Jeremiás 52:1–34

52  Sedékiás+ 21 évesen kezdett uralkodni, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki a libnai Jeremiás lánya volt, Hamutalnak+ hívták.  Sedékiás azt tette, amit Jehova rossznak tart, pontosan úgy, ahogy Joákim cselekedett.+  Jehova haragja miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdában, míg végül elvetette őket.+ És Sedékiás fellázadt Babilon királya ellen.+  Sedékiás uralkodásának 9. évében, a 10. hónap 10. napján eljött Nabukodonozor, Babilon királya egész haderejével Jeruzsálem ellen. Tábort ütöttek vele szemben, és ostromfalat építettek körülötte,+  a város pedig ostrom alatt állt Sedékiás király 11. évéig.  A 4. hónapban, a hónap 9. napjára+ súlyossá vált az éhínség a városban, és az ország népének nem volt élelme.+  Végül áttörték a város falát, és az összes katona elmenekült éjjel a városból a kettős fal közötti kapun át, a király kertjének közelében, miközben a káldeusok körbevették a várost. Majd az Araba felé vezető úton mentek tovább.+  De a káldeus sereg üldözőbe vette a királyt, és utolérték Sedékiást+ Jerikó kietlen síkságán, a csapatai pedig mind elhagyták és szétszéledtek.  Aztán elfogták a királyt, elvitték őt Babilon királyához a Hamát földjén levő Riblába, és ő ítéletet hozott felette. 10  A babiloni király legyilkolta Sedékiás fiait annak szeme láttára, és Júda minden fejedelmét is legyilkolta Riblában. 11  Majd megvakította Sedékiást,+ rézbilincsbe verte, elvitte őt Babilonba, és a halála napjáig börtönben tartotta. 12  Az 5. hónap 10. napján, vagyis Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a 19. évében, bejött Jeruzsálembe Nebuzáradán, az őrség parancsnoka, aki Babilon királyának a szolgája volt.+ 13  Felégette Jehova házát,+ a király házát* és Jeruzsálem összes házát. Minden nagy házat felégetett. 14  A Jeruzsálemet körülvevő falakat pedig lerombolta a káldeusok egész serege, mely az őrség parancsnokával volt.+ 15  Nebuzáradán, az őrség parancsnoka száműzetésbe hurcolt a szegények közül némelyeket és a városban megmaradt népet. Elvitte az átpártolókat is, akik Babilon királya mellé álltak, csakúgy, mint a megmaradt mestermunkásokat.+ 16  De az ország legszegényebb emberei közül otthagyott némelyeket vincellérnek és kényszermunkásnak.+ 17  A káldeusok darabokra törték Jehova házának rézoszlopait+, valamint a réztengert+ és a szállítókocsikat+, amelyek Jehova házában voltak, a rezet pedig mind elvitték Babilonba.+ 18  Elvitték a templomi szolgálatban használt vödröket, lapátokat, koppantókat, tálakat,+ poharakat,+ és az összes rézeszközt is. 19  Az őrség parancsnoka elvitte az edényeket+, tűztartókat, tálakat, vödröket, lámpatartókat+, poharakat és csészéket, amelyek valódi aranyból, illetve ezüstből voltak.+ 20  Ami a két oszlopot, a tengert, a tenger alatt levő 12 rézbikát+ és a szállítókocsikat illeti, amelyeket Salamon király készített Jehova háza számára, lehetetlen volt meghatározni mindezen eszközök rezének súlyát. 21  Ami az oszlopokat illeti, egy-egy oszlop 18 könyök* magas volt, és 12 könyöknyi mérőzsinór érte körül.+ Vastagsága négyujjnyi* volt, belül pedig üres volt. 22  Réz oszlopfő volt rajta, és az oszlopfő 5 könyök magas volt.+ Az oszlopfőn körben elhelyezkedő hálóminta és a gránátalmák mind rézből voltak. A második oszlop is ilyen volt, csakúgy, mint a gránátalmák. 23  Az oldalain 96 gránátalma volt, összesen pedig 100 gránátalma volt körös-körül a hálómintán.+ 24  Az őrség parancsnoka elvitte Seráját+, a főpapot, Sofóniást+, a másodpapot, és a három kapuőrt is.+ 25  A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki a katonák parancsnoka volt, a király 7 személyes tanácsadóját, akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és 60 férfit a köznépből, akiket még a városban találtak. 26  Nebuzáradán, az őrség parancsnoka tehát fogta, és elvitte őket Babilon királyához Riblába. 27  Babilon királya pedig lesújtott rájuk, és megölte őket Riblában,+ Hamát földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.+ 28  Ennyien voltak, akiket Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt: a 7. évben 3023 zsidó.+ 29  Nabukodonozor 18. évében+ 832 embert* vittek el Jeruzsálemből. 30  Nabukodonozor 23. évében Nebuzáradán, az őrség parancsnoka száműzetésbe hurcolt a zsidók közül 745 embert*.+ Összesen 4600 embert* vittek száműzetésbe. 31  Végül Joákin+, Júda királya száműzetésének a 37. évében, a 12. hónap 25. napján Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében szabadon engedte* Joákint, Júda királyát, és kihozta őt a börtönből.+ 32  Kedvesen bánt vele, és magasabb rangra emelte, mint azokat a királyokat, akik ott voltak nála Babilonban. 33  Joákin le is vetette rabruháit, és rendszeresen a király asztalánál evett, élete minden napján. 34  A babiloni király gondoskodott a mindennapi élelmezéséről egész életén át, a halála napjáig.

Lábjegyzetek

Vagy: „palotáját”.
Egy könyök 44,5 cm. Lásd: B14-es függ.
Egy ujj 1,85 cm. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „lelket”.
Vagy: „lelket”.
Vagy: „lelket”.
Szó szerint: „felemelte a fejét”.

Jegyzetek

Multimédia