hozok létre.+ Könyörületes leszek velük, mint ahogyan az apa könyörületes a fiához, aki engedelmeskedik neki.+ 18  Ti pedig újra látni fogjátok a különbséget az igazságos és a gonosz között,+ aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt.”

Lábjegyzetek

Vagy: „megtisztítja”.
Vagy: „szappanja”.
Vagy: „finomítja”.
Szó szerint: „nem félnek engem”.
Vagy: „megtagadják az idegenektől a jogaikat”.
Vagy: „apátlan gyermeket”.
Vagy: „változtam”.
Esetleg: „átokkal átkoztok engem”.
Szó szerint: „félik”.
Szó szerint: „félik”.
Vagy: „gondolnak a nevére”. Esetleg: „értékelik a nevét”.
Vagy: „értékes tulajdont”.

Jegyzetek

Multimédia