Kolosszé 1:1–29

1  Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, és Timóteusz+ testvérünk  a Krisztussal egységben levő szenteknek és hű testvéreknek Kolosszéban: Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól!  Mindig hálát adunk Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk Atyjának, amikor imádkozunk értetek,  mivel hallottunk arról, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és szeretitek az összes szentet  a reménység miatt, amely fenn van tartva számotokra az égben.+ Erről a reménységről hallottatok korábban a jó hír igazságának üzenete által,  amely eljutott hozzátok. A jó hír gyümölcsöt terem és terjed az egész világon.+ Ugyanez történik közöttetek is, attól a naptól fogva, hogy hallottátok és pontosan megismertétek Isten ki nem érdemelt kedvességét olyannak, amilyen valójában.  Ez az, amit Epafrásztól+, szeretett rabszolgatársunktól tanultatok, aki Krisztus hű szolgája, és helyettünk segít nektek.  Ő beszélt nekünk a szeretetetekről is, melyet Isten szelleme segítségével fejlesztettetek ki*.  Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, hogy hallottunk erről, nem szűnünk meg imádkozni értetek,+ és kérni, hogy pontosan és jól ismerjétek meg+ az akaratát, és legyen bennetek igazi bölcsesség és szellem adta értelem.+ 10  Így Jehovához* méltón tudtok viselkedni, hogy teljesen a kedvére legyetek, miközben a jótetteiteknek továbbra is jó eredményei lesznek, és egyre pontosabb ismeretetek lesz Istenről.+ 11  Isten dicsőséges ereje+ adja meg nektek a szükséges erőt, hogy mindenben türelmesen és örömmel ki tudjatok tartani, 12  miközben hálát adtok az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy azt az örökséget kapjátok, mint a szentek+, akik a világosságban vannak. 13  Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából+, és átvitt minket szeretett Fiának a királyságába, 14  akinek köszönhetően megszabadulunk a váltság által, vagyis megbocsátják a bűneinket.+ 15  Ő pontosan olyan, mint a láthatatlan Isten,+ és ő az egész teremtés elsőszülöttje,+ 16  mert általa lett megteremtve minden más az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok,+ legyenek azok trónok vagy uralmak vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte lett megteremtve.+ 17  Ezenkívül ő már minden más előtt létezett,+ általa lett létrehozva minden más, 18  és ő a feje a testnek, a gyülekezetnek.+ Ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött,+ hogy ő legyen mindenben az első. 19  Mert Isten jónak látta, hogy a Fia mindenben teljes legyen,+ 20  és általa békéltessen meg magával minden mást,+ akár a földön levőket, akár az égben levőket. Ez az ő kínoszlopon* kiontott vére által lehetséges.+ 21  Igen, titeket, akik egykor Isten ellenségei voltatok, és eltávolodtatok tőle, mert az eszetek gonosz tetteken járt, 22  most megbékéltetett magával a Fia teste által, a halála révén, hogy szentül, beszennyezetlenül és vádtól mentesen állítson benneteket maga elé.+ 23  Természetesen mindez csak akkor lehetséges, ha megmaradtok a hitben,+ szilárdan álltok+ az alapon+, és rendíthetetlenek vagytok, nem sodródva el annak a jó hírnek a reménységétől, melyet hallottatok, és mely az ég alatt levő egész teremtésben hirdetve lett.+ Ennek a jó hírnek lettem én, Pál, a szolgája.+ 24  Most örülök, hogy szenvedek értetek,+ és olyan nyomorúságokon megyek keresztül, mint Krisztus, de még nem éltem át a testemben minden szenvedést Krisztus testéért,+ vagyis a gyülekezetért.+ 25  Ennek a gyülekezetnek lettem a szolgája, hiszen Isten rám ruházta ezt a felelősséget+ a ti érdeketekben, hogy teljes mértékben hirdessem Isten szavát, 26  a szent titkot+, amely el volt rejtve az elmúlt világrendszerektől*+ és nemzedékektől fogva. De most nyilvánvaló lett az ő szentjeinek,+ 27  akikkel Isten meg akarta ismertetni a nemzetek között, hogy mi e szent titok dicsőséges gazdagsága. Ez a titok+ Krisztus veletek egységben, az a remény, hogy vele együtt dicsőségben részesültök.+ 28  Ő az, akit ismertté teszünk, figyelmeztetve és tanítva minden embert igazi bölcsességgel, hogy mindenkit Krisztus érett tanítványaként mutathassunk be Istennek.+ 29  Ezért hát keményen dolgozom, küzdök az erejének köszönhetően, amely erőteljesen működik bennem.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „szellemben való szeretetetekről is”.
Vagy: „elmúlt koroktól”. Lásd: Szójegyzék.

Jegyzetek

Multimédia