Jeremiás 37:1–21

37  Kóniás*+, Joákim fia helyett Sedékiás+ király, Jósiás fia kezdett uralkodni, mivel Nabukodonozor, Babilon királya őt tette királlyá Júda földjén.+  De sem ő, sem a szolgái, sem az ország népe nem hallgatott Jehova szavaira, amelyeket Jeremiás próféta által mondott.  És Sedékiás király elküldte Jeremiás prófétához Jehukált+, Selémia fiát, és Sofóniást+, Maáséja pap fiát, ezekkel a szavakkal: „Kérlek, imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz!”  Jeremiás pedig szabadon járt-kelt a nép között, mert még nem vetették börtönbe.+  A fáraó hadserege pedig elindult Egyiptomból,+ és amikor a Jeruzsálemet ostromló káldeusok meghallották ennek hírét, elvonultak Jeruzsálem alól.+  Akkor Jehova így szólt Jeremiás prófétához:  „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Így szóljatok Júda királyához, aki hozzám küldött titeket, hogy megkérdezzetek engem: ’A fáraó hadserege, amely azért jön, hogy segítsen nektek, vissza fog térni országába, Egyiptomba.+  A káldeusok viszont visszajönnek, és harcolni fognak e város ellen, elfoglalják, és felégetik.+  Így szól Jehova: ’Ne ámítsátok magatokat*, ezt mondva: „El fognak menni tőlünk a káldeusok”, mert nem fognak elmenni. 10  Még ha legyőznétek is az ellenetek harcoló káldeusok egész hadseregét, és csak sebesült emberek maradnának közülük, akkor is fölkelnének a sátrukból, és fölégetnék ezt a várost.+’«” 11  Amikor a káldeusok hadserege elvonult Jeruzsálem alól a fáraó hadserege miatt,+ 12  Jeremiás útnak indult Jeruzsálemből Benjámin földjére,+ hogy megkapja ott a részét a nép között. 13  Ám amikor a Benjámin kapuhoz ért, az őrség fölé kinevezett tisztviselő, név szerint Jériás, Hanánia fiának, Selémiának a fia, megragadta Jeremiás prófétát, és így szólt: „Te a káldeusokhoz akarsz pártolni!” 14  De Jeremiás ezt mondta: „Nem igaz! Nem akarok a káldeusokhoz pártolni.” Ám az oda se figyelt rá. Jériás tehát őrizetbe vette Jeremiást, és bevitte a fejedelmekhez. 15  A fejedelmek pedig dühösek voltak Jeremiásra,+ ezért megverték őt, és bebörtönözték*+ Jonatánnak, a titkárnak a házába, melyet korábban már átalakítottak börtönné. 16  Jeremiás a börtön egyik cellájába* került, és sok napon át ott maradt. 17  Sedékiás király aztán érte küldött, és titokban kérdéseket tett fel neki a házában*.+ Ezt kérdezte: „Jött-e üzenet Jehovától?” Jeremiás erre ezt mondta: „Jött bizony!” Majd így folytatta: „Babilon királyának a kezébe kerülsz!”+ 18  Jeremiás még ezt is mondta Sedékiás királynak: „Mit vétettem ellened, a szolgáid ellen és e nép ellen, hogy börtönbe vetettetek? 19  Hol vannak most a prófétáitok, akik így prófétáltak nektek: »Nem jön fel ellenetek és ez ellen az ország ellen Babilon királya.«+ 20  Most azért, kérlek, figyelj, ó, uram, királyom! Kérlek, hallgasd meg a jóindulatodért való könyörgésemet! Ne küldj vissza Jonatánnak, a titkárnak a házába,+ különben ott fogok meghalni.+ 21  Sedékiás király ezért elrendelte, hogy Jeremiást az Őrség udvarában+ helyezzék őrizet alá. Naponta adtak neki egy kerek cipót a pékek utcájából,+ míg el nem fogyott a kenyér a városban.+ És Jeremiás az Őrség udvarában maradt.

Lábjegyzetek

Joákinnak és Jekóniásnak is nevezik.
Vagy: „a lelketeket”.
Szó szerint: „a bilincsek házába vetették”.
Szó szerint: „a víztároló házba és a boltíves helyiségekbe”.
Vagy: „palotájában”.

Jegyzetek

Multimédia