Jeremiás 50:1–46

50  Jehova ezt mondta Babilonról,+ a káldeusok földjéről, Jeremiás próféta által:   „Mondjátok el a nemzetek között, hirdessétek! Állítsatok jelt*, és hirdessétek! Ne hallgassatok el semmit! Mondjátok: »Babilont elfoglalták!+ Szégyent vallott Bél,+megrettent Merodák. Szobrai megszégyenültek,undorító bálványaira* rettenet szállt.«   Mert felvonult ellene északról egy nemzet,+amely rettegést keltővé teszi a földjét;nincs is már lakosa. Ember és állat egyaránt elmenekült,elmentek.”  „Azokban a napokban és abban az időben – ez Jehova kijelentése – Izrael és Júda népe együtt jön majd el.+ Sírni fognak menet közben,+ és együtt fogják keresni Istenüket, Jehovát.+  A Sionba vezető út felől tudakozódnak, arrafelé fordítják arcukat,+ és így szólnak: »Gyertek, csatlakozzunk Jehovához örökké tartó szövetségben, amely nem merül feledésbe.«+  Az én népem elveszett juhok nyája lett.+ Saját pásztoraik vitték tévútra őket.+ A hegyekre vezették őket, hegyeken és dombokon kóboroltak. Elfeledték pihenőhelyüket.  Akik csak rájuk találtak, pusztították őket.+ Ellenségeik így beszéltek: »Nem vagyunk vétkesek, hiszen ők vétkeztek Jehova ellen, az igazságosság forrása*, ősapáik reménysége, Jehova ellen.«”   „Meneküljetek Babilonból! Menjetek ki a káldeusok földjéről!+ Legyetek olyanok, mint a nyáj előtt a vezérállatok.   Mert nagy nemzetek csoportját hozom Babilonraészak földjéről.+ Csatarendbe állnak ellene;onnan foglalják el. Nyilaik olyanok, mint a harcos nyilai,amelyek megfosztják a szülőket gyermekeiktől.+ Nem térnek vissza sikertelenül. 10  Zsákmánnyá lesz Káldea.+ Kifosztói teljesen elégedettek lesznek+” – ez Jehova kijelentése. 11  „Mert csak örültetek+ és ujjongtatok,amikor kifosztottátok örökségemet+. Úgy ugrándoztatok, akár az üsző* a gyepen,és úgy nyerítettetek, mint a mének. 12  Megszégyenült anyátok.+ Csalódott, aki megszült titeket. Ő a legjelentéktelenebb a nemzetek között:víztelen puszta és kietlen síkság+. 13  Jehova haragja miatt nem lesz lakosa,+és teljesen elhagyatottá válik.+ Aki csak Babilon felé jár, rémülten nézi,és füttyenteni fog az őt ért csapások miatt.+ 14  Sorakozzatok fel mindenfelől Babilon ellenmindnyájan, akik kifeszítitek az íjat*! Lőjetek rá! Ne sajnáljátok a nyilat,+hisz Jehova ellen vétkezett.+ 15  Hallassatok csatakiáltást ellene mindenfelől! Megadta magát.* Oszlopai ledőltek, falait lerombolták.+ Mert Jehova bosszúja ez.+ Álljatok bosszút rajta! Úgy tegyetek vele, ahogy ő tett!+ 16  Irtsátok ki Babilonból a magvetőt,és azt, aki sarlót fog aratás idején.+ A pusztító kard miatt mindenki visszatér a saját népéhez,és mindenki a maga földjére menekül.+ 17  Izrael népe elűzött juh.+ Oroszlánok kergették el.+ Először Asszíria királya falta,+ aztán pedig Nabukodonozor, Babilon királya rágta le csontjait.+ 18  Ezért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Úgy fogok bánni Babilon királyával és a földjével, mint ahogy Asszíria királyával bántam+. 19  Izraelt visszahozom legelőjére,+ és legelni fog a Kármelen és a Básánon+. Jóllakik* Efraim+ és Gileád+ hegyein.«” 20  „Azokban a napokban és abban az időben – ez Jehova kijelentése –keresni fogják Izrael vétkét,de nem lesz meg,Júda bűneit is, de nem találják,mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok.”+ 21  „Menj föl Merátaim földje ellen és Pekód+ lakosai ellen! Legyenek lemészárolva, és teljesen elpusztítva! – ez Jehova kijelentése. – Mindenben úgy cselekedj, ahogy megparancsoltam neked! 22  Harci zaj van az országban,és nagy katasztrófa! 23  Hogy összezúzták és széttörték az egész föld pörölyét!+ Milyen rettegést keltővé lett a nemzetek között Babilon!+ 24  Csapdát állítottam neked, és foglyul estél, ó, Babilon! Mit sem tudtál róla. Rád találtak és elfogtak,+mert Jehovával szegültél szembe. 25  Jehova kinyitotta már raktárát,és előhozza haragjának fegyvereit.+ Mert tennivalója van a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájánaka káldeusok földjén. 26  Gyertek ellene távoli helyekről!+ Nyissátok ki csűrjeit!+ Hányjátok halomba, mint egy gabonahalmot. Teljesen pusztítsátok el!+ Senkije se maradjon! 27  Egytől egyig öljétek le fiatal bikáit!+ Menjenek levágásra! Jaj nekik, mert eljött a napjuk,számadásuk ideje! 28  Hallani azok hangját, akik futnak,akik menekülnek Babilon földjéről,hogy kihirdessék Sionban Jehova Istenünk bosszúját,a templomáért való bosszút.+ 29  Hívjátok össze Babilon ellen az íjászokat,mindenkit, aki kifeszíti az íjat*.+ Táborozzatok körülötte mindenfelől! Senki se meneküljön meg! Fizessetek meg neki a tettei szerint!+ Úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett!+ Mert Jehovával, Izrael szentjével szembenviselkedett elbizakodottan.+ 30  Ezért fiataljai elesnek a közterein,+sőt minden katonája meghal* azon a napon” – ez Jehova kijelentése. 31  „Én ellened vagyok,+ ó, te ellenszegülő+ – ez a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának kijelentése –,mert eljön a te napod, az az idő, amikor felelősségre vonlak. 32  Megbotlasz és elesel, ó, te ellenszegülő,és nem lesz, aki talpra állítson.+ Felgyújtom városaidat,és a tűz megemészt körülötted mindent.” 33  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Izrael és Júda népét elnyomják,és foglyul ejtőik mindnyájan megragadták őket.+ Nem hajlandók elengedni őket.+ 34  De erős a megváltójuk.+ Seregek Jehovája a neve.+ Biztosan képviseli majd peres ügyüket,+hogy nyugalmat adjon a földnek,+és nyugtalanságot hozzon Babilon lakosaira.+ 35  „Kard támad a káldeusokra – ez Jehova kijelentése –,Babilon lakosaira, meg fejedelmeire és bölcseire.+ 36  Kard támad a fecsegőkre*, és ostobán fognak cselekedni. Kard támad harcosaira, és megrettennek.+ 37  Kard támad lovaikra, harci szekereikremeg a köztük élő különböző népcsoportokra,és olyanok lesznek, mint az asszonyok.+ Kard támad kincseire, és elrabolják azokat.+ 38  Pusztítás száll vizeire, és ki fognak száradni.+ Mert faragott bálványok földje az,+és rémisztő látomásaik miatt bolond módjára viselkednek. 39  Ezért a pusztában élő teremtmények üvöltő állatokkal laknak majd,és struccok fognak tanyázni benne.+ Soha többé nem lesznek lakosai,nemzedékről nemzedékre lakatlan lesz.+ 40  „Mint ahogy Isten feldúlta Szodomát és Gomorrát+ meg a szomszédos városaikat+ – ez Jehova kijelentése –, úgy ott sem lakik majd senki, és nem telepszik le senki.+ 41  Nézzétek! Nép közeledik északról. Nagy nemzet és nagy királyok+ indulnak ela föld legtávolabbi részeiről.+ 42  Íjat és dárdát használnak,+kegyetlenek, és nem irgalmaznak.+ Hangjuk olyan, mint a háborgó tengeré,+miközben lovaikon nyargalnak. Felsorakoznak, hogy egy emberként harcoljanak ellened, ó, Babilon lánya!+ 43  Babilon királya hallotta hírüket,+és kezei elernyednek.+ Gyötrelem keríti hatalmába,fájdalom tör rá, mint a szülő asszonyra. 44  Úgy jön fel valaki a biztonságos legelők ellen, mint az oroszlán a Jordán sűrűjéből, de én egy szempillantás alatt elűzöm őket* onnan. A választottat rendelem fölé.+ Mert ki olyan, mint én, és kicsoda hív ki engem? Ugyan melyik pásztor tudna megállni előttem?+ 45  Halljátok meg tehát Jehova határozatát*, melyet Babilon ellen hozott,+ és amit a káldeusok földje ellen gondolt ki. Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Elhagyatottá teszi miattuk lakóhelyüket.+ 46  Babilon bevételének hangjától megremeg a föld,és kiáltás hallatszik majd a nemzetek között.+

Lábjegyzetek

Vagy: „jelzőoszlopot”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Szó szerint: „hajléka”.
Fiatal, még nem borjazott tehén.
Szó szerint: „rátapostok az íjra”.
Szó szerint: „Kezét nyújtotta.”
Vagy: „jóllakik a lelke”.
Szó szerint: „rátapos az íjra”.
Szó szerint: „el lesz hallgattatva”.
Vagy: „hamis prófétákra”.
Úgy tűnik, hogy ez a babilóniaiakra utal.
Vagy: „akaratát”; „szándékát”.

Jegyzetek

Multimédia