Kolosszé 4:1–18

4  Ti urak, igazságosan és méltányosan bánjatok a rabszolgáitokkal, tudva, hogy nektek is van Uratok az égben.+  Legyetek állhatatosak az imában,+ ne feledkezzetek meg róla,* és amikor imádkoztok, adjatok hálát.+  Imádkozzatok egyúttal értünk is,+ hogy Isten megnyissa az ajtót a szó előtt, és így hirdethessük a Krisztusról szóló szent titkot, amiért rabbilincsekben is vagyok,+  és hogy olyan egyértelműen hirdessem azt, ahogy kell.  Ezután is bánjatok bölcsen a kívülállókkal, és a lehető legjobban használjátok ki az időtöket*.+  Beszédetek mindig kellemes, sóval ízesített legyen,+ hogy tudjátok, kinek hogyan kell válaszolnotok.+  Tikikusz+, az én szeretett testvérem, aki az Úr hű szolgája és rabszolgája velem együtt, mindent elmond rólam nektek.  Elküldöm őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és megvigasztalja a szíveteket.  Vele megy Onézimusz+ is, az én hű és szeretett testvérem, aki közületek való. Ők mindenről beszámolnak nektek, ami itt történik. 10  Arisztárkusz+, a fogolytársam üdvözletét küldi nektek, és Márk+ is, Barnabás unokatestvére (akiről utasításokat kaptatok, hogy fogadjátok szívesen,+ ha elmegy hozzátok), 11  valamint Jézus, akit Jusztusznak hívnak. Ők a körülmetéltek közül valók. Egyedül ők szolgálnak velem Isten királyságáért, és nagy vigaszt nyújtanak* nekem. 12  Krisztus Jézus rabszolgája, Epafrász+, aki közületek való, üdvözletét küldi nektek. Mindig buzgón imádkozik értetek, hogy végül érettek* legyetek, és szilárdan higgyetek mindabban, ami Isten akaratával kapcsolatos. 13  Tanúsíthatom, hogy nagyon sokat fáradozik értetek, a laodiceaiakért és a hierápolisziakért. 14  Lukács+, a szeretett orvos, üdvözletét küldi nektek, és Démász+ is. 15  Adjátok át üdvözletemet a laodiceai testvéreknek és Nimfának meg a házánál levő gyülekezetnek.+ 16  És ha ezt a levelet felolvasták nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvassák,+ és hogy ti is felolvassátok a Laodiceából jött levelet. 17  Ezenkívül mondjátok meg Arkippusznak+: „Figyelj arra, hogy megfelelően végezd a szolgálatodat, melyet elvállaltál az Úr követőjeként.” 18  Én, Pál, saját kezűleg írom nektek, hogy üdvözöllek titeket.+ Ne feledkezzetek meg arról, hogy rabbilincsekben+ vagyok. Ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek!

Lábjegyzetek

Szó szerint: „maradjatok ébren benne”.
Szó szerint: „vásároljátok meg a kijelölt időt”.
Vagy: „erősítő segítséggé lettek”.
Szó szerint: „teljesek”.

Jegyzetek

Multimédia

Pál rabbilincsei a házi őrizete alatt
Pál rabbilincsei a házi őrizete alatt

Pál apostolnak az első római fogva tartása alatt megengedték, hogy egy bérelt házban lakjon, ahol egy katona őrizte őt (Cs 28:16, 30). A római katonák általában magukhoz bilincselték a foglyot. Többnyire a bal csuklójukhoz láncolták a rab jobb csuklóját, így a jobb kezük szabad volt. Pál a legtöbb levelében, melyet a római házi őrizete alatt írt, említést tett a bilincseiről, a láncairól és a fogva tartásáról (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13).